Få ditt flygpass för Cypern oline nu!

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Flight Pass

Oavsett nationalitet, ålder eller andra omständigheter måste alla turister som reser till Cypern fylla i ett flygpass till Cypern för att få komma in i landet.

Syftet med denna resehandling är att säkerställa skyddet för alla internationella passagerare från det att de går ombord på flygplanet till dess att de anländer till landet.

Passagerare måste fylla i formuläret sanningsenligt och samvetsgrant ange sin hälsostatus tillsammans med sin flyginformation, syftet med resan och kontaktinformation i en nödsituation. Flygpasset till Cypern ersätter inte ett visum på något sätt, det är personligt och inte överförbart. Detta dokument måste fyllas i minst 24 timmar före avresan till Cypern.

För att få ditt flygpass till Cypern måste du uppge information om dig själv och ditt flyg. Tänk på att om du inte har en flygbiljett kommer du inte att kunna fylla i formuläret ännu.

När du har fyllt i din ansökan skickar vi detta dokument till din e-post före din avresa. På det här sättet behöver du bara visa upp det för immigrationsmyndigheterna när du anländer till flygplatsen.

Kräver dokument för ansökan
  • Ett aktuellt giltigt pass med minst sex månaders giltighet

  • Ett negativt covid-test före avgång i formatet PNG, GIF, JPG eller PDF

  • Ett kredit-/betalkort eller ett PayPal-konto

Viktiga instruktioner
  • Flygpasset till Cypern är en del av de obligatoriska dokument du behöver för att resa in i Cypern, det ersätter INTE ett visum. Om ditt land behöver visum kommer immigrationsmyndigheterna att be om ditt visum när du anländer till Cypern. Tänk på att vissa nationaliteter behöver pappersvisum. Om detta är fallet för dig föreslår vi att du besöker din lokala ambassad.

  • Alla resenärer måste fylla i Flygpass till Cypern

  • Du måste skriva ut och ha med dig ditt flygpass till Cypern, eftersom du måste visa upp det vid inresan.

  • Flygpasset till Cypern måste fyllas i inom 24 timmar före avresan från ursprungslandet till Cypern (antingen direktflyg eller via mellanliggande länder).

  • Passagerare som kommer från länder i kategori B måste genomgå ett laboratorietest tidigast 72 timmar före avgång och ha ett certifikat som visar ett negativ PCR-test för viruset.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss

Vanliga frågor

Nej, det behöver du inte. I dagsläget är inte COVID-vaccinationspass eller intyg obligatoriska för att komma in i Cypern. Eftersom information kan förändras snabbt, rekommenderar vi att du följer de senaste reserelaterade uppdateringarna för Cypern och/eller kontaktar din lokala ambassad.