Venezuela Visuminformation

Home > Venezuela > Venezuela Temporary Migrant Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Tillfälligt migrantvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Venezuela, eller Bolivarianska republiken Venezuela, är ett land i Sydamerika som består av ett fastland och ett stort antal mindre öar. Som medborgare i ett land som tillhör Europeiska Unionen behöver man inte ansöka om visum får att resa till Venezuela. På senare tid har landet drabbats av inre konflikter till följd av ekonomiska problem, social oro och politiska konflikter.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Venezuela har kommit att bli ett väldigt populärt resmål för turister till följd av det unika landskapet, djurlivet och stora möjligheterna att uppleva ett unikt tropiskt klimat året om. Men den senaste tidens oroligheter har gjort att många personer väljer bort Venezuela till förmån för tryggare alternativ.

  • Alla personer som är medborgare i ett land inom Europeiska Unionen kan resa till Venezuela helt utan visum.
  • Det är numera endast ett fåtal personer som behöver ansöka om visum för att resa till Venezuela.

Trots smidigheten gällande visum så har hela Venezuela kommit att präglas av vanligt förekommande personrån, politisk oro och problem med infrastrukturen. Därför avråder i nuläget de flesta länder personer från att resa till Venezuela.

Allmän reseinformation

Om man väljer att resa till Venezuela så bör man se till att vara uppmärksam på att det är vanligt förekommande med bristande infrastruktur, konflikter och allmänna oroligheter. Detta har gjort att landet inte numera anses vara säkert för turister.

En kort historik

Venezuelas historia sträcker sig närmare tjugo tusen år bak i tiden men det är inte mycket som är känt före tiden då europeiska länder började kolonisera landet. Under 1500-talet och framåt stod landet under spansk kontroll men började under 1800-talet sin resa mot självständighet.

Landets kultur

Venezuela sägs ofta vara ett världens mest kulturellt blandade länder då de förenar inhemsk kultur med afrikanska och spanska influenser. Konst, litteratur, musik, sport och mat är viktiga inslag i kulturen och vittnar om spännande kombinationer av nytt och gammalt.

Det politiska läget

Venezuela har under lång tid präglats av omfattande politisk orolighet som resulterat i att infrastrukturen varit nästan obrukbar. Detta har gjort att de flesta länder avråder personer från att resa till Venezuela. Återkommande demonstrationer och personrån har gjort Venezuela till ett allmänt osäkert land.

Sammanfattning

Efter att under lång tid ha ansetts som turistvänligt, har Venezuela numera kommit att drabbas av så pass många problem att många länder helt enkelt avråder personer från att besöka landet. Om man ändå väljer att åka dit är risken stor att man helt enkelt sätter sig i fara.

  • Som medborgare i ett EU-land behöver man aldrig ansöka om visum.
  • Väldigt få personer behöver numera ansöka om visum för att åka in i Venezuela.

Trots att det är väldigt smidigt att resa in i Venezuela så har den senaste tiden problem gjort inresa till en ganska dålig idé. Politisk oro och konflikt gör att man som besökare inte kan garanteras en säker upplevelse. Därför gör man bäst i att avvakta tills läget i Venezuela stabiliserar sig.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss