Färöarna Visum

Home > Faroe Islands > Faroe Islands Visitor Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Färöarna Visum

Färöarna, inhemskt känt som Føroyar, är en ögrupp i Nordatlanten som är en delvis fristående del av Danmark, eller Konungariket Danmark. Trots liten geografisk yta så har Färöarna förhållandevis många permanentboende. Eftersom Färöarna inte är med i Schengensamarbetet så krävs giltigt ID-kort eller pass för att resa dit. Däremot är man som Svensk medborgare undantagen kravet på pass.

 • Behöver man ansöka om Visum så är kraven och förfarandet samma som för Danmark.
 • Medborgare från ett utvalt antal länder behöver inte uppvisa pass, däribland personer från Sverige.

Turism är en växande sektor på Färöarna och som besökare har man stora möjligheter att uppleva något spännande.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Som en del av Danmark så är det i stor utsträckning dansk lag och administration som gäller på Färöarna. När man besöker området så är det egentligen inget särskilt som man behöver tänka på. På grund av läget mellan Norge och Island så är klimatet ofta ganska kyligt med kalla vindar.

 • Som svensk är det förhållandevis enkelt att resa till Färöarna.
 • Om man behöver ansöka om Visum så gäller samma regler som för Danmark.

Färöarna har i stor utsträckning orörd natur som bjuder på spännande djurliv och unika växter.

Allmän reseinformation

Generellt se behöver man inte tänka på något särskilt, och på det stora hela råder samma krav som för Danmark. Man bör vara beredd på att klimatet är kallt och väldigt omväxlande. Under en vanlig dag så kan vädret växla oerhört.

En kort historik

Färöarna har varit bebodda under väldigt lång tid och har en historia som sträcker till vikingatiden, och kanske längre bakåt i tiden. Under lång tid var det en del av Norge, men blev 1816 en del av Danmark. I modern tid så har det pågått omfattande diskussioner gällande huruvida Färöarna borde bli självständigt, vilket än så länge inte har resulterat i något drastiskt. Trots att de står utanför EU och Schengen så har de nära ekonomiska samarbeten med många länder.

Landets kultur

Kulturen på Färöarna har rötter i nordisk kultur, vilket gör att de har präglats av hela Skandinavien. Litteratur och musik är viktigt i landet och många internationellt framgångsrika grupper kommer därifrån. Maten präglas mycket av vad havet har att erbjuda, vilket är följd av Färöarnas läge och fiskekultur.

Det politiska läget

Politiskt sett är Färöarna i stor utsträckning beroende av Danmark. Deras parlament anses däremot av många vara ett av de äldsta i världen, då dess struktur varit närmast identisk sedan vikingatiden. Området är indelat i administrativa regioner.

Sammanfattning

Att resa till Färöarna sägs vara en oförglömlig upplevelse på grund av landets skiftade klimat och spännande natur.

 • Som Svensk behöver man inte uppvisa pass för att resa till landet.
 • Färöarna står utanför EU och Schengen vilket gör att det kan finnas särskilda regleringar. Måste man ansöka om Visum så gäller samma regler som för Danmark.

Färöarna är ett välfungerande land med täta förbindelser med fastlandet. Möjligheten till upplevelse på öarna är många och turism är vanligt förekommande.

Färöarna, inhemskt känt som Føroyar, är en ögrupp i Nordatlanten som är en delvis fristående del av Danmark, eller Konungariket Danmark. Trots liten geografisk yta så har Färöarna förhållandevis många permanentboende. Eftersom Färöarna inte är med i Schengensamarbetet så krävs giltigt ID-kort eller pass för att resa dit. Däremot är man som Svensk medborgare undantagen kravet på pass.

 • Behöver man ansöka om Visum så är kraven och förfarandet samma som för Danmark.
 • Medborgare från ett utvalt antal länder behöver inte uppvisa pass, däribland personer från Sverige.

Turism är en växande sektor på Färöarna och som besökare har man stora möjligheter att uppleva något spännande.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Som en del av Danmark så är det i stor utsträckning dansk lag och administration som gäller på Färöarna. När man besöker området så är det egentligen inget särskilt som man behöver tänka på. På grund av läget mellan Norge och Island så är klimatet ofta ganska kyligt med kalla vindar.

 • Som svensk är det förhållandevis enkelt att resa till Färöarna.
 • Om man behöver ansöka om Visum så gäller samma regler som för Danmark.

Färöarna har i stor utsträckning orörd natur som bjuder på spännande djurliv och unika växter.

Allmän reseinformation

Generellt se behöver man inte tänka på något särskilt, och på det stora hela råder samma krav som för Danmark. Man bör vara beredd på att klimatet är kallt och väldigt omväxlande. Under en vanlig dag så kan vädret växla oerhört.

En kort historik

Färöarna har varit bebodda under väldigt lång tid och har en historia som sträcker till vikingatiden, och kanske längre bakåt i tiden. Under lång tid var det en del av Norge, men blev 1816 en del av Danmark. I modern tid så har det pågått omfattande diskussioner gällande huruvida Färöarna borde bli självständigt, vilket än så länge inte har resulterat i något drastiskt. Trots att de står utanför EU och Schengen så har de nära ekonomiska samarbeten med många länder.

Landets kultur

Kulturen på Färöarna har rötter i nordisk kultur, vilket gör att de har präglats av hela Skandinavien. Litteratur och musik är viktigt i landet och många internationellt framgångsrika grupper kommer därifrån. Maten präglas mycket av vad havet har att erbjuda, vilket är följd av Färöarnas läge och fiskekultur.

Det politiska läget

Politiskt sett är Färöarna i stor utsträckning beroende av Danmark. Deras parlament anses däremot av många vara ett av de äldsta i världen, då dess struktur varit närmast identisk sedan vikingatiden. Området är indelat i administrativa regioner.

Sammanfattning

Att resa till Färöarna sägs vara en oförglömlig upplevelse på grund av landets skiftade klimat och spännande natur.

 • Som Svensk behöver man inte uppvisa pass för att resa till landet.
 • Färöarna står utanför EU och Schengen vilket gör att det kan finnas särskilda regleringar. Måste man ansöka om Visum så gäller samma regler som för Danmark.

Färöarna är ett välfungerande land med täta förbindelser med fastlandet. Möjligheten till upplevelse på öarna är många och turism är vanligt förekommande.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss