Home > Togo > Togo Entry Visa

Togo Visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Inresevisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Östtimor, eller Republiken Togo är ett land i Västafrika som är ett av Afrikas minsta länder sett till landyta. Sedan landet blev självständigt från Frankrike under 1960 har det trots periodvisa konflikter har landet varit förhållandevis stabilt. På senare tid har det däremot förekommit protester och oroligheter.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Togo har generellt sett under lång tid ansetts vara ett tryggt resmål. Under 2017 blossade däremot en del oroligheter upp och det förekommer numera regelbundna demonstrationer. Därför bör man vara uppmärksam och hålla sig informerad.

  • De flesta personer behöver ansöka om visum.
  • Man kan ansöka om visum på plats för att stanna upp till 7 dagar.

Eftersom att man inte behöver ansöka om visum i förväg så är det väldigt lätt att resa till Togo. Efter att man har fått sitt resetillstånd så kan man utöka rätten att stanna upp och vara kvar upp till 90 dagar.

Allmän reseinformation

Från att ha varit ett tryggt och populärt resmål så har Togo återigen drabbats av den sorts konflikt som var vanligt förekommande direkt efter att landet blev självständigt. Det har gjort att man som resenär behöver vara särskilt uppmärksam på förändringar och eventuella risker som kan uppstå.

En kort historik

Togo är precis som många andra länder i Afrika ett gammal stamsamhälle där människor har bott sedan urminnes tider. Landets historia är i stor utsträckning okänd och dokumentation kan sällan härledas längre bak än tills koloniseringen av landet kring 1500-talet. Som centralt land i slavhandel hanterades området av flera olika länder, däribland Tyskland och Frankrike. Det fick däremot självständighet under 1960-talet.

Landets kultur

Kulturellt så består moderna Togo av en blandning av flera olika afrikanska stannar och seder. Det är faktiskt ett av de afrikanska länder som har bevarat mest av traditionell kultur, utan allt för stor inverkan av kristendom och islam.

Det politiska läget

Politiskt sett har landet växlat mellan stabilitet och oro. Togo styrs av en president som tillsätts via direktval var femte år. Vägen till demokrati har däremot varit ojämn och styret är på många håll fortfarande enväldigt. Detta har resulterat i återkommande oroligheter och konflikt mellan befolkningen och staten.

Sammanfattning

Trots att Togo är ett populärt resmål och anses vara ett säkert land så har oroligheterna på senare tid ökat. Det gör att man som besökare bör vara uppmärksam på hur saker och ting utvecklar sig.

  • Alla som inte redan är medborgare i ett afrikanskt land måste ansöka om visum.
  • Visum går att få på plats och man kan stanna upp till sju dagar.
  • Efter sju dagar kan man förlänga sin vistelse upp till nittio dagar.

Då det är enkelt att få visum har Togo blivit ett populärt resmål i Afrika. Men oroligheterna gör att man gör bäst i att noggrant kontrollera vad man ger sig in i. Många rekommenderar att man först tar kontakt med någon som har erfarenhet av landet och vet hur läget ser ut för tillfället.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss