Sverige Schengen Visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Schengenvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Sverige, eller Konungariket Sverige, är ett nordligt beläget land i Skandinavien. Landet har i stor utsträckning kommit att förknippas med framväxten av den moderna välfärdsstaten. Då landet var organiserat redan under 1100-talet så anses det ofta vara ett av de äldre enhetliga europeiska länderna.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Då Sverige är en del av både den Europeiska Unionen och Schengensamarbete så finns det stora möjligheter för personer att besöka landet utan att behöva ansöka om visum. De som vill stanna längre än tre månader behöver däremot ofta registrera sig.

  • Som del av EU och Schengensamarbetet så kan många resa till Sverige utan visum.
  • Den som vill stanna längre än 90 dagar behöver anmäla sin närvaro.
  • Tack vare utbredd infrastruktur och smidig lokaltrafik är det enkelt att ta sig runt i Sverige.

Sverige är ett av de enklaste länderna att resa till och handläggningstiderna för ett eventuellt visum är korta. Det är ett populärt resmål världen över och årligen kommer ett stort antal personer för att uppleva Sverige.

Allmän reseinformation

Sverige är på många sätt ett tryggt resmål. Landet har väl fungerade infrastruktur och utbredd sjukvård. På senare tid har däremot risken för terrordåd ökat, vilket numera anses vara en av de största riskerna för besökare. Även om brottsligheten är låg så förekommer personrån och våldsamheter. Med omfattande lokaltrafik är det enkelt att ta sig runt i landet utan bil.

En kort historik

Sveriges historia anses generellt sett ha börjat i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka. I tidiga skrifter så omnämns svenskarna som ett sjöfararfolk med ett land uppdelat på flera mindre kungadömen. Landets moderna historia är nära förknippad med Gustav Vasa och hans etablering av det svenska riket.

Landets kultur

Landet har traditionellt sett varit ett jordbrukarsamhälle, vilket numera är ett ganska marginellt inslag i kulturen. Med ett flertal välkända profiler inom litteratur, musik och vetenskap så har Sverige trots sitt nordliga läge påverkat en stor del av den internationella kulturen.

Det politiska läget

Politiskt sett är Sverige stabilt med välfungerande administration. Landet är fördelat i landsting och kommuner som ansvarar för landets drift på lokal nivå. Med en av världens högsta levnadsstandarder så är fattigdomen i stort sett obefintlig i Sverige.

Sammanfattning

Sverige är ett populärt besöksmål och de flesta besökare kan resa dit utan att behöva ansöka om visum.

  • Sverige är med i EU och Schengensamarbetet vilket gör att de flesta kan stanna upp till tre månader utan att ansöka om visum.
  • Vid längre vistelser ska man anmäla sin närvaro.
  • Sverige är ett av världens tryggaste länder med hög levnadsstandard.

Att besöka Sverige är väldigt populärt bland personer runt om i världen. Tack vare mytisk miljö och spännande kultur så har Sverige kommit att bli ett ställe som många önskar rese till åtminstone en gång i livet. Tack vare utbredd lokaltrafik och avsaknad av visumkrav så är det enkelt att resa in och ut ur landet.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss