Home > Indien Blogg >

Kostnad för visum till Indien

Kostnad för visum till Indien
iVisa | Uppdaterat den Mar 04, 2019

Kostnaden för visum ligger vanligtvis mellan 400 SEK och upp till 3,500 SEK. Om man ansöker om visum via CKGS tillkommer dessutom en administrativ avgift på 134 SEK per visum. Mer specifikt gäller följande, med den administrativa avgiften inkluderad:

Alt Text

 • Turistvisum, upp till 1 år: 1,259 SEK
 • Affärsvisum, upp till 1 år: 1,479 SEK
 • Affärsvisum, mellan 1 och 5 år: 2,909 SEK
 • Entryvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Entryvisum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Entryvisum, mellan 1 och 5 år: 2,359 SEK
 • Arbetsvisum, upp till 6 månader: 1,479 SEK
 • Arbetsvisum, mellan 6 och 12 månader: 2,359 SEK
 • Arbetsvisum, mellan 1 och 5 år: 3,459 SEK
 • Projektvisum, upp till 6 månader: 1,479 SEK
 • Projektvisum, mellan 6 och 12 månader: 2,359 SEK
 • Projektvisum, mellan 1 och 5 år: 3,459 SEK
 • Studentvisum, upp till 5 år: 1,039 SEK
 • Medicinskt visum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Medicinskt visum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Medicinsk assistans-visum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Medicinsk assistans-visum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Konferensvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Journalistvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Forskningsvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Forskningsvisum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Forskningsvisum, mellan 1 och 5 år: 2,359 SEK
 • Missionärsvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Missionärsvisum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Missionärsvisum, mellan 1 och 5 år: 2,359 SEK
 • Bergsklättringsvisum, upp till 6 månader: 1,039 SEK
 • Bergsklättringsvisum, mellan 6 och 12 månader: 1,479 SEK
 • Internt visum, upp till 1 år: 1,039 SEK
 • Filmvisum, upp till 1 år:1,479 SEK
 • Transitvisum, upp till 15 dagar: 379 SEK.

Om man ansöker om visumet via post tillkommer även en portoavgift på 150 SEK per visum. Detta är ej medräknat i ovanstående visumkostnader.

Kostnad för e-visum:

 • E-visum för turist: 656 SEK
 • E-visum för affärsresa: 656 SEK
 • E-visum för medicinska skäl: 656 SEK

Till detta tillkommer sedan en serviceavgift som ligger mellan 280 SEK och 360 SEK.

När du fått din e-visumansökan godkänd skriver du ut den på egen hand, vilket kan innebära en extra utgift för dig. Vanligtvis går det att låna skrivare på bibliotek, arkivcentrum och liknande enheter och en utskrift brukar kosta mellan 2 och 10 kronor. Det är alltid bra att ha med sig några kopior på e-visumet under resan ifall något av exemplaren skulle försvinna. Det underlättar alltid att ha med sig extra kopior vid kontakt med till exempel gränspersonal, polis eller andra myndighetspersoner. Det kan i vissa fall även behöva visas upp för flygpersonalen.

Att notera: Om man reser med ett turistvisum är det enbart tillåtet att göra saker som sightseeing, träffa vänner och anhöriga och liknande semestergrejer. Det är ej tillåtet att arbeta eller studera, om du tänkt göra detta behöver du ha antingen ett arbetsvisum eller ett studentvisum, vilket du ansöker om via ambassaden eller ett konsulat.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD