Home > Swaziland > Swaziland Entry Visa

Swaziland Visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Inresevisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Eswatini, eller Konungariket Eswatini och tidigare Swaziland, är ett land i södra Afrika som är kontinentens äldsta kungarike. Det är unikt på så sätt att det som afrikanskt land under lång tid varit väldigt enhetligt. Området har varit bebott ända sedan stenåldern och är numera ett populärt resmål.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Då turismen är väldigt viktig för Eswatini så har landet sett till att de flesta personer kan resa in i landet utan att behöva ansöka om Visum. Samtliga personer från Europeiska Unionen, Afrika, USA och Asien kan stanna i Eswatini upp till 30 dagar utan att ansöka om visum.

  • Det går att resa till Eswatini utan visum.
  • Vill man stanna längre än en månad så behöver man ansöka om visum.

Så länge man har ett giltigt pass så får man direkt vid inresa tillstånd att stanna en hel månad. Därför är det oerhört enkelt och problemfritt att resa till Eswatini.

Allmän reseinformation

Swaziland är ett väldigt tryggt och populärt resmål. Årligen reser hundratusentals européer dit för att uppleva landets natur och kultur. Brottsligheten är låg, även om det ibland förekommer demonstrationer. Periodvis förekommer omfattande nederbörd vilket gör att man kan behöva vidta åtgärder. Sjukvården i Swaziland har kritiserats för att inte kunna säkerställa att man som besökare inte smittas av inhemska åkommor.

En kort historik

Människor har bott i området sedan stenåldern och landet har ett stort antal historiska fornlämningar. I början av 1900-talet blev Swaziland en brittisk koloni, men 1968 fick landet tillbaka sin självständighet. Numera är landet en jordbruksekonomi och befolkningstillväxten har varit enorm.

Landets kultur

Ceremonier är ett väldigt viktigt inslag i Swazilands kultur och dessa förekommer regelbundet under året. Familjeenheten är väldigt viktig och männen har ofta flera fruar. Dans är ett vanligt förekommande sätt att fira diverse händelser.

Det politiska läget

Politiskt sett har Swaziland varit stabilt under i stort sett hela den moderna tiden. På grund av utbredd fattigdom så är det däremot relativt vanligt förekommande med demonstrationer. Som besökare behöver man däremot sällan oroa sig för att drabbas. Risken för terrorism bedöms som låg och problematiska väderförhållanden är förmodligen den största risken som landet har att erbjuda.

Sammanfattning

Swaziland är ett populärt besöksmål och har att bjuda på unika och spännande landskap i kombination med tilltalande klimat. Man kan stanna i upp till en månad i Swaziland utan att behöva ansöka om visum.

  • Det är fritt att stanna i upp till en månad.
  • För längre vistelser måste man ansöka om visum.
  • Landet anses vara tryggt även om fattigdomen är utbredd.

Landets ekonomi är ganska liten vilket har bidragit till att många människor lever i absolut fattigdom. Trots detta är landet tryggt för besökare. Den inhemska befolkningen har däremot stora problem med sjukdomar och har svårt att få tag på adekvat sjukvård. Med en växande turistnäring så har besökare kommit att bli en allt viktigare del i Swazilands resa mot att skapa bättra förutsättningar för kommande generationer.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss