Kazakstan visum

Viktiga instruktioner

Svenska medborgare behöver visum för att resa till Kazakstan om vistelsen kommer vara längre tid än femton dagar. Detta erhålls enklast genom närmsta kazakiska ambassad. För vistelser kortare än femton dagar behövs inget visum för svenska medborgare. För att resa in i landet behövs ingen inbjudan om man enbart reser in i landet en gång. Om man vill resa in och ut ur landet upprepade gånger under sin vistelse behöver man en inbjudan för detta. Inbjudan ska vara utfärdad av antingen en individ eller sponsrad organisation.

För affärsresor krävs det affärsvisum. Dessa måste ansökas om, godkännas och erhållas innan man reser till Kazakstan. För personer som vill vistas i landet i längre tid än sex månader kan det behövas ett särskilt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta ansöks om via immigrationsmyndigheten, inrikesministeriet eller ambassaden.

När man passerar gränsen till Kazakstan kan man bli ombedd att uppvisa utresebiljett från landet. Man ska alltså alltid ha bokat en utresebiljett i förväg för att kunna visa upp den vid efterfrågan.

Myndigheterna i Kazakstan är väldigt strikta när det kommer till visumregler. Av den anledningen är det väldigt viktigt att man som resenär följer de villkor som finns och håller sig inom de regler som har satts upp. Om en resenär skulle vistas i landet utan att ha tillåtelse till det kan det resultera i fängelse, böter och försenad avresa. Det kan även komma att påverka framtida möjligheter att resa till landet och i vissa fall har det inneburit förbud mot att resa till landet i upp till fem år.

För att resa in i landet krävs det att man har med sig ett giltigt pass. Passet ska vara giltigt minst ett halvår efter sin utresa från Kazakstan. Som utländsk medborgare i Kazakstan ska man alltid bära med sig identitetshandlingar. I vissa fall kan kopior på dessa handlingar godkännas, men det är ingen garanti för att det alltid gäller. Om möjligheten finns ska därav originaldokumenten tas med i största möjliga utsträckning.

Kazakstan anses vara ett av de mer stabila länderna att resa till av de forna sovjetrepublikerna. Eventuella hot i landet är ofta kopplade till landets egna säkerhetsstyrkor. Det finns dock möjlighet att korruption av olika slag kan förekomma i landet. Det visar sig bland annat i rättsväsendet, kommersiella sektorer, tull och polis i landet. Det brukar inte primärt drabba privata resenärer i landet, utan är snarare kopplat till staters relation till varandra.

Innan avresa till landet bör man träffa en allmänläkare på exempelvis vårdcentralen för att få information om vilka vaccinationer som rekommenderas att ta för sin resa. Detta ska ske mellan fyra till sex veckor innan avresan till landet. Det har bland annat rapporterats om drogresistent tuberkulos i landet. Man rekommenderas alltid att ta vaccin mot bland annat mässling, påssjuka, röda hund, difteri, kikhosta och stelkramp. Även vaccin mot hepatit a och hepatit b kan rekommenderas.

Kranvattnet i landet ska undvikas. Detta gäller även frukt och grönsaker som har sköljts i kranvatten. Frukt och grönsaker ska alltid tillagas innan förtäring, och vatten ska alltid kokas eller

Vanliga frågor