Nordkorea Visum

Home > Nordkorea > North Korea Visitor Entry Permit
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besökares inresetillstånd

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

För att resa till Nordkorea som svensk medborgare måste du ha ett nordkoreanskt visum. Detta utfärdas av nordkoreanska eller kinesiska ambassaden. Vänd dig till någon av dessa ambassader för att få ytterligare information om vad som gäller.

De flesta personer som reser till Nordkorea reser via Peking. Om så är fallet kommer ett dubbelt inresevisum behövas: Ett till Kina och ett till Nordkorea. Det är även bra att ha dubbelt inresevisum i fall av exempelvis oroligheter i landet eller om man som resenär behöver evakueras.

Det är vanligt att ansöka om visum till Nordkorea via nordkoreanska ambassaden i Peking. För att få ett visum till Nordkorea kommer du behöva ett brev om tillstånd samt två passfoton. Kostnaden för detta är USD 45. Resenärer kan även få visum via nordkoreanska konsulatet i Peking via följande adress:

  • Ritan Bei Lu
  • Jianguomenwai
  • Bejing 100600

Vid ankomst till Nordkorea ska man alltid registrera sig hos myndigheterna inom 24 timmar efter sin ankomst till landet. I vissa fall kan detta utföras av personalen som jobbar på hotellet du kommer bo på, men det är alltid upp till dig att se till så att du har blivit registrerad hos myndigheterna – eller att se till att göra registreringen själv. I vissa fall kan resenärers pass konfiskeras under vistelsen i landet.

Det är enbart möjligt att resa till Nordkorea via officiellt erkända reseföretag. Resenärer som reser till Nordkorea måste alltid ha med sig ett giltigt pass när de reser till Nordkorea. Om ett giltigt pass saknas kan resenären arresteras, bötfällas eller bli nekad inträde i landet.

Fyra till åtta veckor innan man gör sin avresa till Nordkorea ska man alltid se till att träffa allmänläkare eller resehälsospecialist för att diskutera vilka hälsoproblem som finns i landet i fråga, samt ifall några vaccinationer behöver tas. Resenärer rekommenderas att ha uppdaterat sina vaccin för bland annat hepatit A, tyfus, japansk encefalit, hepatit B, rabies, mässling, påssjuka, röda hund och stelkramp/difteri.

Tuberkulos är en sjukdom som finns i landet, och Nordkorea beräknas vara ett av de länder i Asien där tuberkulos är mest vanligt förekommande. Andra länder i Asien där det är vanligt förekommande är Myanmar, Kambodja och Östtimor. Det finns flera icke-statliga organisationer som jobbar för att minska spridningen av tuberkulos. Resenärer uppmanas att se till att vara vaccinerade.

I landet finns det bristande elektricitet. Det finns ett fåtal vårdinrättningar i landet, men standarden bedöms vara låg och man rekommenderas att undvika att operera sig i landet. De sjukhus som finns i Pyongyang har möjlighet att utföra grundläggande medicinska tester, men utrustningen som finns tillgänglig kan vara begränsad. På Friendship Hospital i Pyongyang kan de utföra akut kirurgi.

Personer som har medicinska problem rekommenderas att undvika resa till landet. Personer som behöver regelbunden medicinering ska alltid se till att ta med sig tillräckligt med medicin för sin vistelse i landet, då det inte finns att köpa lokalt med garanti. För att få ta med sig läkemedel in i landet krävs ett skriftligt tillstånd från nordkoreanska regeringen.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss

Questions?

I östra Asien finner man kontroversiella och väldigt omskrivna Demokratiska Folkrepubliken Korea. Med gräns till Sydkorea, Kina och Ryssland så har landet en av naturliga skäl en historik som i väldigt stor utsträckning präglats av kommunism. Trots att landet har rykte att vara slutet och krångligt att resa till så har turistsektorn vuxit enormt under de senaste åren. Landet har kommit att satsa stort på upplevelse-, natur- och kulturturism.

Även om antalet turister är relativt sett få har de på senare tiden blivit allt fler. Trots detta så rekommenderas turister att säkerställa så att de agera i enlighet med de förväntningar som finns i landet. Generellt sett så är straffen ganska hårda när det kommer till överträdelser. Men vad är det egentligen som särskiljer Nordkorea från övriga länder? Och vad kan man som turist förvänta sig?

Komplicerad historia

Nordkorea är ett resultat av att Korea efter andra världskriget delades upp i två delar, varav en stod under Amerikansk kontroll och en annan under Sovjetunionens kontroll. Då Nordkorea hamnade under Sovjetunionens inflytande så kom kommunism och socialism att i stor utsträckning prägla dess moderna historia. Men tittar man längre bak i tiden så dröjde det ganska länge innan mänsklig aktivitet visade sig i området. Med tiden utvecklades däremot en risodlingskultur och det var i stor utsträckning vad området kom att bli känt för. Såväl Syd- som Nordkorea kom att bli indelat i kungadömen, och Kina var under lång tid såväl en förebild som förmyndare. Efter att ha varit ett japanskt annex under många år så inleddes efter andra världskriget vägen mot självstyre. Därför säger man att Nordkorea grundades 1945, även om dess kultur sträcker sig avsevärt mycket längre bak i tiden och har stora inslag av ett flertal olika styren. Detta gör att landet är en blandning av många epoker.

Unika upplevelser

På grund av landets slutenhet så bjuder Nordkorea på ett stort antal riktigt unika upplevelser. Landet har ett flertal områden som anses vara världsarv, och de har även satsat på moderna upplevelser som nöjesparker, skidbackar och zoon. Mycket av landets attraktioner är lokaliserade i landets huvudstad, Pyongyang, vilket gör att det även har blivit något utav centrum för landets turism. Men vad är det som kännetecknar Nordkorea som turistupplevelse? Och vad får landets turism att sticka ut?

Kulturella platser

Nordkorea har ett flertal unika kulturella platser som helt enkelt saknar motsvarighet. Däribland Kung Dongmyeongs gravplats, Triumfbågen och mycket annat. Vad som kännetecknar dessa platser är att de har inslag av såväl övriga kulturers inflytande på Nordkorea, men även landets egenart. Vad man däremot bör komma ihåg är att det sällan anses acceptabelt att besöka dessa platser på egen hand. Ofta behöver man arrangera besök i förväg och ta del av en guidad visning. Detta är en del av den strikta reglering som präglas landet. Så länge man är nöjd med detta så har man väldigt mycket att uppleva.

Moderna upplevelser

Även om landet är förknippat med dess historia och sällan uppmärksammas för dess moderniteter, så har det mycket av den moderna världen att bjuda på. Ett tydligt exempel är nöjesparken Munsu som håller internationellt sett hög nivå och erbjuder ett stort antal vatten- och sportupplevelser. Pyongyangs Zoo är också en spännande upplevelse, då det är känt för sina elefanter. Ett unikt inslag är att man kan se hundar där, då hundägande faktiskt är förbjudet i Nordkorea. Många rekommenderar att man besöker detta zoo för att få ett perspektiv på hur djurkulturer skiljer sig åt mellan länder. Det är unikt att ett land förenar så många strikta traditioner med moderna upplevelser.

En sluten smältdegel

Vad som är spännande med Nordkorea är att det på en och samma gång är ett väldigt slutet och mångfacetterat land. Många förklarar detta genom att det historiskt sett har präglats av ett stort antal olika kulturer, kanske främst Kina, Japan och Ryssland, vilket har gjort att de innan sin självständighet fick en väldigt bred kulturell grund att stå på. När de på senare tid har öppnat upp för besök så har många tagit chansen att få uppleva ett land som paradoxalt nog är på en och samma gång oerhört välkänt och enormt okänt.

Religiösa egenheter

Även om landet formellt sett är ateistiskt så har folket bevarat en inhemsk tradition som kallas för koreansk shamanism. Detta är en folkreligion som förenar mysticism med delvis moderna inslag. Då denna del av Nordkorea utåt sett varit ganska okänd har det blivit populärt att ta del av sådana tillställningar. En betydande del av befolkningen är även Buddhister, vilket är ett direkt resultat av inflytandet från Kina. Detta gör att landet har en väldigt unik blandning av religiösa egenheter.

Komplicerad infrastruktur

Nordkorea har fått stor uppmärksamhet för att deras infrastruktur är väldigt ojämn. Nästan alla resurser har gått till utbyggnaden av Pyongyang. Och ett talande exempel är att det är den enda delen av landet som har ett utbyggt och fungerande elnät. Transportmässigt så är tåg och bil de två vanligaste transportmedlen. Då man som turist i princip aldrig kommer i kontakt med landets utkanter, så är turism i Nordkorea i princip synonymt med Pyongyang. Vill man uppleva landets byar så har man möjligheten att ta tågrutten och se delar av landet som turister generellt sett inte kommer i kontakt med.

Säkerhet och trygghet

Vad som är unikt med Nordkorea är att turisters säkerhet i princip är garanterad. Detta beror på att all turism är strikt övervakad och reglerad. Något man däremot bör vara medveten om är att landet har väldigt höga straff för även små överträdelser. Det innebär att man måste vara väldigt noggrann med att känna till i stort sett alla förväntningar, lagar och regler som är relevanta för det området man befinner sig. Det har hänt att turister har fått böter bara för att de inte levt upp till sedvänjor. Men så länge man är noggrann med att visa respekt för myndigheterna och inte ta sig friheter så kan man vara säker på att få en garanterat trygg och säker vistelse i Nordkorea.