Landing Page - /russia-e-visa

Vanliga frågor

Ryssland är ett av världens största länder och sträcker sig över oerhört stora delar av östra Europa och norra Asien. Landets inflytande på världshistorien är omöjlig att underskatta då de har varit en såväl kulturell som militär stormakt under väldigt lång tid. Med gräns till såväl Finland som Norge och Estland, Lettland och Ukraina har landet nära förbindelser till stora delar av norra Europa. Från att landet blev avsevärt mycket mer öppet för besökare under början av 1990-talet så har antalet turister i Ryssland skjutit i höjden. Numera är det en av världens allra mest populära resmålen i världen.

Uppskattningsvis så åker dryga trettio miljoner människor årligen till Ryssland för att uppleva en kultur som saknar motstycke. Då området är hem till ett stort antal skilda folkslag och kulturyttringar så får man chansen att uppleva såväl en unik dåtid som spännande samtid. Med över tjugo världsarv så är det en fantastisk chans att ta del av vår gemensamma mänskliga historia. Men minst lika populärt har det blivit att åka till Ryssland för naturturism eller ta del av festivaler, shopping eller annat som upplevs. Men vad är det som egentligen lockar folk till Ryssland?

Speciell och mångfacetterad historia

Rysslands historia sträcker sig väldigt långt tillbaka, och området var ursprungligen befolkat av nomadiska stammar med löst samröre. Med tiden så uppstod permanenta besättningar, vilket resulterade i ett flertal fristående kungadömen. Ingen kan med någon större säkerhet säga när Ryssland enades som ett rike, men de flesta brukar anse att detta inleddes i samband med att ryska tsarer tog kontroll över området. Efter en period av brittiskt inflytande så kom Ryssland att bli en modern stormakt, vilket av naturliga skäl är väldigt nära förknippat med Kommunism och Sovjetunionen. Denna period av Rysslands historia är även förknippad med stor nivå av slutenhet och världsinflytande. Efter 1991 så kom däremot slutenhet att bytas mot öppenhet, och med åren har Ryssland blivit en modern stat som lockar väldigt många besökare.

Mer fokus på turism

Efter att många år ha ansetts vara ett slutet land som i endast begränsat utsträckning tog emot besökare har nu Ryssland blivit en på många sätt öppen och modern stat. Det är enkelt att resa dit och de enorma möjligheterna till kulturturism gör att det är ett särskilt populärt resmål. För den som vill ha möjligheten att uppleva unik arkitektur och ta del av en kultur som många av oss inte vet särskilt mycket om så är Ryssland ett givet resmål. Landet är känt för några av de mest imponerande byggnaderna i världen som vittnar om allt i från tsarernas inflytande till Sovjetunionens komplicerade förhållande till kulturyttringar.

Många upplevelser på samma yta

Den som reser till Ryssland kommer snabbt att inse hur mycket landet faktiskt har att erbjuda. Många personer som åker till landet gör det för att besöka Sankt Petersburg som på många sätt anses vara representativt för Ryssland som stormakt. Där hittar man ett stort antal världskända museum, gallerier och restauranger. Vad som är unikt för platsen är att det även finns ett stort antal imponerande torg som spelat en central roll i landets historia. Det är nästan omöjligt att besöka Ryssland utan att komma i kontakt med ett flertal imponerande monument över landets storhet.

Otrolig historik och tillgänglig kultur

Det går verkligen inte att underskatta Rysslands historiska inflytande. Då landet i stor utsträckning varit besparat systematisk förödelse så har landets byggnader och struktur nästan helt och hållet bevarats. Detta gör att man kan uppleva en på många sätt linjär historik från tiderna för dynastier till vår egen samtid. Ryssland har aktivt valt att bevara detta arv, och gjort det tillgängligt för besökare på ett flertal sätt.

Väldigt många upplevelser

Hur man än vrider och vänder på saken så är det i stort sett omöjligt att åka till Ryssland utan att komma i kontakt med historiska byggnader och miljöer. Därför är en resa till landet per automatik en kulturupplevelse. Men Ryssland är minst lika unikt när det kommer till moderna upplevelse. Som väldigt framstående nation så kan landet bjuda på allehanda moderniteter oavsett om man fördrar sportupplevelse, restauranger, aktiviteter eller andra evenemang. Denna möjlighet till mångfacetterade upplevelser gör att Ryssland kommit att bli ett förstahandsval. På senare tid har det blivit väldigt populärt att åka dit för vinteraktivieter.

Ökad öppenhet och tillgänglighet

Ryssland är väldigt känt för att vara unikt på så sätt att det har en enhetlig kultur trots att landet täcker enorma landområden och huserar ett stort antal löst sammansatta folkslag. Detta gör att Ryssland förenar ett enormt antal kulturyttringar på en och samma yta. Detta märks inte minst på maten som kombinerar influenser från såväl Asien som Europa i stort. Man kan som besökare röra sig fritt i landet och uppleva allt på sina egna villkor.

Väl utbyggt infrastruktur

Landet har sedan långt tillbaka storsatsat på infrastruktur. Kanske mest talande för detta är den transsibiriska järnvägen som som sträcker sig över hela landet och bjuder på en unik chans att ta del av hela landet. Med ett utbrett vägnät kan man även utforska med hjälp av taxi eller hyrd bil. Vad man däremot bör vara medveten om är att vägnätet i utkanterna ofta är i behov av underhåll, och inte nödvändigtvis lever upp till den standard som man förväntar sig.

Säkerhet och trygghet

Något som är unikt med Ryssland är att landet är väldigt stort och samtidigt håller hög nivå av säkerhet. Som turist kan man nästan vara säker på att slippa brottslighet. Även om det förekommer småstölder, särskilt i väl befolkade områden, så är det oerhört ovanligt med grova brott. Brottsligheten har årligen sjunkit och är numera på de lägsta nivåerna någonsin. För turisters del så är de flesta helt och hållet besparade problem, då den brottslighet som förekommer i de flesta fall inte påverkar turismen. Är man osäker så kan man däremot kontakta en guide för att få information om vad man bör vara vaksam på och vad man bör undvika. På det stora hela är landet däremot tryggt och säkert.