Tunisien Visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visum för en inresa

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Tunisien, eller Republiken Tunisien, är ett land i Nordafrika som är ett av de allra nordligaste belägna länderna i Afrika. Då det gränsar till Algeriet och Libyen så är det något utav en nordafrikansk knutpunkt. Turism är en av landets stora inkomstkällor och ett stort antal personer kan stanna i landet upp till nittio dagar utan visum.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

På grund av att Tunisien gränser till Libyen och Algeriet så har det dragits in i många av de konflikter som har präglat dessa två områden. Under senare tid har även Tunisien haft inre konflikter som resulterat i våld. Detta innebär att såväl risken för terrorism som upplopp numera anses vara stor.

  • Som medborgare i Europeiska Unionen kan man stanna upp till nittio dagar utan visum.
  • Ett stort antal länders medborgare är också undantagna visum-krav.

Trots att det är enkelt att resa in i och stanna i Tunisien så är området numera att anses riskfyllt.

Allmän reseinformation

Då såväl inre konflikt som yttre terrordåd under flera år har varit en del av vardagen i Tunisien är landet inte längre att anses vara ett säkert resmål. Turister har i många fall drabbats, vilket gör att man som resenär verkligen bör vara uppmärksam på vad som händer.

En kort historik

Tunisiens historia sträcker sig väldigt långt bak i tiden och visar spår av några av mänsklighetens tidigaste jordbruk. Området var hem till ett stort antal folkstammar och har varit en central del i omfattande folkvandringar. Efter en period av konflikt mellan muslimer och kristna så blev Tunisien en fransk koloni, men blev självständigt 1956. Sedan dess har det varit återkommande konflikter gällande kontroll över landet.

Landets kultur

Tunisien har en väldigt rik och varierad kultur till följd av det stora antal yttra faktorer som har format landet. Målning, litteratur och musik är tre hörnstenar i landets kultur och landets allra mest populära sport är fotboll. Ett stort antal framgångsrika kultur- och sportprofiler har kommit från Tunisien.

Det politiska läget

Till följd av oroligheter gällande styrelseskicket och landets gräns till ett flertal konfliktpräglade områden så är det politiska läget att anses vara högst osäkert. Det gör att man som besökare bör vara väldigt uppmärksam gällande utvecklingen.

Sammanfattning

Tunisien har varit en viktig del i mänsklighetens historia och har ett stort antal kulturella sevärdheter att bjuda på. Men på grund av konflikter, terror och oroligheter så är det ett riskfyllt resmål.

  • Som medborgare i ett land i Europeiska Unionen behöver man inte ansöka om visum.
  • Ett stort antal övriga medborgare kan stanna utan att behöva ansöka om visum.
  • Alla som har rätt att stanna kan stanna i upp till nittio dagar.

Även om det är enkelt att resa in i Tunisien tack vare frikostiga visum-regler och enkel administration så avråder numera de flesta länder från inresa. Detta beror på att pågående konflikter innebär verklig och påtaglig risk för liv och hälsa även för turister.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss