Haiti visum

Home > Haiti > Haiti Visitor Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

För att resa till Haiti som svensk medborgare behöver man både ha med sig ett pass som är giltigt minst sex månader efter inresan i landet samt visum. Resenärer måste också kunna uppvisa en biljett för utresa från landet. Visum utfärdas på flygplatsen i Port-au-Prince för de allra flesta medborgare. Undantag är för personer som har medborgarskap i Kina, Colombia, Dominikanska Republiken och Panama. För personer som har andra nationaliteter, såsom svensk, behövs enbart en inresestämpel när man reser in i landet vilken gäller som visum i upp till 90 dagar. Vid din ankomst kommer du också erhålla ett grönt kort, vilket du ska spara under hela din vistelse och kunna uppvisa vid din utresa ur landet. Om du vill stanna i landet längre än 90 dagar kontaktar du immigrationsmyndigheterna som finns i Haiti.

Vad behövs för att resa till Haiti?

  • Giltigt pass, som är giltigt i minst 6 månader efter inresan i Haiti.
  • Visum som erhålls på flygplatsen i Port-au-Prince.
  • Giltig utresebiljett från landet, där utresan sker inom 90 dagar efter ankomsten till landet.
  • Grönt kort, vilket erhålls under resan, sparas under hela vistelsen samt visas upp vid utresa.

Hälsa, vaccinationer och sjukdomar

Innan avresa bör resenärer kontakta en läkare eller resehälsoklinik. Detta rekommenderas att göra mellan en till två månader innan avresan. Väl där konsulterar man kring huruvida man behöver ta några vaccinationer för att resa till landet. Läkarna och resehälsoklinikpersonalen kan också informera om det föreligger några särskilda risker vad gäller att drabbas av några specifika sjukdomar under sin vistelse i landet.

Man rekommenderas alltid att ha grundvaccinering och att ha dessa vaccinationer uppdaterade. Hit hör bland annat vaccination för hepatit a, tyfus, mässlingen, påssjuka, röda hund samt stelkramp och difteri. I vissa fall kan det rekommenderas att man tar vaccin mot rabies och hepatit b.

En av de främsta hälsoriskerna med att vistas i Haiti är möjligheten att drabbas av malaria. Det är en sjukdom som sprids mellan djur och människor, och sprids vanligtvis till människor genom myggor. Av den anledningen ska man alltid se till att skydda sig mot myggor när man är i länder där malaria förekommer. Detta görs bland annat med hjälp av myggmedel, myggnät, heltäckande kläder och att inte vistas i skuggan där myggor vistas.

Ett annat vanligt hälsoproblem man kan drabbas av i Haiti är denguefeber och liknande tarmproblem. Även hepatit är en sjukdom som är vanlig i Haiti. Sjukdomarna finns lite överallt i landet men kanske särskilt i områden som Port au Prince och Cotes de Arcadins. Av den anledningen uppmanas man att vidta vanliga försiktighetsåtgärder för att inte bli smittad.

Försiktighetsåtgärder som kan vidtas är bland annat att inte dricka, eller använda, kranvatten. Undantag för detta kan vara om vattnet har kokats ordentligt först. Istället rekommenderas man att dricka mineralvatten som är buteljerat. Detta är lättillgängligt och billigt, i jämförelse med flaskvattenkostnaden i exempelvis Sverige.

Viss hälso- och sjukvård finns i landet, och den mesta av den är lokaliserad i Port-au-Prince.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss