Besöksvisum till Colombia

Viktiga instruktioner

Svenska medborgare som reser till Colombia behöver inte ha visum om resan avser turistbesök och sker under max 90 dagar. Även om man inte formellt behöver visum ska man dock se till så att man får stämplar när man reser in i, och ut ur, landet. Om stämplarna saknas kan man få böter. Man ska alltid kunna uppvisa en utresebiljett vid sin ankomst.

Om du ska stanna i landet längre än 90 dagar eller vara där av andra skäl än turism bör du kontakta Colombias ambassad som finns i Stockholm alternativt Migrationsmyndigheten i Colombia. Det kan till exempel handla om att du behöver inresetillstånd i landet för att göra en tjänsteresa eller för att besöka ett företag under en affärsresa. Om du har fått ett immigrationskort är det viktigt att du behåller det under hela din vistelse då du kan ombes att visa upp det när du lämnar landet.

Du bör alltid ha i åtanke att de inrese- och utresebestämmelser som gäller kan ändras med kort varsel, vilket gör att du bör hålla dig uppdaterad på vad som gäller under just din specifika tid i landet och inför din resa dit.

Man ska alltid ha med sig ett giltigt pass när man reser till landet. Det ska vara giltigt minst 6 månader från inresan i landet. Om man har tänkt stanna längre tid än så ska man alltid se till att införskaffa ett nytt pass som är giltigt längre tid.

Det är ej tillåtet att vistas i landet längre tid än vad man är tillåten till, eller längre tid än giltigheten för eventuellt visum. Om detta bryts emot kan det leda till böter, arrest och deportation.

Se alltid till att ha med dig kopior på viktiga dokument.

Adoptivbarn från Colombia

Enligt colombiansk lagstiftning krävs det att personer som har adopterats från Colombia efter år 1991 och inte sagt upp sitt colombianska medborgarskap kan uppvisa sitt colombianska pass under in- och utresan.

I vissa fall krävs det även att det svenska passet visas upp, vilket gör att båda pass bör has tillgängliga.

Bilaterala förbindelser mellan Colombia och Sverige

Sverige och Colombia har haft diplomatiska relationer med varandra i över 140 år. Detta innebär bland annat hur länderna samarbetar i vissa avseenden, till exempel med företag.

Vaccinationsintyg

Om man har tänkt resa till ett område i Colombia där gula febern är vanligt förekommande ska man vaccinera sig mot detta senast tio dagar innan man reser till Colombia. Man ska även ha med sig ett intyg på engelska som visar att man har vaccinerat sig. Detta kan man behöva visa upp för myndigheter.

Man bör alltid rådgöra med läkare innan avresa om man bör ta några fler vaccinationer eller vilka vaccinationer man bör uppdatera. Det kan bland annat bero på vad man har tänkt göra i landet. Om man har tänkt vistas där det finns djur rekommenderas man att ta vaccination mot rabies. Man rekommenderas även att ta med sig myggmedel för att kunna skydda sig mot malaria som överförs via myggor samt att bära täckande kläder så att myggorna inte kommer åt huden lika lätt.

Vanliga frågor