Home > Sydkorea > South Korea Short-term Tourist Visa

Sydkorea visum

 
   
 
 
 
     
 
1.2M Happy Customers 99% On Time Delivery 10 Years of Experience
Trustpilot recommended. We lead the industry in innovation and reputation

Läs mer: Kortvarigt turistvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

För att resa till Sydkorea som svensk medborgare behövs inget visum såvida resan görs i turistsyften är varar kortare tid än 90 dagar. Däremot behöver man alltid registrera sig hos Sydkoreas utrikesdepartement för vistelser i landet som varar längre än 24 timmar. Detta görs genom att kontakta närmsta sydkoreanska ambassad, vilka kan ge dig information om vilka detaljer som gäller.

När man reser till Sydkorea måste man alltid ha med sig ett giltigt pass. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter att man har rest in i Sydkorea. Om passet är giltigt kortare tid än så kan inresa nekas, då man inte uppfyller kravet som ställs på passets giltighetstid.

För personer som reser till Sydkorea som turister, i turistsyften, måste det finnas en bokad utresa från landet. Det kan antingen vara en hemresa eller vidareresa till ett annat land.

Om man ska resa till Sydkorea för att bo eller arbeta där under längre perioder måste man alltid ha ett godkänt visum för detta. Visumet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet. Visumet ansöks om via ambassaden. Man måste alltid ansöka om visum innan man reser till landet, och visumet måste alltid bli godkänt för att det ska vara giltigt. Att ansöka om ett visum är ingen garanti för att man kommer erhålla visum till landet för sina syften.

Utöver visum ska man i dessa fall även införskaffa sig ett registreringskort för utländska personer. Detta görs via ett lokalt immigrationskontor. Införskaffandet av registreringskortet måste ska inom 90 dagar efter att inträde i landet har skett. Detta gäller för samtliga resenärer.

Om en person stannar i Sydkorea längre än hen är tillåten att vistas i landet kan det leda till böter som måste betalas innan vederbörande kan resa ut från landet. Ens vistelse i landet måste alltid vara godkänd av immigrationsmyndigheterna för att vara laglig.

För män som har koreanskt ursprung – och vars namn framkommer på deras koreanska familjeregister – kan militärtjänst vara förpliktigad. Detta gäller även om de reser på pass där en annan nationalitet står.

Vid resor till Sydkorea måste man ta med sig sitt pass. Passet måste vara giltigt i åtminstone sex månader efter inresan i landet.

Säkerhetssituationen i Sydkorea påverkas väldigt mycket av deras relation med Nordkorea. Detta har sitt ursprung i Koreakriget som ägde rum på 1950-talet.

Nödnummer i landet är följande:

  • Polis: 112
  • Brandkår: 119
  • Ambulans: 119

Inför avresa till Sydkorea rekommenderas man att träffa läkare eller resehälsospecialist för att rådfråga om vilka vaccinationer som rekommenderas för resan. Detta ska göras mellan fyra och sex veckor innan avresa till landet. Vaccinationer som rekommenderas är vaccin mot tuberkulos, tyfus, hepatit, mulsjuka och klövsjuka. Under våren kan det spridas gult damm från öknarna i Kina, vilket kan vara irriterande för ögonen, näsan, munnen och halsen. Det kan även förvärra andningsbesvär och kroniska hjärt-kärlsjukdomar. Risken för malaria är hög i landet, och man rekommenderas att ta med sig läkemedel mot sjukdomen. Detta gäller särskilt i de demilitariserade zonerna, på

Var den här sidan till hjälp?