Villkor

Ivisa.com av Document Advisor INC.

ANVÄNDARVILLKOR

Senast reviderat: 13:e juni 2018

Välkommen till Ivisa.com

Ivisa.vom ägs av Document Advisor INC. (”Document Advisor”, “vi”,”oss”, “vår/våran”) som erbjuder sina visumhanteringstjänster och andra reserelaterade tjänster till dig delvis via webbplatsen ivisa.com (”Webbplatsen”) och via dess mobilappar (kollektivt kallas dessa tjänster och appar, inklusive nya funktioner och Sidor, för ”Tjänsterna”). Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, ändra eller modifiera delar av dessa användarvillkor när som helst. Om vi gör detta kommer vi lägga upp förändringarna på denna sida och tydligt ange, högst upp på sidan, när dessa förändringar skedde. Vi kommer också meddela dig, antingen via Tjänstens interface eller på andra sätt. Alla sådana förändringar kommer att träda i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter att de lagts upp, förutom då det gäller förändringar fällande nya funktioner i Tjänsterna eller förändringar gjorda av juridiska skäl. Dessa kan komma att träda i kraft omgående. Din fortsatta användning av tjänsten även efter dessa förändringar anses tyda på att du godkänner de nya användarvillkoren.

Dessutom kommer du, vid användandet av vissa tjänster, att omfattas av ytterligare villkor gällande just dessa tjänster. Dessa kommer att läggas upp på Tjänsten då och då inklusive, men inte begränsat till, Integritetspolicyn som du hittar på ivisa.com/privacy/. Vi kommer enbart referera till dessa villkor i dessa Användarvillkor.

Tillgång till och användning av Tjänsten

 • Registreringsskyldighet: Du kan vara tvungen att registrera dig på vissa av webbplatserna för att kunna komma åt och använda vissa av Tjänstens funktioner. Om du väljer att registrera dig i Tjänsten har du medgivit att du kommer lämna sann, korrekt och fullständig information om dig själv så som uppges i Tjänstens registreringsformulär. Registreringsuppgifter och viss annan personlig information hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du är under 13 år gammal har du inte rätt att använda Tjänsten oavsett om du registrerar dig eller inte. Är du under 18 år gammal kan du använda Tjänsten, oavsett om du är registrerad eller ej, enbart efter förälders eller förmyndares godkännande.

 • Medlemskonto, Lösenord och Säkerhet: Du har ansvar för att hålla ditt konto och lösenord säkert, i de fall du har något, och du har fullt ansvar för allt som händer med ditt lösenord eller konto. Du medger att du (a) omedelbart kommer meddela Document Advisor Inc. om någon otillåten använt ditt lösenord eller konto eller vid andra säkerhetsintrång, och (b) säkerställa att du alltid loggar ut från ditt konto i slutet av varje session då du varit inloggad på webbplatsen. Document Advisor Inc. är inte ansvariga för förluster eller skador som uppstått på grund av att du inte följt reglerna i detta avsnitt.

 • Modifikation i Tjänsterna: Document Advisor Inc. förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, modifiera Tjänsten (eller delar av denna) utan föregående varning. Du godkänner härmed att Document Advisor Inc. inte har något ansvar gentemot dig eller annan utomstående gällande modifieringar, avbrott eller avslut av tjänsten.

 • Mobiltjänster: Tjänsten inkluderar vissa tjänster som är tillgängliga via mobila enheter (kollektivt kallade ”Mobiltjänster”). När du besöker Tjänsten via en mobil enhet gäller förstås din mobilleverantörs normala taxa, datamängd och andra avgifter som kan komma att gälla. Dessutom kan vissa delar av Mobiltjänsterna vara förbjudna eller begränsade att ladda ner, installera eller använda av just din leverantör. Det är inte heller säkert att alla Mobila tjänster fungerar på alla enheter eller via alla leverantörer. Genom att använda Mobiltjänsterna godkänner du att vi kan komma att kommunicera med dig gällande Document Advisor Inc. och andra produkter via SMS, MMS, textmeddelanden eller andra elektroniska typer av meddelanden till din mobila enhet och att viss information om din användning av mobiltjänsterna kan överlämnas till oss. I händelse av att du ändrar eller avaktiverar ditt mobilnummer lovar du härmed att uppdatera informationen på ditt Document Advisor Inc. -konto för att säkerställa att dina meddelande inte skickas till den person som tar över ditt gamla nummer.

Reglering av tjänsten

Regleringen av visum kan förändras utan förvarning. Document Advisor Inc. är inte ansvariga för sådana förändringar eller för förseningar eller förluster på grund av dessa.

Document Advisor Inc. är inte ansvariga för kostnader, skador eller utgifter från fel eller händelser, inklusive men inte begränsat till skadeståndsskyldighet vid förändringar i resor, avbrott i reor eller förhinder/begränsningar i resor samt till dessa relaterade utgifter och extra kostnader. Oavsett som skadorna och utgifterna är tillfälliga, direkta, en följd av händelsen, specialavgifter, exempelavgifter eller andra och även, men inte begränsat till, förlust av vinst eller inkomst överskridande landets visumavgifter som betalats av kunden för visumhantering oavsett omständigheterna och oavsett om Document Advisor Inc. har kännedom om att dessa skador kan uppstå eller inte samt om Document Advisor Inc. är, eller inte är, ansvariga för eller bidragande till orsaken. Document Advisor Inc. kommer anstränga sig till det yttersta för att uppfylla leveranstiderna men kan inte garantera några leveranstider.

Document Advisor Inc. är inte ansvariga på något sätt för någon försening eller förlust orsakade av händelser utanför vår kontroll. Inklusive men inte begränsat till väderförhållande, force majeure, krig, politiska motsättningar, uppror, strejker eller agerande från myndigheter (inklusive förseningar eller avbrott på myndigheternas webbplatser).

Document Advisor Inc. är inte ansvariga för agerande eller brist på agerande från myndigheter eller dess tjänstemän och personal. Document advisor Inc. är inte, och ska inte hållas, ansvariga för agerande, eller brist på agerande, från något lands myndigheter. Hanteringstiden för turistvisum är en uppskattning baserad på våra tidigare interaktioner med myndigheterna via ländernas webbplatser. Document Advisor Inc. är inte, och ska inte hållas, ansvariga för hanteringstider.

Visumkrav för specifika länder bestäms av landets regering och kan förändras utan föregående varning. Document Advisor Inc. strävar alltid efter att erbjuda komplett och uppdaterad information men vi kan inte garantera att den information som vi erbjuder är den mest kompletta och uppdaterade. Document Advisor Inc. kan inte hållas ansvariga för sådan information.

Återbetalningspolicy

Document Advisor Inc. (iVisa.com) erbjuder flera olika tjänster gällande resedokumentation.

Om du väljer att avbryta din ansökan och be om återbetalning rekommenderar vi att du noga läser igenom de alternativ vi erbjuder. Dessa varierar beroende på vilken tjänst du valt.

Välj en av länkarna nedan för att läsa vår återbetalningspolicy för den tjänst du valt och se om du har rätt till en återbetalning:

1. Återbetalningspolicy för visum och hälsodeklaration.

2.Återbetalningspolicy för passfoton

3.Återbetalningspolicy för passförnyelse.

Användarvillkor

 • Krav på användaren: Du är själv ansvarig för alla koder, videos, bilder, information, uppgifter, text, mjukvara, musik, ljud, foton, grafik, meddelanden eller annat material (”innehåll”) som du laddar upp, postar, publicerar eller visar (hädan efter kallat ”uppladdat”) eller e-post eller annan användning via Tjänsten. Du går med på att inte (a) använda Tjänsten i olagliga syften (inklusive och utan begränsningar vid brott mot data-, integritets- eller exportlagar) eller på något sätt som stör eller avbryter stabiliteten och driften av Tjänsten eller dess komponenter, eller (b) modifiera, anpassa eller försöka hacka Tjänsten, eller att försöka få otillåten tillgång till Tjänsten eller dess relaterade system eller nätverk.

 • När vi skickar ett visum till ett annat Land är det viktigt att du omedelbart verifierar att informationen i dokumentet är korrekt och att ditt pass är giltigt i minst 6 månader från din resas början. Ditt visum kommer skickas via e-post men finns även tillgängligt på ditt konto. Document Advisor Inc. är inte ansvariga inför klienter som inte kan ta emot meddelandet på grund av spam eller felaktig stavning i den uppgivna e-postadressen.

 • Avgifter: När det gäller de delar av Tjänsten som kräver en avgift kan du vara tvungen att uppge information gällande ditt kreditkort eller annan typ av betalning. Du ansvarar för, och garanterar, att all sådan information är korrekt och att du har rätt att använda dig av den typen av betalning. Du måste omedelbart uppdatera din kontoinformation med alla förändringar (exempelvis en förändring i din fakturaadress eller utgångsdatum på kreditkortet) som kan uppstå. Om du motsäger dig några betalningar måste du meddela detta till Document Advisor Inc. inom sextio (60) dagar efter det att betalningen genomförts. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra avgifter. Document Advisor Inc. kan välja att ta betalt via faktura, i sådana fall kommer fakturan med fullständigt betalningskrav att utfärdas aktuell månad. Betalningen ska vara mottagen av Document Advisor Inc. inom trettio (30) dagar från det att fakturan skickats annars kommer Tjänsten att avbrytas. Obetalda fakturor beläggs med en förseningsavgift motsvarande 1,5 % per månad för utestående kapital, eller vad som maximalt tillåts enligt lag, vilket som nu är lägst. Dessutom tillkommer övriga utgifter för indrivning av fakturan. Du är ansvarig för att betala skatter relaterade till Tjänsten förutom de amerikanska skatter som baseras på Document Advisors nettoinkomst.

Apple-anpassade Appar

Document Advisor Inc. erbjuder mjukvara som är menade att användas tillsammans med produkter som skapats av Apple Inc. (”Apple”) tillsammans med andra plattformar. Gällande mjukvaran som gjorts tillgänglig för användande tillsammans med Apple-produkter (denna kallas ”Apple-anpassad mjukvara”), kommer följande villkor att gälla som ett tillägg till de Användarvillkor som angetts i detta dokument:

 • Document Advisor Inc. och du medger att dessa Användarvillkor gäller enbart mellan dig och Document Advisor Inc., och inte med Apple, och att det är Document Advisor Inc. som är ensamt ansvariga för den Apple-anpassade Mjukvaran och dess innehåll.
 • Du får inte använda Apple-anpassad mjukvara på något sätt som innebär ett brott mot Användarvillkoren för Apple-anpassad mjukvara inom App Stores Användarvillkor.
 • Din licens att använda Apple-anpassad mjukvara är begränsad till en icke överföringsbar licens för Apple-anpassad mjukvara på en iOS-produkt som du har kontroll över, så som uppges i Användarreglerna i App Stores Användarvillkor.
 • Apple har ingen skyldighet att erbjuda support eller underhåll till Apple-anpassad mjukvara.
 • Apple är inte ansvariga för produktgarantier, oavsett om dessa uttrycks eller är underförstådda enligt lag. I händelse av att en Apple-anpassad mjukvara inte följer någon giltig garanti kan du meddela Apple som därefter kommer återbetala summan av inköpspriset till dig om det finns något, och i den omfattning som tillåts enligt gällande lag. Apple har inga ytterligare garantiansvar gällande Apple-anpassad mjukvara eller några andra krav, förluster, ersättningskrav, skador, kostnader eller utgifter som uppstått på grund av bristande följsamhet till garantin. Detta är helt och hållet Document Advisors ansvar om detta inte kan avvisas under gällande lag.
 • Document Advisor Inc. och du medger härmed att det är Document Advisor Inc, och inte Apple, som är ansvariga för hanteringen av klagomål från dig eller utomstående gällande den Apple-anpassade mjukvaran eller ditt innehav och/eller användning av den Apple-anpassade mjukvaran. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: (i) krav på ansvarstagande gällande produkten, (ii) eventuella påståenden om att den Apple-anpassade mjukvaran inte lever upp till gällande rättsliga- eller regulatoriska krav; och (iii) krav utifrån kundskydd eller liknande lagar.
 • I händelse av att utomstående påstår att den Apple-anpassade mjukvaran eller slutanvändarens innehav och användning av den Apple-anpassade mjukvaran inkräktar på tredje parts immaterialrättigheter är det Document Advisor Inc., och inte Apple, som är ensamt ansvariga för utredning, försvar, förlikning och uppfyllande av sådana krav.
 • Du medger och garanterar att (i) du inte är medborgare i ett land som är utsatt för handelsblockad från USA eller som av USAs regering har stämplats som ”land som stöttar terrorism”; och (ii) du inte är med på någon av USAs myndigheters listor över utvisade eller begränsade personer.
 • Om du har några frågor eller klagomål gällande Apple-anpassad mjukvara ska dessa lämnas till Document Advisor Inc. på följande adress: [email protected]

Document Advisor Inc. och du medger härmed att Apple, och Apples dotterbolag, är utomstående parter i dessa Villkor och i hänvisning till Apple-anpassad mjukvara, och att Apple, i samband med att du godkänner dessa villkor, har rätt (och anses ha accepterat denna rätt) att hävda dessa Användarvillkor mot dig i tvister gällande Apple-anpassade mjukvara som utomstående part

Immaterialrättigheter

 • Tjänstens innehåll, mjukvara och varumärken: Du medger härmed att Tjänsten kan ha innehåll eller funktioner (”Tjänstens Innehåll”) som är skyddade under copyright, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter och lagar. Med undantag av de fall då ett godkännande uttrycks klart och tydligt av Document Advisor Inc. har du inte rätt att modifiera, kopiera, använda, rama in, hyra, hyra ut, låna, sälja, distribuera eller skapa liknande arbeta baserat på Tjänsten eller Tjänstens innehåll, i sin helhet eller i delar, så till vida att detta inte är en del av ditt eget Användarskapat innehåll (så som definieras ovan) som du har rätt att ladda upp till Tjänsten. I samband med ditt användande av Tjänsten kommer du inte syssla med data mining, robotar, scraping eller liknande datainsamling- eller datainhämtnings-metoder. Om du blockeras från Tjänsten (inklusive blockering av ditt IP-nummer) av Document Advisor Inc. medger du härmed att du inte kommer försöka kringgå denna (genom ex att dölja din IP-adress eller använda IP-adress hos en proxy). All användning av Tjänsten eller Tjänstens innehåll i andra syften än de här återgivna är strängeligen förbjudna. Tekniken och mjukvaran bakom Tjänsten eller som distribueras i anslutning till denna ägs av Document Advisor Inc. och våra samarbetspartners (”Mjukvaran”). Du medger härmed att du inte kommer att kopiera, modifiera, skapa liknande arbeten, återskapa, återuppbygga eller på annat sätt försöka komma åt källkoden, sälja, överlämna, lämna ut licens, eller på annat sätt överföra rätten inom Mjukvaran. Alla rättigheter som inte anges häri är förbehållna Document Advisor Inc. Ivisa.com och Document Advisors namn och logotyper är varumärken och tjänstemärken tillhörande Document Advisor Inc. (Kollektivt kallade ”Document Advisors varumärken”) Andra företag, produkter och tjänstenamn samt logotyper som används och visas via Tjänsten kan vara varumärken eller Tjänstemärken tillhörande respektive ägare som kan vara, eller inte vara, associerade eller anslutna till Document Advisor Inc. Inget i dessa Användarvillkor eller Tjänsten ska betraktas som ett underförstått godkännande, möjlighet till bromande, eller på annat sätt påverka licenser eller rätt att använda Document Advisors Varumärken så som de visas på Tjänsten utan föregående godkännande i varje enskilt fall. Alla godkännanden gällande användandet av ivisa.com och Document Advisors varumärken kommer falla under vår rätt till fördelar.

 • Material från tredje part: Document Advisor Inc. är under inga omständigheter ansvariga för material eller innehåll från tredje part (inklusive användare). Detta omfattar, men är inte begränsat till, fel eller missade delar av innehåll, eller för förlust eller skada som uppstått som ett resultat av användandet av sådant innehåll. Du inser att Document Advisor Inc. inte förhandsgranskar material men att Document Advisor Inc. och dess designteam har rätt (men inte skydlighet) att enligt eget gottfinnande avvisa eller ta bort innehåll som gjorts tillgängligt via Tjänsten. Utan begränsning till föregående har Document Advisor Inc. och dess designteam rätt att ta bort innehåll som bryter mot dessa användarvillkor eller som Document Advisor Inc., enligt eget gottfinnande, anser vara stötande. Du medger att du måste utvärdera och ta alla risker associerade med användningen av innehåll inklusive att tro på att det är korrekt, komplett eller användbart.

 • Användarskapat innehåll som skickas via Tjänsten: Med hänvisning till allt innehåll eller annat material som du laddar upp via Tjänsten eller delar med andra användare eller mottagare inklusive recensioner, kommentarer och annat innehåll (kollektivt kallat ”Användarskapat innehåll”), intygar du härmed att du äger alla rättigheter, titlar och intresse i sådant Användarskapat innehåll inklusive, utan begränsningar, alla copyright rättigheter och publiceringsrättigheter. Genom att ladda upp Användarskapat innehåll ger du härmed Document Advisor Inc. och dess partners en icke exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, fullt betald, överföringsbar, underlicenseringsbar, pågående, icke återkallningsbart tillstånd att kopiera, visa, ladda upp, använda, distribuera, lagra, modifiera och på annat sätt använda ditt Användarskapade Innehåll i anslutning till driften av Tjänsten eller i kampanjer, reklam eller marknadsföring gällande tjänsten i alla format, media eller teknologi både känd och framtida kommande. Du medger härmed att du förstår att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om Tjänsten (”Bidrag”) som du lämnar till Document Advisor Inc. inte är konfidentiella och att Document Advisor Inc. har obegränsad rätt att använda dessa bidrag i alla syften, kommersiella eller andra, utan tillskrivning eller kompensation till dig. Du medger härmed att du förstår att Document Advisor Inc. kan spara innehåll och kan också lämna ut innehåll om så krävs av juridiska skäl eller om de har anledning att tro att bevarandet eller avslöjandet är nödvändigt för att: (a) hantera juridiska processer, följa gällande lagare eller förfrågningar från myndigheter; (b) hävda dessa Användarvillkor; (c) svara på klagomål gällande innehåll som påstås kränka utomståendes rättigheter; eller (d) skydda Document Advisors, dess användare och allmänhetens, rättigheter, ägodelar, eller personliga säkerhet. Du förstår även att den tekniska hanteringen och överförandet av Tjänsten, inklusive ditt innehåll, kan omfatta (a) överföring över flera nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav hos de anslutande nätverken eller enheterna.

 • Copyrightintrång: Document Advisor Inc. respekterar andra personers immaterialrättigheter och vi ber därför våra användare att göra det samma. Om du tror att just ditt arbete har kopierats på ett sätt som innebär ett Copyrightintrång, eller att dina immaterialrättigheter kränkts på annat sätt, så ska du meddela Document Advisor Inc. med dina klagomål i enlighet med den process som beskrivs nedan. Document Advisor Inc. kommer hantera och utreda meddelanden om immaterialrättsliga intrång och därefter ta nödvändiga mått och steg i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och eventuellt andra passande immaterialrättsliga lagar gällande det påstådda intrånget. Ett meddelande om påstått Copyrightintrång ska skickas via e-post till Document Advisors Copyrightansvarige på [email protected] (Ämne: ”DMCA Takedown Request”). För att ge bästa möjligheter måste meddelandet vara skriftligt och innehålla följande information:

 • En elektronisk signatur av den person som har rätt att agera å ägarens vägnar gällande copyrightintrång eller immaterialrättigheter;

 • en beskrivning av det konstverk eller andra immateriella tillgångar som påstås ha använts;

 • en beskrivning av var materialet som påstås ha kränkt dina rättigheter finns på Tjänsten, med tillräckligt många uppgifter för att låta oss hitta det;

 • din adress, telefonnummer och e-postadress;

 • ett uttalande av dig där du tydligt medger att du har god anledning att tro att användandet inte är tillåtet av innehavaren av copyrighträttigheterna, dess talesperson eller enligt lag;

 • ett uttalande där du, medveten om det brottsliga i mened, medger att ovanstående information i Meddelandet är korrekt och att du är ägaren av rättigheterna eller har rätt att tala å dennes vägnar.

 • Försvarsmeddelande: Om du uppfattar att ditt Användarskapade innehåll som har tagits bort (eller där tillgången har inskränkts) inte kränker någons rättigheter, eller att du har ett godkännande från ägaren till rättigheterna, dess talesperson eller enligt lag, att ladda upp och använda innehållet i ditt Användarskapade innehåll så kan du skicka ett försvarsmedelande med följande information till vår Copyrightansvarige:

  • Din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifikation av det innehåll som har tagits bort eller där tillgången inskränkts och den plats där innehållet fanns innan det togs bort;
  • ett uttalande att du har anledning att tro att innehållet togs bort eller inaktiverades som ett resultat av ett missförstånd, eller ett misstag i identifieringen av innehållet; och
  • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt ett uttalande där du godkänner besluten från den federala domstolen i Delaware och ett uttalande där du accepterar delgivningen från den person som uppmärksammade det påstådda intrånget. Om ett försvarsmeddelande mottas av Copyright ansvarige, kommer Document Advisor Inc. att skicka en kopia av detta meddelande till den person som först lämnade klagomål med information om att detta kan ersätta det borttagna innehållet eller avstängningen inom 10 dagar. Om copyrightägaren inte startar en rättslig process mot leverantören av innehåll, medlemmen eller användaren, kommer det borttagna innehållet att ersättas inom 10 till 14 arbetsdagar eller mer efter att vi mottagit försvarsmeddelandet, allt enligt vårt eget gottfinnande.
 • Upprepat immaterialintrång: I enlighet med DMCA och andra gällande lagar har Document Advisor Inc. en policy av radering av konto, vid vissa omständigheter och enligt Document Advisors eget gottfinnande, i samband med upprepade intrång. Document Advisor Inc. kan, enligt eget gottfinnande, begränsa tillgången till Tjänsten och/eller avsluta medlemskap för de användare som gör intrång på andras immaterialrättigheter oavsett om detta är, eller inte är, ett upprepat intrång.

Utomstående webbplatser

Tjänsten kan tillhandahålla, eller utomstående kan tillhandahålla, länkar eller annan tillgång till andra webbplatser och resurser på internet. Document Advisor Inc. har ingen kontroll över sådana webbplatser och resurser och Document Advisor Inc. har inget ansvar för, eller uppmuntrar användande av, dessa platser och resurser. Du förstår vidare att Document Advisor Inc. inte kan hållas ansvariga direkt eller indirekt för skador eller förluster som orsakats, eller påstås ha orsakats, i samband med användning eller tilltro till innehåll, evenemang, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på dessa webbsidor eller resurser. All interaktion som du har med utomstående som initierats via Tjänsten står mellan dig och den utomstående parten. Du inser även att Document Advisor Inc. inte har något ansvar för förluster eller krav som du kan ha mot ett sådant företag.

Sociala Nätverk

Du kan välja att aktivera och logga in på Tjänsten via ett flertal utomstånde tjänster så som sociala nätverk som Facebook och Twitter (”Sociala nätverk”). Genom att logga in via, eller direkt integrera dessa, sociala nätverk kan vi erbjuda en rikare och mer personanpassad upplevelse av Tjänsten. För att dra nytta av denna funktion och dess möjligheter kommer i be dig att autentisera, registrera dig på eller logga in på Sociala nätverk på respektive leverantörs hemsida. Som en del av denna integrering kommer de Sociala nätverken att ge oss tillgång till viss information som du lämnat till dessa Sociala nätverk och vi kommer använda, lagra och utlämna sådan information i enlighet med vår Integritetspolicy. För mer information om aktiveringen av dessa Sociala nätverk och Document Advisors användning, lagring och utlämnande av information relaterad till dig och din användning av sådana tjänster inom Dokument Advisor (inklusive din vänlista och liknande), vänligen referera till vår Integritetspolicy på ivisa.com/privacy/. Kom ihåg att det sätt på vilket de Sociala nätverken använder, lagrar och utlämnar din information regleras enbart via deras egen policy och Document Advisor Inc. har inga skyldigheter eller ansvar för de integritets policyer eller andra handlingar som utförs av utomstående webbplatser eller tjänster som kan nås via Tjänsten.

Document Advisor Inc. har inte heller något ansvar gällande giltigheten, tillgängligheten eller pålitligheten av information, innehåll, produkter, data, påståenden, råd eller uttalanden som görs på de Sociala nätverken. Document Advisor Inc. är med andra ord inte ansvariga för skador eller förluster orsakade av, eller som påstås ha orsakats, i samband med användandet av eller efter tilltro till sådant som uppgivits på de Sociala nätverken. Document Advisor Inc. erbjuder enbart denna funktion som en praktisk funktion och integrationen av sådana funktioner innebär inte att vi uppmuntrar eller rekommenderar någon av webbplatserna.

Ansvarsfriskrivning

Du går härmed med på att hålla Document Advisor Inc., dess partners, representanter, anställda, direktörer och agenter skadeståndsbefriade när det gäller förluster, skador, utgifter (inklusive rimliga kostnader för advokatarvoden), skadeståndskrav, handlingar av olika slag och skador (inklusive dödsfall) som uppstått i samband med användandet av Tjänsten, Användarskapat Innehåll, din egen anslutning till Tjänsten, brott mot detta Användaravtal eller brott mot en annans rättigheter. Om du bor i Kalifornien avsäger du dig rättigheterna i California Civil Code Section 1542, vilket säger ”En allmän friskrivning omfattar inte krav vilka låntagaren inte känner till eller har anledning att tro existerar till hans förmån i samband med att friskrivningen accepteras och som, om de vore kända av denne, allvarligt skulle påverka hans avtal med kreditgivaren.” Om du är boende i ett annat lagrum måste du avstå från liknande lagar eller rättigheter.

Ansvarsfriskrivning gällande Garantier

DITT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK: TJÄNSTEN ERBJUDS SÅ SOM DEN ÄR OCH SÅ SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DOKUMENT ADVISOR FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE UTTRYCKTS, UNDERFÖRSTÅTTS ELLER ÄR LAGSTADGAD, VILKET INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE KÖPVÄRDE, ANPASSNING FÖR SÄRSKILDA SYFTEN, TITEL ELLER INTRÅNG.

DOCUMENT ADVISOR INC. GER INGA GARANTER ATT (I) TJÄNSTEN KOMMER UPPFYLLA DINA KRAV, (II) ATT TJÄNSTEN INTE KOMMER AVBRYTAS, ATT DEN ÄR PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI, (III) ATT RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV TJÄNSTEN SKULLE VARA KORREKT ELLER PÅLITLIGT, ELLER (IV) ATT KVALITETEN HOS PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN ELLER ANNAT MATERIAL INKÖPT ELLER ERHÅLLET AV DIG VIA TJÄNSTEN KOMMER UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR.

Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR HÄRMED UTTRYCKLIGEN, OCH GODKÄNNER, ATT DOCUMENT ADVISOR INC. INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR SOM ÄR INDIREKTA, OLYCKSFALL, SPECIELLA, EN KONSEKVENS ELLER EXEMPEL. ELLER SKADOR GÄLLANDE FÖRLUST AV VINST INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLUST AV GOODWILL, ANVÄNDNING, UPPGIFTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN I DE FALL DÅ DOCUMENT ADVISOR INC. HAR RÅDFRÅGATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR), OAVSETT OM DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, UTPRESSENING, UNDLÅTENHET, STRIKT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAT OCH SOM ÄR ETT RESULTAT AV: (I) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (II) KOSTNADEN FÖR INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ETT RESULTAT AV DE PRODUKTER, UPPGIFTER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER INFÖRSKAFFATS, ELLER VIA MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER ÅTAGANDEN SOM INGÅTTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (III) TILLÅTEN TILLGÅNG TILL, ELLER FÖRÄNDRING AV DIN ÖVERFÖRING ELLER DINA UPPGIFTER; (IV) UTTALANDEN ELLER UPPTRÄDANDE AV TREDJE PART VIA TJÄNSTEN; ELLER (V) ANDRA OMRÅDEN RÖRANDE TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DOCUMENT ADVISOR INC. VARA TOTALT SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR ALLA DINA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER HÄNDELSER ORSAKADE AV DITT AGERANDE, TILL EN SUMMA ÖVERSTIGANDE ETT HUNDRA DOLLAR (100 $).

VISSA LAGRUM GODKÄNNER INTE UTESLUTANDET AV VISSA GARANTIER, BEGRÄNSNINGAR ELLER AVVISANDE AV ANSVAR FÖR OLYCKSFALL ELLER SKADOR. ENLIGT DETTA KAN DET HÄNDA ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV TJÄNSTEN ELLER MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DITT ENDA ALTERNATIV ATT UPPHÖRA ANVÄNDANDET AV TJÄNSTEN.

Domstolsförhandlingar

Vid Document Advisors, eller ditt, önskemål kan alla dispyter, skadeståndskrav eller kontroverser som uppstår gällande Tjänstens villkor eller Tjänsten i sig själv, och som inte kan lösas genom muntliga överenskommelser, lösas genom domslut framför JAMS, eller dess företrädare. Om ingen annan överenstämmelse träffas mellan parterna kommer förhandlingarna att hållas i Delaware inför en enda domare som godkänts av båda parter. Om parterna inte kan komma överens kommer en domare att utses av JAMS. Detta sker i enlighet med de regler och reglementen som används av JAMS om inte annat anges i Användarvillkoren. Förhandlingarna måste upptas inom fyrtio fem (45) dagar från det datum då det skrina kravet om förhandling skickades av någon av parterna. Domarens beslut och domskäl måste göras klart och levereras inom sextio (60) dagar från domstolsbeslutet och inom sex (6) månader från valet av domare. Domaren har inte rätt att utdöma skadestånd till större summor än upp till begränsningen av det faktiska kompensationsbeloppet för direkta skador så som framställs i Användarvillkoren, och kan inte heller lägga samman fler skador eller lägga till straffskador eller andra skador som uppenbart utesluts i Användaravtalet. Varje part kommer därmed dra tillbaka rätten till sådan ersättning. Domaren kan, enligt hans eller hennes gottfinnande, granska kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader och utgifter för den andra parten) i jämförelse med andra parter i ett mål. Skulle någon part vägra följa domslutet kommer denna att ansvara för alla kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som den andra parten måste bära för att hävda domslutet. Bortsett från ovanstående, i händelse av tillfälligt eller permanent undantag från föreläggande, kan vardera parten välja att fortsätta till domstol utan föregående medling i syfte att undvika omedelbar och bestående skada. Detaljerna i detta medlingsavsnitt kan hävdas i alla domstolar i kompetent lagrum.

Bortsett från uppgifterna i ovanstående avsnitt, om Document Advisor Inc. ändrar detta ”medlings” avsnitt efter det att du först godkänt Användarvillkoren (eller godkänt senare ändringar till Användarvillkoren), kan du välja att avvisa sådana förändringar genom att skicka oss ett skriftligt meddelande inom 30 dagar från det att förändringen träder i kraft. Detta datum finns att finna i ”Datum för senaste revidering” ovan eller i det datum som anges i det mail som Document Advisor Inc. skickat till dig angående ändringen. Genom att avvisa förändringen går du med på att alla dispyter mellan dig och Document Advisor Inc. kommer hanteras i enlighet med denna sektion så som den såg ut då du accepterade dessa Användarvillkor (eller då du accepterade senare förändringar till Användarvillkoren).

Avstängning

Du godkänner härmed att Document Advisor Inc., enligt eget gottfinnande, kan stänga av eller avsluta ditt konto (eller delar av kontot) eller användandet av Tjänsten och ta bort eller bortse från innehåll i Tjänsten, av flera anledningar. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, bristande användning eller om Document Advisor Inc. har anledning att tro att du brutit mot, eller agerat inkonsekvent, i förhållande till dessa Användarvillkor. Alla misstänkta, bedrägliga eller illegala aktiviteter kommer ligga till grund för ett avslutande av din möjlighet att använda Tjänsten och kan komma att överlämnas till polisväsendet. Document Advisor Inc. kan också, enligt eget gottfinnande och när som helst, välja att avsluta tjänsten, helt eller delvis, utan föregående varning. Du inser också att avslutande av din tillgång till Tjänsten, i enlighet med dessa Användarvillkor, kan ske utan föregående varning och godkänner att Document Advisor Inc. har rätt att när som helst avaktivera eller radera ditt konto och all till detta relaterad information och filer på ditt konto och/eller blockera framtida tillgång till sådana filer eller till Tjänsten. Dessutom godkänner du att Document Advisor Inc. inte kan hållas ansvariga inför dig eller inför tredje part för att du förbjuds använda tjänsten.

Allmänt

Dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Document Advisor Inc. och reglerar din användning av Tjänsten samt övertrumfar tidigare överenskommelser mellan dig och Document Advisor Inc. i förhållande till Tjänsten. Du kan även komma att lyda under ytterligare användarvillkor som kan komma att gälla när du använder tjänster från partners eller utomstående företag, utomstående innehåll eller mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Dessa Användarvillkor lyder under Delawares delstatslagar utan beaktning av dess konflikt med andra lagrum. När det gäller dispyter eller ersättningskrav som inte faller under medlingsprocessen så som angivits ovan, kan du och Document Advisor Inc. komma överens om att följa de lagar som råder i staten och de federala domstolarna i Newark, Delaware. Skulle Document Advisor Inc. inte kunna driva in rätt till provision utifrån dessa Användarvillkor innebär detta inte att företaget avstår från denna. Om någon provision inom dessa Användarvillkor av domstol bedöms som ogiltig, och parterna trots detta kommer överens om att domstolen bör försöka granska båda parters intentioner så som anges i provisionen. Andra typer av provisioner från dessa Användarvillkor kommer dock även fortsättningsvis att vara giltiga. Du medger härmed att oavsett om motsatsen hävdas enigt lag, så måsta alla klagomål eller anspråk utifrån användandet av Tjänsten eller dessa Användaravtal lämnas in inom ett (1) år efter att klagomålet eller anspråket uppstod. I andra fall anses dessa vara preskriberade. En utskriven version av dessa Användarvillkor och andra meddelanden utgivna i elektroniskt format kommer kunna användas vid juridiska eller administrativa förhandlingar baserat på, eller relaterade till, detta avtal i samma utsträckning och lydande under samma villkor som alla andra företagsdokument ursprungligen framtagna och sparade i skriftlig form. Du kan inte avvisa dessa Användarvillkor utan föregående skriftligt godkännande från Document Advisor Inc.. Document Advisor Inc. å sin sida har rätt att avvisa eller överföra dessa Användarvillkor helt eller delvis, utan begränsningar. Avsnittens titlar i detta Användaravtal är enbart ör att underlätta för läsaren och har ingen juridisk eller kontextuell betydelse. Meddelanden till dig kan skickas antingen via e-post eller vanlig post. Tjänsten kan också överlämna meddelanden till dig gällande förändringar till dessa Användaravtal eller annat viktigt genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden på väl synlig plats på Tjänsten.

Din Integritet

Document Advisor Inc. respekterar våra användares integritet. För uppgifter om detta vänligen läs vår Integritetspolicy. Genom att använda Tjänsten godkänner du vårt insamlande och användande av personuppgifter så som anges i policyn.

Meddelande till användare i Kalifornien

Under Kaliforniens Civil Code Section 1789.3 har användare av Tjänsten som är bosatta i Kalifornien rätt till följande specifika kundmeddelande: Klagomålsavdelningen hos Kaliforniens Konsumentombudsman kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210. Du kan även kontakta oss på Document Advisor INC. [email protected]

Frågor? Funderingar? Förlag?

Vänligen kontakta oss via [email protected] för att rapportera brott mot dessa Användarvillkor eller för att ställa frågor angående dessa Villkor eller om Tjänsten.

Låt oss hålla kontakten!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de bästa restipsen

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisa-logotypen är registrerade varumärken som tillhör iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD
Chatt med intercom