Blankett vid ansökan om visum till Kina

Blankett vid ansökan om visum till Kina

iVisa | Uppdaterat den Jun 03, 2021

När man ansöker om visum till Kina fyller man i ett formulär kallat Visa Application Form of the People's Republic of China. Blanketten finns att ladda ner och fylla i här.

China

Dokumentet ska fyllas i ärligt, tydligt och fullständigt. Svaren ska skrivas med stora bokstäver och på engelska, med latinska/engelska bokstäver. Om det finns några punkter där ingen information behöver fyllas i eller om informationen inte finns skriver du ”N/A” eller ”NONE”.

Formuläret består av fyra olika delar:

 • Personlig information
 • Reseinformation
 • Övrig information
 • Bekräftelse och signatur

Personlig information

Den personliga informationen består av saker som:

 • Förnamn
 • Mellannamn
 • Efternamn
 • Namn på kinesiska
 • Övriga namn
 • Foto
 • Juridiskt kön
 • Födelsedatum (åååå-mm-dd)
 • Nationalitet(er)
 • Födelseort
 • Medborgarskap och ID-nummer
 • Typ av pass eller resedokument
 • Passnummer
 • Plats för utfärdandet av passet
 • Datum för utfärdandet av passet
 • Sista giltighetsdatum för passet
 • Nuvarande sysselsättning, samt position
 • Utbildningsnivå
 • Information om, och adress till, arbetet eller skolan
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Familjemedlemmars namn, nationalitet, släktskap och sysselsättning
 • Person att kontakta vid akuta situationer, telefonnummer och relation
 • Plats för ansökan av visumet

Reseinformation

Reseinformationen består av saker som:

 • Anledningen till resan (såsom turism, arbete, studier, besök etc.)
 • Hur lång tid vistelsen i landet kommer vara
 • Förväntat inresedatum i landet
 • Vid flera inresor i landet: hur lång tid varje vistelse beräknas vara
 • Vid besökande av släkt eller vänner: vem som är ansvarig för att försörja dig under din vistelse, samt kontaktuppgifter till hen
 • Vilka länder du besökt de senaste 12 månaderna

Övrig information

Övrig information handlar om din tidigare koppling till landet, såsom:

 • Om du tidigare har vistats i landet utan tillstånd
 • Om du har blivit nekad att få visum i landet
 • Om du har begått lagbrott i Kina eller något annat land
 • Om du har något sjukdomstillstånd såsom tuberkulos, infektioner etc.
 • Om du besökt något land där dessa sjukdomar finns under de senaste 30 dagarna

Bekräftelse och signatur

Den sista delen av blanketten består av att bekräfta och godkänna att man har läst igenom hela dokumentet och delgivit korrekt och sanningsenlig information. Där står det även att ens tillåtelse att vistas i landet är avhängig den typ av visum man kommer få, och att man alltid kan få avslag på sin ansökan. Om man godkänner dessa villkor signerar man med sitt namn och datum.

Om dokumentet har fyllts i av en tredje part ska även denne skriva under längst ner med sitt namn, sin relation till ansökande, adress, telefonnummer, signatur och datum.