Korttidsvisum till Kroatien

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Visum för kort resa

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Du behöver inget visum för att resa till Kroatien som svensk medborgare. Sedan 2013 är Kroatien medlemmar i EU, vilket innebär att EU-medborgare inte behöver visum för att resa till landet. Däremot behövs alltid ett giltigt pass eller nationellt ID-kort. Observera att ett svenskt körkort ej är giltigt som identitetshandling, då nationaliteten inte framgår i detta.

Giltigt pass

De svenska medborgare som reser till Kroatien ska alltid ha med sig ett giltigt pass. Passet ska vara giltigt under hela resans tid. Även ett nationellt ID-kort utfärdat av svensk polis är en giltig identitetshandling.

Du ska alltid kontrollera passets giltighetstid innan din avresa. Det får inte ha gått ut eller gå ut under resans gång, om det skulle ske innebär det att handlingen är ogiltig. Om du skulle upptäcka att ditt pass har gått ut kan du fixa ett provisoriskt pass. Även provisoriska pass är giltiga handlingar för svenska medborgare som reser in i Kroatien.

Resa som minderårig

Tidigare fanns det lagstadgat att minderåriga som reste till Kroatien var tvungna att ha ett skriftligt samtycke för resan, skrivet av vårdnadshavare. Detta har dock förändrats. Det är inte längre lagstadgat, däremot rekommenderas det av Ambassaden att unga som reser utan vårdnadshavare alltid har med sig ett skriftligt intyg på detta. Anledningen till att man bör ha detta är för att undvika eventuella problem som annars kan komma att uppstå vid gränskontroller av minderåriga som reser in i landet utan en vuxen eller utan ett tillstånd. Intyget ska alltid vara på antingen engelska eller kroatiska.

I fall där vårdnadshavare och barn har olika efternamn kan det uppstå problem vid gränskontrollen. Man bör då även kunna uppvisa dokument som styrker släktskapet. Ambassaden rekommenderar att man har med sig personbevis på engelska, vilket redogör för familjeförhållandena. Detta dokument bör medföras under hela resan. Om man fixar personbevis via exempelvis Skatteverket ska man alltid se till att välja alternativet där detta är på engelska.

Allmänna råd för införsel och utförsel av varor

När du reser in i, eller ut ur, Kroatien ska du aldrig lämna ditt bagage utan uppsikt. Anledningen till detta är att det kan bli stulet eller att någon kan lägga någonting i ditt bagage utan din vetskap som du sedan fraktar över gränsen. Du ska aldrig ta med dig packning eller varor vars innehåll du inte känner till. Detta är ett tips som gäller för alla landgränser du passerar.

Vaccinationer

Inför din resa rekommenderas du att rådgöra med din läkare ifall du behöver ta några vaccinationer inför din avfärd. Detta bör ske cirka 4-6 veckor innan avresan. Vaccinationer som rekommenderas är för influensa, vattenkoppor, polio, hepatit a, tyfus, mässling, påssjuka, röda hund samt för stelkramp och difteri. I vissa fall kan även vaccinationer mot hepatit b, tuberkulos och rabies rekommenderas. Det kan till exempel göras om man ska ägna sig åt vissa aktiviteter i Kroatien som anses vara riskfyllda. Man bör även vara uppmärksam mot fästingar om man rör sig i naturområden eller skog då dessa kan bära på smitta av TBE.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss