Inresevisum till Cypern

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Inresevisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Som svensk medborgare behöver du inte visum för att resa in i Cypern. Du kan stanna i landet i upp till 90 dagar. Om du vill stanna längre än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Anledningen till att svenska medborgare inte behöver visum för att resa till Cypern är för att Cypern är ett land som tillhör EU, vilket gör att EU:s visumregler gäller – även fast Cypern inte är med i Schengensamarbetet. Som svensk medborgare behöver du därmed ha med dig antingen ett giltigt pass eller ett giltigt nationellt ID-kort som har utfärdats av den svenska polisen. Identitetshandlingen bör vara giltigt under hela resans gång.

Observera att andra svenska identitetshandlingar, såsom körkort eller andra ID-kort, ej är giltiga resehandlingar när du reser utomlands. Anledningen till detta är för att din nationalitet inte framgår i dessa dokument.

Du bör även vara medveten om att de inresebestämmelser och utresebestämmelser som gäller i andra länder – i det här fallet Cypern – kan komma att förändras över tid. Det är alltid ditt ansvar som resenär att se till så att du har den senaste informationen om vad som gäller. Detta kontrollerar du med hjälp av Cyperns myndigheter eller genom att kontakta en ambassad. Vilka bestämmelser som gäller kan ändras med kort varsel vilket gör att du bör kolla upp det regelbundet inför din resa.

Vilka visumregler gäller internationellt för att resa till Cypern?

Visum behövs inte för att resa till Cypern om du är medborgare i EU, USA, Kanada och Australien. Om du kommer från utomeuropeiska länder kommer du dock behöva uppvisa bokad utresebiljett från landet.

Om man vill ha uppehållstillstånd i Cypern kan detta erhållas från Civil Registration and Migration Department. Detta gäller för samtliga områden som hör till den cypriotiska regeringens kontroll. Uppehållstillstånd behövs om man tänkt stanna längre än 90 dagar. Om du ansöker om uppehållstillstånd för norra Cypern är inte detta giltigt i södra Cypern och vice versa. Om du vill uppehålla sig i både norra och södra Cypern behöver du alltså erhålla separata tillstånd för detta. Detta är mycket strikt.

Bra att veta inför din resa

2007 infördes nya EU-regler som reglerade hur mycket pengar man får ha med sig in i EU-länder om man inte är medlem i ett EU-land. Om en person har med sig mer än €10,000 i kontanter ska detta deklareras innan inresan görs i landet. Om ingen deklaration skulle göras kan det leda till böter. Regeln gäller inte för personer som är EU-medborgare och reser mellan EU-länder eller för icke-EU-medborgare som enbart mellanlandar i Cypern.

I vissa delar av landet kan det råda vattenbrist. Vanligtvis påverkas inte hotell av detta, men det kan vara en sak som kan vara bra att känna till.

Vaccinationer

Det finns inga specifika vaccinationer som rekommenderas att ta innan man reser till Cypern. I allmänhet rekommenderas dock alltid vaccinationer mot stelkramp, polio och hepatit A. Även om man har tagit det tidigare kan det vara bra att uppdatera vaccinationerna och ta dem igen, om inte vårdpersonalen säger någonting annat. Rådgör alltid med sjukvårdspersonalen om du är osäker kring vad som gäller.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss