Home > Vietnam Blogg >

Pris för visum till Vietnam

Pris för visum till Vietnam
iVisa | Uppdaterat den Mar 04, 2019

Kostnaden för ett e-visum till Vietnam är 25 USD, samt en serviceavgift som ligger på 20 USD. I Svenska kronor är det omkring 360 SEK. Det kan i vissa fall tillkomma extra avgifter för e-visumet, till exempel om man önskar snabbare handläggningstid.

Vietnam

Hur kommer det sig att visum kostar?

  1. Ansökningsprocessen. När man ansöker om visum är det ofta genom formulär som har tagits fram. Detta har med andra ord inneburit en arbetsinsats. Till det tillkommer arbetsinsatser från personalen när de går igenom din ansökan. I vissa fall är ansökningsformuläret korrekt ifyllt, medan det i andra fall saknas någon information eller innehåller felaktigt ifylld information. Om ansökan inte är korrekt ifylld kommer även detta bidra till extra arbetsinsatser. I en del fall kan det i ansökningsprocessen även ingå andra moment, såsom att aktören som erbjuder visum också tillhandahåller möjligheten att ta ett foto direkt på plats eller att fixa ett foto du själv har tagit.

  2. Tillverkningsprocessen. Oavsett om det är ett traditionellt visum eller ett e-visum som ska tillverkas så kommer detta innebära jobb. All information måste vara korrekt ifylld för att visumet ska vara giltigt. Visumets detaljnivå beror på säkerheten i landet där visumet ansöktes om. I vissa länder är det exempelvis krav på att det ska finnas hologram, streckkoder, vattenstämplar och liknande på visumet – då landet generellt håller en hög säkerhetsstandard – vilket också omfattar visumet. En grundregel är att ju högre säkerhet, desto mer komplext visum.

  3. Handläggningstid. Handläggningstiden är den tid där din visumansökan gås igenom av personal som jobbar på visumcentralen. De kollar så att all information är korrekt och kontaktar dig om någon information saknas, är felaktigt ifylld eller om det finns andra oklarheter kring din ansökan. Hur lång handläggningstiden är beror på hur processen går till; om den är automatiserad eller görs manuellt. I vissa fall kan handläggningstiden också baseras på vilket medborgarskap den ansökande har, då det kan vara lättare att gå igenom visumansökningar från vissa nationaliteter jämfört med andra – då vilken information som efterfrågas i ansökan kan skilja sig åt baserat på detta.

  4. Personal. När det kommer till visum innebär det alltid en kostnad för att ha personal anställd på enheten. Kostnaden för detta varierar och beror på i vilket land personen är anställd. I industriländer och serviceländer är kostnaden för personalen oftast högre än i andra länder. Ibland kan processen vara mer automatiserad, vilket innebär mindre jobb för personalen – medan i andra fall går personalen igenom ansökningarna manuellt. I särskilda fall kan personalen vara tvungen att träffa den ansökande personen på ett möte för att kunna validera hens identitet.

  5. Reciprocitet. Visum är en överenskommelse som finns mellan länder, och kostnaden förstås ofta som ett ömsesidigt utbyte av pengar och tjänster. Då visumet ger dig rätt att uppehålla dig i ett land – som du annars inte hade haft rätt till – ses kostnaden för visumet som legitim på grund av detta. I vissa fall kan överenskommelsen mellan länderna även innefatta kostnaden för visumet, och det kan kosta lika mycket för medborgare i båda länder att ansöka om visum i det andra landet. I andra fall är kostnaden segregerad och baseras på vilken nationalitet den ansökande har och kan därmed skilja sig åt.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD