Home > Indien Blogg >

Ansöka om visum till Indien i Stockholm

Ansöka om visum till Indien i Stockholm
iVisa | Uppdaterat den Feb 04, 2020

Du kan ansöka om visum till Indien i Stockholm. Det går att göra både via Indiens ambassad och CKGS.

Alt Text

Hur långa är handläggningstiderna?

 • Vid ansökan över disk: 5 arbetsdagar för svenska pass och 10 arbetsdagar för utländska pass. Detta är den kortaste möjliga handläggningstiden, och i vissa fall kan det ta ytterligare tid innan du får ditt visum.
 • Vid ansökan via post: 10 arbetsdagar från det att din ansökan har mottagits av enheten.

Handläggningstiden kan även påverkas av vilken visumtyp det är man ansöker om. Det är rekommenderat att man bokar sin dit- och tillbakaresa först efter att man fått sitt visum – såvida det inte är turistvisum man ansökt om där utresebiljett är ett krav vid ansökningen för visumet.

Det finns även vissa undantag för handläggningstiderna, till exempel:

 • Personer med pakistanskt medborgarskap eller ursprung: 45 arbetsdagar.
 • Personer som har svenska resedokument samt utländska pass: 30 arbetsdagar.

Anledningen till att handläggningstiderna kan dröja i vissa fall motiverar CKGS med att det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De anser även att de inte bör hållas ansvariga för fördröjningar som äger rum hos Indiska Ambassaden och dess hantering av visumansökningarna.

Hur går ansökningsprocessen till?

 1. Ansökan tas emot av CKGS; India Visa Application Centre
 2. CKGS India Visa Application Centre kollar så att visumansökan är korrekt ifylld och att alla dokument som behövs är bifogade.
 3. Ansökan ställs i kö. Om all information som behövs finns med hoppar de fram till steg 8.
 4. Om viss information saknas kommer CKGS India Visa Application Centre att registrera ansökan och utreder denna.
 5. CKGS India Visa Application Centre registrerar icke-fullständiga ansökningar och skickar tillbaka denna till dig eller tar kontakt med dig.
 6. Ansökan ställs i kö. Du kompletterar uppgifterna som saknas.
 7. CKGS India Visa Application Centre kontrollerar uppgifterna igen.
 8. Indiska ambassaden beslutar om huruvida du ska få visum till Indien eller inte.
 9. Beskedet överlämnas till dig där du antingen får visum eller har fått avslag.

Vilken information finns i visumet?

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Passnummer
 • Fotografi
 • Typ av visum
 • Antal inresor i landet
 • Utfärdandedatum
 • Sista giltighetsdag
 • Spökbild

Det är viktigt att ovanstående uppgifter stämmer överens med de som finns i passet, såsom förnamn, efternamn och passnummer. Om de skiljer sig åt innebär det att visumet inte är giltigt, då det alltid baseras på och utgår ifrån informationen som står i passet.

Vilka extra dokument och formulär kan behöva skickas in?

 • CKGS orderformulär
 • Formulär för begäran om frigivning
 • Formulär för ansökande från Pakistan
 • Tillstånd för att besöka skyddsområden
 • Formulär som fylls i av journalister eller filmskapare
 • Lista med utrustning som journalister har med sig till landet
 • Formulär vid ansökan om forskningsvisum

Samtliga formulär hittar du här:.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD