Namibia Visum vid ankomst

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Semester/Turistvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Namibia, även känt som Republiken Namibia, är beläget i södra Afrika och gränsar till Atlanten. Det är känt som det torraste subsahariska landet vilket i stor utsträckning har förhindrat mer omfattande jordbruk. Småskaligt jordbruk, turism, gruvdrift och djuruppfödning är fyra av Namibias viktigaste ekonomiska grenar. När det kommer till turism så utgör det närmare en fjärdedel av landets ekonomi och många personer åker dit för att uppleva den orörda naturen och djurlivet.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Även om Namibia generellt sett anses vara ett tryggt resmål så finns det en del saker som man behöver hålla i åtanke. Det har på senare tid blivit relativt vanligt med personrån. Detta har även kommit att drabba turister. Som turist bör man vara medveten om sin omgivning och undvika att vistas ute på kvällarna. Djurlivet utgör även en påtaglig fara för liv och hälsa. Därför bör man aldrig lämna stråket i samband med vildmarksvandring.

  • Som svensk har man en viss särställning i Namibia och behöver inte ansöka om Visum. Man kan stanna upp till tre månader.
  • Om man behöver ansöka om Visum så kan detta ske på plats.

Turism är vanligt förekommande i Namibia och i de flesta fall kan man förvänta sig en trygg och säker vistelse.

Allmän reseinformation

Som besökare bör man generellt sett se till att ha koll på såväl naturförhållanden som det allmänna säkerhetsläget. Det är inte ovanligt med personrån och ett stort antal turister har kommit att drabbas. Mellan Januari och April så kan man förvänta sig intensiva regnperioder som påverkar framkomligheten.

En kort historik

Namibia har tack vare dess torra landskap präglats av mänsklig aktivitet under väldigt lång tid. Det är däremot inte allt för mycket som är känd om området innan Europeiskt inflytande kom att prägla Namibia. Tyskland har haft en väldigt stor inverkan på landets historia men 1968 så blev Namibia helt självständigt. Sedan dess har det pågått omfattande arbete för att säkerställa demokratiska och rättvisa val.

Landets kultur

Sport är väldigt viktigt i Namibia och fotboll är något utav en nationalsport. Rugby är också ett populärt inslag. Namibia har intressant nog ett flertal mediekanaler och TV- och radio är populärt. Utbildning har prioriterats i landet och statliga skolor är ett viktig del i landets strävan att förbättra förutsättningarna för kommande generationer.

Sammanfattning

Namibia är ett spännande land som aktivt arbetar för att helt och hållet göra sig fritt från det koloniala arvet. Det är ett populärt turistmål och årligen är det ett stort antal personer som väljer att åka dit.

  • För medborgare från länder i Skandinavien är det enkelt att åka till Namibia.
  • Man kan stanna upp till tre månader utan att behöva ansöka om Visa.

Turism är viktigt för Namibia och det anses generellt sett vara ett säkert resmål. Det ger en unik möjlighet att uppleva Afrika som det var såväl innan som efter kolonialperioden. Upplev orörd natur, otroligt djurliv och en i viss utsträckning orörd mänsklig kultur.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss