Moçambique Visum vid ankomst

Home > Mozambique > Mozambique Entry Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Inresevisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Moçambique, eller egentligen Republiken Moçambique, är beläget i sydöstra Afrika och gränsar till Indiska oceanen, Tanzania och Zambia. Området anses generellt sett vara väldigt fattigt, även sett till Afrikansk norm, men på senare tid har turistsektorn vuxit och skapat nya förutsättningar för landet. Visum-kraven är förhållandevis strikta och de flesta besökare måste ansöka om Visum. Turligt nog är processen snabb och smidig.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Trots att turismen i Moçambique ökar så utgör den endast dryga sex procent av landets ekonomi. Därför är det ett förhållandevis ovanligt turistmål. I stort sett alla som åker till Moçambique måste ansöka om Visum. Men detta behöver inte ske i förväg utan man kan ansöka om det när man väl har kommit till landet. Det är bara medborgare i andra länder i Afrika som kan åka till Moçambique utan att behöva ansöka om Visum.

  • Man behöver inte ansöka om Visum i förväg utan det kan man göra vid ankomst

Turismen på Moçambique tilltar och det är varje åt allt fler som väljer att åka dit.

Allmän reseinformation

Moçambique är ett land som har ett stort antal problem. Fattigdomen är utbredd och väderförhållandena är ofta svåra. Trots detta kan de flesta personer åka till Moçambique utan några större problem. Personbrott är däremot ganska vanligt förekommande i turistområden vilket gör att man bör vara på sin vakt. I de flesta fall så avråds man från att vara ute på kvällarna. Mellan November och April så är det vanligt förekommande med översvämningar vilket kan ställa till med en hel del problem.

En kort historik

Historiskt sett så har Moçambique präglats av mänsklig aktivitet sedan åtminstone stenåldern. Det var enligt utsago ett av de tidigare jordbrukarsamhällena i historien. Moçambique kom från och med 1500-talet till modern tid att i stor utsträckning präglas av Portugals inflytande. Anledningen är att området koloniserades och blev en handelsutpost. I och med 1975 är de däremot självständiga och sedan dess har Moçambique strävat efter att bli självförsörjande.

Landets kultur

Kulturen i Moçambique är väldigt mångfacetterad. Samtidigt som den har präglats av traditionella Afrikanska influenser så är inflytandet från Portugal väldigt påtagligt. Konst, mat, musik och firande är väldigt viktiga inslag i Moçambiques kultur. Landet är på många sätt religiöst, vilket även avspeglas i de kulturella yttringarna. Maten är i stor utsträckning influerad av Portugal vilket innebär att nötter, kyckling och räkor är något utav stapelvaror.

Sammanfattning

Moçambique är en historiskt sett viktig del av Afrika och landet har en växande turistsektor. Även om man måste ansöka om Visum för att resa dit så är processen enkel och sker på plats.

  • För att komma in i Moçambique så behöver man ett Visum. Detta kan man däremot ansöka om på plats vilket gör det enkelt att resa till Moçambique.

Många väljer att åka till Moçambique för att landet ger en unik inblick i Afrikas kultur och strävan efter självständighet. Då Moçambique är ett av världens mest fattiga länder så är turism en väldigt viktig inkomstkälla.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss