Home > Indonesia > Indonesia Short stay visa

Indonesien visum

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visum för kort vistelse

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Svenska medborgare kan resa till Indonesien utan visum om resan är kortare än 30 dagar. Pass behövs alltid tas med. Detta gäller för ordinarie pass, tjänstepass och diplomatpass. Syftet med resan ska i dessa fall vara något av följande: turism, familjebesök, sociala besök, kultur eller konst, officiellt uppdrag från myndigheter eller regeringen, föredragshållande, deltagande i internationella expon eller seminarier, deltagande i möten som representant samt för genomresa till andra länder.

Det är inte möjligt att förlänga den viseringsfria tiden. För vistelser som kommer vara längre än 30 dagar ska man som resenär ansöka om ett Visa on Arrival när man ankommer till landet. Detta görs direkt på flygplatsen. Detta gör det möjligt att vistas i landet ytterligare 30 dagar. Om man vill vara i landet längre än 60 dagar kan man ansöka om 60-dagars visering med förlängningsmöjligheter. Detta görs innan avresa till landet, på indonesiska ambassaden i sitt hemland. I Sverige finns det en indonesisk ambassad i Stockholm.

För att kunna resa viseringsfritt till Indonesien gäller följande krav:

  • Giltigt pass med minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresan till Indonesien.
  • Att resenären kan visa upp en giltig utresebiljett ur Indonesien, inom den givna tidsramen.
  • Att resenären inte är svartlistad i landet.

Om resenären inte uppfyller samtliga av dessa krav kan inresa i landet nekas.

Observera

Provisoriska pass är ej en godkänd resehandling när man reser till Indonesien. Passet man reser med måste vara ett ordinarie pass, tjänstepass eller diplomatpass.

Vilka regler som gäller regleras av indonesiska ambassaden. Om du är osäker på vad som gäller vid tidpunkten för din tilltänkta resa till landet ska du kontakta indonesiska ambassaden i Stockholm i förväg för att ta reda på den informationen du behöver.

Indonesiens ambassad i Stockholm

Indonesiens ambassad Kungsbroplan 1, 4 trappor 112 41 Stockholm

Telefon:

+46 8 545 558 80

Hemsida:

http://kemlu.go.id/stockholm/en/

E-post:

[email protected]

Allmän information

Myndigheterna i Indonesien genomför regelbundna kontroller av visum och uppehållstillstånd för utländska personer som vistas i landet. Om en person saknar giltiga dokument för sin vistelse i landet riskerar denne att bli bötfälld, bli kvarhållen i immigrationsmyndigheternas förvar och kan även leda till deportering från landet. Deporteringen kommer i dessa fall bekostas av individen själv. Hit hör även kostnader för eskortering av immigrationsmyndigheten, vilket har en potential att bli väldigt kostsamt. De förhållanden som gäller i förvaret kan inte jämföras med liknande förvar i Sverige.

Som resenär ska du alltid kunna uppvisa immigrationsdokument och pass vid samtliga tillfällen under din vistelse i landet. I vissa fall räcker det att kunna uppvisa kopior på dessa, så se till att alltid ha med dig kopior på samtliga dokument under din resa ifall du skulle tappa bort eller bli av med originaldokumenten.

Personer som har tänkt vara bosatta i landet under en längre tid ska alltid se till så att de är registrerade vid sin lokala polisstation (Polsek) samt hos sin lokala områdeschef (Rukun)

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss