Få ditt Bahrainska e-visum online nu

Läs mer: Turist-e-Visum

I oktober 2014 introducerade Bahrains inrikesministerium (Nationalitet, Pass och Bostadsfrågor) ett e-visumsystem som ger invånare från 100 olika länder möjlighet att ansöka om visum online. I februari introducerade Bahrain e-visum från elva afrikanska länder, vom en tredje fas i landets nya visum-policy. E-visumsystemet är en nätbaserad metod för att ansöka om visum oavsett vart i världen den sökande befinner sig. E-visum låter resande snabbt ansöka via nätet när som helst och var som helst. De kan dessutom enkelt betala online i samband med ansökan. Så snart din ansökan är godkänd rekommenderar vi att du skriver ut en kopia av dokumentet som du kan bära med dig. När du anländer till Bahrain kommer ditt elektroniska visum att finnas tillgängligt för den kontrollant som tar emot dig.
Kräver dokument för ansökan
 • En kopia av porträttsidan i den sökandes pass; samt en kopia av passets sista sida (gäller enbart indiska pass).

 • En kopia av returbiljetten.

Viktiga instruktioner
 • Bahrainskt e-visum är giltigt i 3 månader från det datum då det utfärdades.

 • Utgångsdatumet på visumsidan gäller enbart för första inresan, efter den första inresan får du den hela giltighetsperioden.

 • Bahrainskt e-visum gäller för flera inresor med maximalt 30 dagar per besök.

 • Den sökande måste befinna sig utanför Bahrain vid ansökningen.

 • Du måste anlända till Bahrain via flygplatsen. Du kan inte använda detta visum för att resa in i Bahrain via King Fahad Causeway.

 • Du måste ha en giltig returbiljett för att lämna Bahrain.

 • Du måste kunna försörja dig själv (och eventuellt omyndiga som reser med dig) under din vistelse i landet.

 • Visumets utgångsdatum är det senaste datum som du kan anlända till Bahrain med ditt e-visum.

 • Om ditt visum går ut innan du anländer till Bahrain måste du ansöka om nytt visum.

 • Du måste ha använt ditt visum, eller låtit det gå ut i datum, innan du kan ansöka om ett annat visum. (Det är inte möjligt att ha mer än ett visum åt gången per pass).

 • Syftet med resan måste vara turism, affärer eller investeringar.

 • Du får inte utföra betalt arbete medan du vistas i Bahrain.

 • Ditt pass måste vara giltigt under hela vistelsetiden i Bahrain, eller lika länge som ditt visum, beroende på vilken tidsperiod som är längst.

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss

Vanliga frågor

Det är ett officiellt dokument som visar att du har rätt att resa till och från Bahrain och som kopplas elektroniskt till ditt pass.

Ansökande av alla nationaliteter måste bifoga följande:

 1. En kopia av bildsidan av den sökandes pass, plus sista sidan av passet (Gäller enbart indiska pass).
 2. En kopia av returbiljetten.

För sökande från utvalda länder krävs även följande:

 1. Kopia av hotellbokning i Bahrain. Alternativt, om du bor hos släkt eller bekanta, en kopia av deras CPR-nummer.
 2. Kopia av bankutdrag under besökarens namn som täcker de senaste tre månaderna med en slutbalans på minst 300 BD (~800 USD)

HUR DU TAR DET PERFEKTA VISUMFOTOT: Se vår video

HUR DU TAR DET PERFEKTA FOTOT FÖR DINA BEGÄRDA DOKUMENT: Se vår video

Kostnaden för ett Bahrainskt e-visum är 79 USD. Dessutom tillkommer en hanteringsavgift på 35 USD för standardhantering. Vid snabbhantering och extra snabb hantering är serviceavgiften 65 USD respektive 100 USD.
Det beror på vilken typ av hantering du väljer. Vi erbjuder tre alternativ:
 1. Standardhantering: 10 arbetsdagar.
 2. Snabbhantering: 5 arbetsdagar.
 3. Extra snabb hantering: 3 arbetsdagar.
Ditt Bahrainska e-visum är giltigt i 3 månader från det datum då det utfärdades. Men, det måste användas för första gången inom 30 dagar från det att det utfärdats. I andra fall kommer det bli ogiltigt.
Ditt pass måste vara giltigt under den tid du vistas i Bahrain, eller lika länge som ditt visum, beroende på vilket som är längst. Passet måste dessutom ha minst en tom sida.
Medborgare från vissa länder kan ansöka om Bahrainskt e-visum under förutsättning att de uppfyller de angivna kraven. Scrolla till toppen av sidan och använd vår Visum-kontroll för att se vilka krav som gäller för ditt hemland.
Vi meddelar dig via e-post om din ansökan inte blivit godkänd. Om detta sker måste du kontakta närmsta Bahrainska ambassad.
Ditt Bahrainska e-visum ger dig rätt till flera inresor, men bara en inresa per 30 dagar.
Du kan stanna maximalt 30 dagar per besök. Notera att Engelska och Irländska medborgare kan stanna upp till 3 månader (90 dagar).
Nej. Du måste ha ansökt om e-visum innan du reser in i landet.
Ett Bahrainskt e-visum ger innehavaren möjlighet att resa till Bahrain så många gånger som han/hon önskar inom giltighetstiden på 3 månader. Maximal vistelsetid är 30 dagar per inresa.
Giltighetstiden för ditt Bahrainska e-visum gäller från det datum som anges på ditt godkända e-visum. Du kan resa in i Bahrain på valfritt datum inom denna tidsperiod.
Du kan inte ansöka om ett nytt e-visum med samma pass förrän ditt nuvarande e-visum har gått ut i datum. Om du förlorat passet som är knutet till ditt nuvarande e-visum, kan du ansöka om ett nytt Bahrainskt e-visum genom att betala avgiften en gång till.
Om du har ansökt om Bahrainskt e-visum kan du använda denna hemsida för att söka information om dess nuvarande status. Du måste logga in för denna sökning och för att förnya ditt e-visum om detta skulle behövas.
 • Du måste befinna dig utanför Bahrain
 • Du måste ha ett giltigt pass
 • Du måste ha en returbiljett
 • Du måste kunna försörja dig själv medan du är i Bahrain
 • Din inresa får inte riskera landets, eller dess invånares, säkerhet eller hälsa
 • Du måste använda ditt Bahrainska e-visum inom 30 dagar från det att det godkänts
 • För att kunna ansöka om ett annat visum måste du ha använt ditt tidigare visum, alternativt låta det bli ogiltigt.
Ja. Du kan besöka NARPA (Myndigheten för Nationalitet, Pass och Bostadsfrågor) för information efter att du anlänt till Bahrain.

Vaccination mot gula febern krävs om du reser från ett land med risk för smittan.

För mer information, klicka på följande länk: https://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf

Ett besök till Bahrain kräver mer än bara en packad resväska. Risken är stor att du behöver skaffa mängder av dokumentation bara för att kunna passera landsgränsen. Saknar du rätt dokument kommer du inte ens kunna kliva på flyget. Som tur är så är Bahrain ganska generösa när det gäller visumpolicy och du har flera alternativ. Det finns fyra kategorier av resenärer som omfattas av visumpolicyn och allt beror på vilket land du är medborgare i. Om du har tur behöver du inget visum alls eller så kan du skaffa ditt visum vid ankomsten till landet. Den första kategorin av resenärer är de som kommer från visumbefriade länder. Dessa regler tillämpas av så gott som alla länder i hela världen. De är ett resultat av avtal och samarbeten som gör att medborgare från vissa länder kan resa över landsgränserna utan något annat än ett pass eller i vissa fall bara ett vanligt ID-kort. Listan över länder är dock alltid begränsad och ett flertal villkor måste uppfyllas men när det gäller Bahrain är reglerna relativt enkla. Det är enbart medborgare från Kuwait, Oman, Saudiarabien och Förenta Arabemiraten som kan resa in i Bahrain utan visum. Allt som krävs är ett nationellt ID-kort. Den andra kategorin består av resenärer som kan ansöka om visum via nätet eller hämta ett när de landat i Bahrain. Dessa kan välja mellan visum vid ankomsten eller ett elektroniskt visum beroende på vad som är mest praktiskt för just dem. Om du tillhör den här kategorin så behöver du inte oroa dig. Båda varianterna är väldigt enkla att hantera. Vi rekommenderar, förstås, elektroniskt visum eftersom det är mycket lättare att göra det via nätet än att stå i kö vid disken men i slutändan beror beslutet på vad du själv föredrar. De flesta länder tillhör denna andra kategori av besökare och de flesta av dem föredrar det elektroniska visumet eftersom det inte kräver särskilt mycket tid eller ansträngning. Du behöver bara ansöka hemifrån och får ditt visum efter bara ett par dagar. Dokumenten, både det elektroniska och visum vid ankomsten, ger dig rätt att stanna i Bahrain i 30 dagar. Undantaget från regeln är medborgare från Irland eller Storbritannien som har rätt att stanna i 3 månader. 30 dagar är dock mer än nog eftersom ansökningsprocessen är nära nog icke existerande. Den är helt enkelt barnsligt lätt. Den tredje kategorin av resenärer är de som enbart har tillgång till e-visum. Det är 33 olika nationaliteter som bara kan ansöka om visum online. Dessa kan förstås även besöka en ambassad men det är knappt värt besväret vid kortare besök. Det elektroniska visumet ger rätt till 14 dagars vistelse vilket är mer än tillräckligt för en semesterresa, ett besök hos bekanta eller en affärsresa. Den sista kategorin av resenärer är de som inte har möjlighet att ansöka om något av ovanstående dokument. De flesta av dessa är afrikanska länder men det gäller även ett fåtal länder i Asien och Europa. Om du hör till denna kategori kan du enbart få visum via en ambassad. Du kan inte ansöka online eller hämta ett visum vid ankomsten. På grund av detta är du tvungen att resa till närmsta konsulat och ansöka om ditt visum därifrån. Att ansöka via en ambassad är ofta en besvärlig historia. Du måste ha vissa dokument med dig, du måste fylla i myndighetsformulär och du måste vänta innan du får ditt visum. När det gäller de dokument som krävs kan du använda internet för att hitta informationen du behöver. Du ska dock enbart betrakta denna information med viss skepsis. Vi rekommenderar att du kontaktar ambassaden och frågar vilka dokument du behöver för din ansökan. På så sätt undviker du att åka dit bara för att upptäcka att du inte har allt du behöver eller att du har med dig fel dokument. Det är bäst att vara noggrann eftersom det kommer spara dig både tid och pengar. Du vet antagligen inte om det, men Bahrain har gjort om sin visumpolicy under de senaste åren. Regeringen gjorde ändringar under 2014, 2015 och 2016. Dessa gjorde allt mycket bättre vilket också märks i statistiken där antalet sökande ökat rejält sen förändringarna genomfördes. Allt detta innebär att den nya policyn funkade och att fler och fler besöker Bahrain. Vi vet alla att turism är en viktig del av många länders ekonomi och det är därför varje land bör sträva efter att göra visumprocessen så enkel som möjligt. Det har, förstås, hänt i de flesta länder. En resa till Bahrain är, förstås, mycket mer än att bara läsa om visumansökan och kategorier av besökare. När du besöker ett nytt land bör du alltid leta upp extra information för att göra din resa så behaglig som möjligt. Det skadar inte att läsa på lite om kultur, vanor, traditioner, vad du bör göra och vad du bör undvika, matlagning och så vidare. Det är viktigt att respektera Bahrains kultur, framförallt då landet är muslimskt. Som du kan se är det inte svårt att få resa in i Bahrain. Beroende på din nationalitet kan du hämta ditt visum på flygplatsen, på nätet eller via en ambassad. Oavsett hur du gör är det bästa att du har ett visum och att din inresa inte är begränsad. Det spelare ingen roll hur du ansöker var bara noggrann och din ansökan kommer att hanteras enkelt och snabbt. Annars kan du få lov att uppleva samma sak som allt för många andra, och det är att få lov att upprepa processen om och om igen tills du lärt dig att vara uppmärksam.
Ett e-visum är ett officiellt dokument som gör det möjligt för dig att resa in i och inom ett specifikt land. E-visum är ett alternativ till visum som utfärdas vid gränskontrollerna eller de pappersvisum som utfärdas efter ett besök på ambassaden/konsulatet. E-visum länkas elektroniskt till resenärens pass.
Våra tjänster börjar med information. Du kan använda ett av våra uppdaterade visumverktyg för att ta reda på om du behöver ett visum. Allt du behöver göra är att berätta var du kommer från och vart du ska ta vägen. Baserat på denna information kan vi sedan berätta hur mycket visumet kostar, antalet inresor, startdatum och ge dig en möjlighet att sätta igång direkt med att exempelvis ansöka direkt via vår webbplats!
Den bästa platsen att hitta denna information är i vårt visumverktyg. Varje land har sina egna regler och visumavgifter. Om du har bråttom kan du även ansöka online. Informationen finns även i ansökningsformuläret.
Det beror på vilket land som utfärdar ditt visum. Många visum som australiensiskt ETA och turkiskt e-visum kan hanteringen ta 15 minuter med snabbhantering. För andra visum, så som exempelvis det indiska turistvisumet, så har det i allmänhet cirka 24 timmar. Den exakta tiden finns på ansökningsformuläret. Vi garanterar dock att din ansökan hos iVisa kommer att hanteras snabbare än någon annanstans på nätet.
Dokumentet måste skrivas ut på ett blankt och vitt A4-papper. Dubbelsidig eller förminskad utskrift godkänns inte.
Vi hjälper dig med ditt resevisum på enklast och snabbast möjliga sätt. Genom de enkla online formulären och vår högklassiga dygnet runt öppna kundtjänst gör vi hela processen snabb och enkel! Vi använder också de bästa teknikerna när det gäller att skydda dina uppgifter och kreditkort.
iVisa erbjuder två typer av visum: Elektroniska visum (e-visum) och traditionella pappersvisum beroende på din destination. Dessutom erbjuder vi även följande tjänster/dokument som krävs i vissa länder: ETA (elektronisk resegodkännande), turistkort, förregistrering för Visum vid ankomsten, Inbjudningar för turister och ambassadregistreringstjänster.
 1. Välj vilket land som du vill ansöka om visum till
 2. Välj vilken typ av visum du vill ha och läs instruktionerna noga
 3. Välj Ansök nu
 4. Fyll i ansökningsformuläret
 5. Betala med Visa, Mastercard eller annat betalkort.
 6. Invänta godkännande via e-post, ladda sedan ner och skriv ut e-visumet från ditt konto.
 7. Visa upp ditt utskrivna e-visum för tjänstemannen vid gränskontrollen.
Notera att vissa länder hanterar visum utan några avgifter. Den största anledningen till att vi hanterar tusentals visum varje månad är att vi besparar dig mycket tid och frustration. Våra tjänster inkluderar en lättanvänd webbplats och ansökningsformulär. Det är mycket enklare att hantera din ansökan via oss framför allt om du gör det via mobilen eller för större grupper. Vi skickar ut alla visum dagen innan avresan. Detta är särskilt användbart för resenärer som köper visum flera månader i förväg. Vi har även en dygnet runt öppen kundtjänst med medarbetare placerade i USA och som talar engelska. Vi godkänner fler olika valutor och vår webbplats kan översättas till över 20 språk. Vi tror att vår avgift är värd din sparade tid och frustration. Notera dock att alla regeringar har sina egna ”gratis” tjänster.
Om du redan har ansökt på vår webbplats kan du logga in på ditt konto för att se din beställning/ansökan. Ett konto skapas automatiskt efter att vi mottagit din betalning. Klicka på länken i bekräftelsemailet för att skapa ett lösenord eller besöka inloggningssidan för att skapa ett nytt lösenord och logga in på kontot. Notera att i de flesta fall kommer ditt visum att levereras via e-post och kan hämtas från ditt konto efter att du loggat in.
Detta är mycket ovanligt. Men om din ansökan avvisas kommer vi ge dig en fullständig återbetalning av myndigheternas avgifter samt vår hanteringsavgift i enlighet med vår 100 %-godkännande garati. Denna återbetalning sker i form av en kredit för framtida beställningar. Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp. Våra kundtjänstmedarbetare hjälper dig mer än gärna.
Om vi inte redan har hanterat ditt visum kan vi göra ändringar utan några problem. Vi kommer undersöka din information på jakt efter fel. Om ditt visum redan har hanterats, alltså att vi redan skickat din ansökan till relevanta myndigheter, kommer bara vissa av dem att tillåta ändringar. Kontakta oss omedelbart (helt via chatt) om du upptäcker ett fel i din ansökan.
Vissa länder kan kräva bevis på vaccination mot gula febern om du anländer från ett land med risk för gula febern-smitta. Du kan läsa mer om det här: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Det är den resandes eget ansvar att kontrollera dessa uppgifter innan de reser till det valda landet.
För att ladda ner ditt kvitto logga in på ditt konto och ladda ner det därifrån.
Du kan skriva ut ett nytt visum från ditt e-postkonto. Alternativt kan du hämta och skriva ut ditt e-visum via ditt iVisakonto.
Ja. iVisas system kommer inte spara din kreditkortsinformation efter att transaktionen är genomförd.
Alla visum ger resenären rätt att resa till landets gränskontroll. Det slutgiltiga avgörandet ligger hos den tjänsteman som arbetar i gränskontrollen.

Vi vet att våra sökande kan råka ut för oväntade förändringar i reseplanen som förhindrar dem från att resa och därmed också att få ut sitt visum. Vi förstår därför att du kanske vill begära att din visumansökan avbryts och att kostnaden utbetalas som kredit. Men vi kan tyvärr enbart godkänna en återbetalning om den följer vår Återbetalningspolicy:

 • Om din ansökan inte granskats av vårt team och inte skickats till myndigheterna för godkännande kan du få en kredit på hela summan för iVisas hanteringsavgift samt myndigheternas avgifter (visumkostnad).
 • Om din ansökan har granskats av vårt team men ännu inte skickats in till myndigheterna kan du få en återbetalning av hela summan för myndigheternas avgifter (visumkostnad).
 • Om din ansökan skickats in till myndigheterna för godkännande eller om visumet redan utfärdats kan vi tyvärr inte ge dig någon återbetalning.

Vår policy täcker även följande omständigheter:

 • Om vi gjort ett misstag när vi hanterat din ansökan kommer iVisa återbetala hela hanteringsavgiften och vi kommer hantera ditt visum på nytt utan kostnad.
 • Om du köper en snabb, eller extra snabb, hantering till en högre avgift och vi inte kan leverera ditt visum inom den angivna tidsramen kommer du tilldelas en kredit som motsvarar avgiften för iVisas snabba, eller extra snabba, hantering.
 • Om du av någon anledning missar din resa på grund av att iVisa inte levererat dina resedokument inom den uppgjorda tidsramen tilldelas du en fullständig återbetalning av myndigheternas avgifter samt iVisas hanteringsavgifter i kontanter.
  • Undantag från ovanstående punkt gäller om det är landets myndigheter som orsakat förseningen eller om ditt ankomstdatum ligger närmare i tid än vad iVisa kan leverera via snabb eller extra snabb hantering. I dessa fall kommer du enbart få kredit som täcker iVisas hanteringsavgift.

Om du, av någon anledning, inte är nöjd med våra tjänster kan du kontakta oss direkt. Under de flesta omständigheter kan vi ge kredit som täcker iVisas hanteringsavgifter och som kan användas på framtida beställningar.

Leveranstider inkluderas inte i hanteringstiden. Hanteringstid är den tid som åtgår från det att vi mottagit din ansökan och fram till att den är godkänd. De flesta av våra visum (e-visum) skickas via e-post så leveranstid är i dessa fall inte aktuell.
Nej. Vi är inte knutna till några myndigheter. Vi är ett privat företag som specialiserar sig på att hantera visum för personer över hela världen.
Tyvärr kan vi inte göra detta eftersom myndigheterna inte informerar oss om anledningen till besluten.
Om ditt visum inte godkänts så rekommenderar vi att du kontaktar närmsta ambassad/konsulat för mer information om vilka alternativ du kan välja mellan.
Vi godkänner betalningar via Visa, MasterCard, American Express och Paypal.
Alla medborgare från dessa territorium och som ansöker via vår webbplats kommer få sin ansökan hanterad med den nationalitet/medborgarskap som anges i deras pass. Exempelvis kommer en resande från Puerto Rico att få sin ansökan som hanterad som om han vore amerikansk medborgare. Detta gäller inte resande från BOTC (Medborgare i brittiska utländska territorium) enligt British Overseas Territories Act från 2002.
Need Help?