Italien visum

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Schengenvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Det behövs inget visum för att resa till Italien som svensk medborgare. Detta gäller även för andra EU-medborgare. Medborgare i något EU-land kan vistas i Italien hur länge som helst utan visum. Om man har medborgarskap i Australien, USA eller Kanada kan man vistas i Italien i upp till 90 dagar utan visum. För andra medborgare, som har medborgarskap i icke-EU-länder, rekommenderas man att kontakta ambassad eller konsulat i sitt hemland för att ta reda på vad som gäller.

Pass eller nationellt ID-kort är identitetshandlingar som alltid ska tas med när man reser till Italien som svensk medborgare. För att identitetshandlingarna ska vara giltiga krävs det att nationaliteten framgår, samt att de är utfärdade av polisen i Sverige. Identitetshandlingar som har utfärdats av andra institutioner såsom en bank eller dylikt är ej giltiga som resehandlingar när man reser utomlands. Anledningen till detta är att nationaliteten inte framgår på dessa.

Passet måste vara giltigt under hela ens vistelse i landet och krävs för att kunna resa in i, och ut ur, landet. Om passet är ogiltigt kan exempelvis flygbolag neka dig att resa med. Du kan också bli stoppad av gränsvakter i landet. Om du saknar giltiga identitetshandlingar kan du vara tvungen att resa ut ur landet direkt, och resa tillbaka hem igen.

För personer som har medborgarskap i andra länder, utanför EU, krävs det att passet är giltigt i minst tre månader efter utresedatumet från Italien. Om man vill resa till Vatikanstaten kan man göra det också. Enklaste vägen dit är via Rom i Italien. Personer som kommer från Schengenområdena behöver inte ha några särskilda resedokument för detta, men icke-EU-medborgare behöver visum för att resa till både Italien och Vatikanstaten.

Det finns inga särskilda hälsorisker kopplade till vistelser i Italien. De vaccinationer som rekommenderas är de som räknas till standardvaccinationerna. Hit hör MPR, stelkramp och influensa. Sjukvården i Italien har hög standard. Det finns viss skillnad mellan de vårdinrättningar som finns i norra respektive södra Italien, men generellt kan man säga att det går att få vård oavsett var i landet man befinner sig. Vården i norr anses dock vara bättre generellt. Sjukvården i Italien ska vara fri, men det kan trots det förekomma kostnader för vissa typer av behandlingar. När man reser till Italien bör man alltid se till att ha sjukförsäkring och reseförsäkring som är giltiga under hela ens vistelse i landet, och som omfattar Italien.

Italien är medlem i EU, precis som Sverige. Detta gör det möjligt för EU-medborgare att röra sig fritt över landgränserna utan visum. Däremot behövs pass eller ett nationellt id-kort för att resa över landgränserna. Nödnummer som kan vara bra att känna till i landet är 112, vilket leder både till polis, brandkår och ambulans – precis som i Sverige.

Vid frågor rekommenderas man att kontakta ambassaden i sitt hemland för att reda ut eventuella oklarheter. I vissa fall kan man behöva boka tid för att träffa någon på ambassaden, detta görs

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss