Home > Fiji > Fiji Single-entry Visa

Fiji visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visum för en inresa

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

När du ska resa ifrån Sverige till Fiji så behöver du inte ansöka om visum. Sverige tillhör ett av en mängd länder vars medborgare inte behöver ansöka om visum för att få resa till och vistas i Fiji. Men innan du får komma in i Fiji så måste du få något typ av tillstånd beroende på vad du ska göra där. Ska du turista på Fiji så ska du vid ankomsten ansöka om ett besökstillstånd. Nedanför beskrivs det vad som behövs för att få detta tillstånd, sedan beskriver vi också studietillstånd som går att ansöka om då du ska studera på Fiji. Det finns en mängd fler tillstånd att ansöka om och för mer information om det och vad som passar dig är det bäst att du kontaktar Fijis immigrationsmyndighet.

Besökstillstånd

Detta tillstånd låter dig att vistas på Fiji i upp till 4 månader och du kan tänkas få det ifall du planerar att göra något av följande:

 • Du vill besöka Fiji som turist.
 • Du vill besöka Fiji för sport eller annan liknande aktivitet.
 • Du vill besöka Fiji för att träffa släkt eller vän/vänner som är medborgare på Fiji.
 • Du vill besöka Fiji för att besöka eller delta på en konferens.
 • Du kommer att besöka Fiji på grund av att du jobbar på ett fartyg eller liknande. Kravet för att få detta besökstillstånd är följande:
 • Du måste ha en biljett tillbaka till det landet där du är hemmahörande. • Om du behöver resa igenom ett annat land för att komma hem så behöver du kunna visa upp för gränskontrollen på Fiji att du faktiskt kommer att få resa igenom det landet. Ett exempel på dokument som kan styrka detta är att du har visum i det landet du kommer att resa igenom.
 • Du behöver ha ett pass med en giltighetstid på minst 6 månader från det att du kommer fram till Fiji.
 • Du behöver övertyga gränskontrollen på Fiji att du har tillräckligt med finansiella medel för att klara dig under den tiden du vistas på Fiji. Om du vill förlänga din vistelse så går det bra. Då skickar man in en ansökan om att få göra det där man förklara varför. Återigen kommer du att behöva visa på att du uppfyller kraven ovan ytterligare en gång.

  Studietillstånd

  Detta tillstånd låter dig att studera på Fiji, dock måste du ansöka och få det godkänt innan du reser till Fiji ifrån Sverige. Kraven för att få det godkänt är följande:

 • En medicinsk rapport som är gjort inom 3 månader från det att du gör din ansökan.
 • Ett utdrag ur belastningsregistret, detta görs via polismyndigheten i Sverige.
 • Ett brev ifrån den skola på Fiji du ska studera på som intygar att du är student där.
 • Om du är under 18 år behöver du ha föräldrarnas skriftliga tillåtelse att studera på Fiji.
 • Kopia av ditt födelsebevis.
 • Du ska kunna påvisa att du klarar dig ekonomiskt under din vistelse på Fiji, antingen genom egna medel eller stipendie/stipendier. Studietillståndet kan också förlängas vid behov, då tar du kontakt med myndigheten för immigration. god tid och ansöker om förlängning.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss