Irland visum

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visum för en resa

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Personer som har medborgarskap i något land som tillhör EU eller EES behöver inte visum för att resa till Irland. Detta inkluderar svenska medborgare. För personer med andra medborgarskap behövs vanligtvis inte visum om resan görs av turismskäl eller affärsresor, såvida resan pågår kortare tid än tre månader. För resor som är längre tid än tre månader, eller för personer som avser att arbeta under sin vistelse i landet, kan visum behövas. Man rekommenderas i dessa fall att kontakta sin närmsta irländska ambassad för att ta reda på vad som gäller.

Samtliga resenärer som reser till Irland ska ha med sig ett giltigt pass. För personer som har medborgarskap i EU eller EES fungerar även ett nationellt ID-kort som giltig identitetshandling. För att identitetshandlingen ska vara giltig och kunna användas som resehandling krävs det att nationaliteten framgår. Detta innebär att exempelvis ett svenskt körkort ej är giltigt som resehandling då nationaliteten ej finns angiven på dessa. Samma sak gäller för id-kort som har utfärdats av exempelvis en bank, dessa är ej giltiga som identitetshandlingar när man reser utomlands.

För brittiska medborgare behövs inget pass, då Storbritannien och Irland har en gemensam resezon. För medborgare i övriga länder krävs pass vid inresa. Passet behöver vara giltigt under hela vistelsen, men behöver inte vara giltigt längre tid än så. Här är det dock viktigt att komma ihåg att detta är regler som gäller specifikt för Irland. Om man exempelvis har tänkt resa vidare till ett annat land, eller kommer mellanlanda i något annat land under sin avfärd, kan passreglerna vara annorlunda i det landet. Se därför till att alltid vara påläst om vilken information som gäller för pass, visum och andra resedokument som kan vara relevanta.

Resenärer som reser till Irland rekommenderas att ha följande vaccinationer:

  • Influensa
  • MPR
  • DPT

Utöver dessa finns inga specifika rekommendationer som är allmängiltiga. Om du är osäker på vad som gäller kan du rådfråga med din läkare eller kontakta en resehälsospecialist.

I Irland finns det ett stort utbud av hälso- och sjukvård. Denna är dessutom lättillgänglig i de allra flesta städer. Det finns även flera apotek runtom i landet som är lättillgängliga. Apotekspersonal kan ge råd vid enklare besvär. Läkemedel finns till försäljning över disk på apotek. Om man som resenär tar med sig egna läkemedel till landet ska dessa alltid vara tydligt märkta, och det ska finnas ett giltigt intyg utfärdat av svensk apotekspersonal som ger tillåtelse att ta med sig medicinen utomlands. Om man behöver uppsöka akuten under sin vistelse i Irland kan det vara bra att veta att väntetiderna där ofta kan vara väldigt långa. Akuten i Irland kallas för A & E.

Nödnummer som kan vara bra att kunna i landet är 112. Detta nummer leder till både polis, brandkår och ambulans – precis som i Sverige.

Om du har några frågor gällande exempelvis visum eller andra reseregler kan du kontakta

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss