Visas på

Samarbetspartners

Snabb och enkel kommission på pass- och visumtjänster

Provision
Steg 1

Enkel registrering hos iVisa

Widget
Steg 2

Välj widget för din Webbplats/Blogg/Sociala nätverk osv.

Provision
Steg 3

Börja tjäna kommission

Snabbt godkännande

Vi kommer granska din ansökan inom 72 timmar. Du kommer få ett konto om du uppfyller de kvalitetskrav som vi ställer på våra samarbetspartners.

Högsta kommissionen i branschen

Vi ger 20% i kommission till personer inom turismnäringen och bloggare vid försäljning av visum. Allt du behöver göra är att dela dina unika länkar med besökarna på din webbplats.

Provision för återkommande klient

Om en av dina kunder återvänder till vår webbplats får du fortfarande din provision även om de inte använder din webbplats för framtida inköp hos iVisa. Detta är en livstidsprovision! Cookies förnyas en gång per år för att spåra alla återvändande kunder.

Alla ansökningar

Vi erbjuder flera olika typer av visum och du får kommission på alla. Precis som vi gör det enklare att ansöka om visum gör vi våra samarbetspartners villkor enklare.

Utlåtanden

Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss

Registrera dig idag!

Användarvillkor

1. Gå med i iVisas partnerprogram

iVisas partnerprogram riktar sig främst till resebloggare, resebyråer och andra rese-/turismrelaterade webbplatser. Genom att gå med i programmet får våra partners alla fördelar av ett partnerskap med en av de ledande leverantörerna av resevisum. Proffs i branschen, så som du själv, kan tjäna upp till 20% i kommission på all försäljning av visum som genereras via dig. Allt du behöver göra är att dela dina unika länkar med dina kunder eller din webbplats.

Du kan skicka in dina uppgifter via onlineformuläret för att ansöka om att bli vår samarbetspartner. Så snart din ansökan godkänts är du bunden av de villkor som framgår i detta avtal. iVisa arbetar bara direkt med sina samarbetspartners och har inget ansvar för förhållandet mellan partnern och dennes kunder. Som en av iVisas samarbetspartners går du med på att enbart använda programmet för att göra rättvisande reklam för iVisas hemsida i syfte att få kommission från de tjänster som dina refererade kunder använder sig av.

iVisa förbehåller sig rätten att uppdatera och modifiera dessa villkor utan förvarning. Samarbete med iVisa är enbart tillgängligt för personer som är 18 år eller äldre. Genom att logga in och använda iVisas samarbetslänkar garanterar du att du är 18 år eller äldre.

2. Upphävande av samarbete

iVisa förbehåller sig rätten att stänga av alla samarbetskonton utan förvarning om samarbetspartnern brutit mot de villkor som anges i iVisas användarvillkor. Kontot kan även stängas eller avslutas av följande anledningar:

  • Olämplig reklam (felaktiga/bedrägliga påståenden, missledande hyperlänkar)
  • Spam (massutskick via e-post, i nyhetsbrev mm.)
  • Brott mot immaterialrätten (Se våra Användarvillkor)
  • Framhävande av pornografiskt material
  • Verbala, fysiska, skrivna eller andra typer av trakasserier (inklusive hot om våld eller hämnd) på någon av iVisas kunder, anställda, medlemmar eller tjänstemän kommer resultera i att kontot stängs av permanent.

3. Partnerlänkar

Användandet av grafik och textlänkar på din webbsida och i e-post uppmuntras så länge ovanstående riktlinjer uppfylls. Reklam för enbart göras i fysiska media efter godkännande från iVisa.com. Förändringar av iVisas banners eller dess samarbetslänkar är förbjudet.

4. Villkor

  • Brand Bidding är inte tillåtet i Google. Brand Bidding inkluderar ”iVisa, i-Visa, evisa och andra varianter, kombinationer och/eller felstavningar.
  • Samarbetspartners har inte rätt att köpa, registrera eller skapa domäner eller underdomäner som kan förleda användarna att tro att sidan är iVisas webbplats.
  • Samarbetspartners har inte rätt att påstå sig tala för företaget eller använda sig företagets identitet på Sociala Media.
  • Samarbetspartners får inte använda sig av cookie stuffing som kan tvinga användarens webbläsare att använda cookies.
  • E-postpartners ska kontakta iVisas team för godkännande

Samarbetspartners som bryter mot ovanstående villkor kommer att uteslutas från programmet. Om du har några frågor eller funderingar gällande ovanstående villkor vänligen kontakta oss.

5. Trafik från samarbetspartners

När någon klickar på referenslänken skapas en cookie i dennes webbläsare. Denna cookie innehåller ditt partner-ID. Detta ger dig möjligheten att spåra dina partnerlänkar och ansöka om kommission till ditt samarbetskonto. Dessutom kommer IP-adresserna att sparas med referens till ditt partner-ID för ytterligare spårningsmöjligheter. Kommission utdelas i enlighet med den procentandel som angivits.

6. Villkoren

Dessa villkor börjar gälla när du registrerar dig i partnerprogrammet och avslutas den dag ditt partnerkonto stängs ner. Villkoren kan komma att förändras av iVisa när som helst och utan föregående varning. Om du anser att någon av förändringarna är oacceptabla är ditt enda alternativ att avsluta ditt konto. Ditt fortsatta deltagande i programmet anses tyda på att du accepterat förändringarna.

7. Ansvar

iVisa är inte ansvariga för finansiell eller ekonomisk förlust eller för någon konsekvens eller indirekt förlust (så som försämrat rykte, inkomstbortfall) som är ett resultat av ditt användande av iVisas partnerplattform. Även om vi alltid strävar efter att ge dig bästa möjliga upplevelse kan vi inte garantera att programmet uppfyller alla dina önskemål. Vi kan inte heller garantera att iVisas partnerprogram är helt felfritt.

8. Kundernas personuppgifter

Tänk på dina kunders integritet och säkerhet. Om du har en resebyrå eller är en samarbetspartner som skickar personuppgifter å dina kunders vägnar anser iVisa att du garanterar att du har kundens tillstånd att göra detta. Vår integritetspolicy finns publicerad på www.ivisa.com. Vid hantering av uppgifter inom Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) har både du och iVisa skydlighet som datacontrollers under EU:s dataskyddslag (GDPR). Liknande regler gäller under andra dataskyddslagar.

Ytterligare frågor? Om du någon gång skulle behöva tala med oss angående din syn på dessa användarvillkor kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till help@ivisa.com.

Need Help?