Paraguay Visa

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visa de turismo

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Paraguay, eller Republiken Paraguay, är beläget i Sydamerika och ligger alldeles på gränsen till såväl Argentina som Brasilien. Området har ett flertal viktiga hamnar som förbinder Paraguay med Atlanten. Även om turismen inte är enormt utbredd så är det en viktig inkomstkälla för landet. På senare tid har däremot oroligheterna tilltagit och de flesta rekommenderar resenärer att vara på sin vakt. Som medborgare i ett land i den Europeiska Unionen behöver man inte ansöka om Visum för inresa, och kan stanna upp till tre månader.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

De flesta länder är överens om att säkerhetsläget i Paraguay har blivit sämre, och att zika, denguefeber och övriga tropiska sjukdomar är vanligt förekommande. Därför uppmanas man som resenär att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Detta kan handla om allt ifrån att vaccinera sig till att undvika myggor och hålla sig till turistområden. Även om det är väldigt enkelt att resa till Paraguay då det inte finns några Visumkrav så bör man se till att bekanta sig väl med det område man planerar att resa till.

  • De flesta personer kan stanna upp till tre månader i Paraguay utan att ansöka om Visum.

Att det är så lätt att åka till Paraguay gör att skenet kan bedra gällande områdets allmänna säkerhet. Många föreslår att man tar kontakt med någon som är väl insatt i förutsättningarna i det område man planerar att resa till.

Allmän reseinformation

Den senaste tidens oroligheter har gjort att det är väldigt oklart huruvida man överhuvudtaget bör åka dit. Riskerna är på många håll stora och som besökare bör man säkerställa att man vet vad man ger sig in på. Ta därför kontakt med personer som känner till det område du planerar att åka till.

En kort historik

Precis som många andra länder i området är det inte särskilt mycket som är känt innan Européer började anlända kring 1500-talet. Vad man däremot vet är att människor har bott i Paraguay under flera tusen år. Området blev snabbt koloniserat och var fram tills 1811 en del av såväl Frankrike som Spanien.

Landets kultur

Mycket av kulturen är väldigt influerad av Spanien och övriga Europeiska länder som utövat stort inflytande på Paraguay. Detta märks inte minst på konstyttringarna och matkulturen. Generellt sett så är traditionella värderingar väldigt förhärskande.

Sammanfattning

Det är oerhört enkelt att resa till Paraguay då nästan inga personer behöver ansöka om Visum. Man kan i de flesta fall stanna en längre tid helt kostnadsfritt.

  • Alla EU-medborgare kan stanna upp till tre månader utan att först ansöka om visum.

Den som åker till Paraguay bör däremot se till att bekanta sig med landets särskilda förutsättningar då fattigdomen och brottsligheten är förhållandevis utbred. Det är även vanligt förekommande med tropiska sjukdomar och sjukdomar som sprids via myggor. Gravid personer bör i största möjliga mån undvika att åka dit. Väljer man däremot att resa till Paraguay så bör man först ta kontakt med någon som är väl bekant med de olika områdenas egenheter.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss