Home > Turkmenistan > Turkmenistan Tourist Visa

Turkmenistan Visuminformation

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Turistvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Turkmenistan, eller Republiken Turkmenistan, är beläget i Centralasien och gränsar till såväl Iran som Kazakstan och Uzbekistan. Som en viktig del av historiska sidenvägen har landet en lång tradition av handel och mänsklig aktivitet. Turism har på senare tid blivit en viktigare del i landets ekonomi trots att alla som reser dit måste ansöka om visum.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Landet är känt för att vara väldigt auktoritärt och besökare förväntas ha med sig giltiga resehandlingar vid alla tillfällen. Turister förväntas även följa lokala lagar och sedvanor vilka ofta är av religiös natur.

  • Personer från Kazakstan och Uzbekistan kan ofta resa in i landet utan visum.
  • De flesta övriga personer behöver ansöka om visum för att resa in i landet.
  • Turkmenistan har ett av världens striktaste visum-system och det har traditionellt sett varit svårt att få tillstånd.

På senare tid har det däremot blivit enklare att resa in i landet och det är numera flera hundra tusen som årligen åker dit.

Allmän reseinformation

I Turkmenistan är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder på offentliga platser då landet i många fall har väldigt strikta lagar. Uppträdande som kan tolkas som respektlöst kan leda till böter och på många platser råder fotoförbud. Man måste även registrera sitt boende hos Migrationsverket inför sin vistelse.

En kort historik

Det har under väldigt lång tid pågått mänsklig aktivitet i Turkmenistan och området har varit en del av att flertal stora riken. I modern tid har området länge varit under rysk kontroll, men är sedan 1991 helt fristående.

Landets kultur

Kulturen i Turkmenistan är väldigt präglat av det traditionella nomadiska levernet. Till skillnad från många övriga länder så har Turkmenistan ingen särskilt stark nationell enhetlighet, och landet utgörs i stor utsträckning av förhållandevis fristående klaner. Islam är den dominerande religionen, och hantverk och musik är viktiga inslag i kulturen.

Det politiska läget

Till följd av den bristande nationella enhetligheten så har det länge pågått strider och kamp om makt. Efter en lång tid av diktatoriskt styre så har styret övergått till att bli en republik. Den nuvarande konstitutionen har delvis möjliggjort demokrati, men det är fortfarande i stor utsträckning olagligt att vara politiskt aktiv utan tillstånd.

Sammanfattning

Turkmenistan är ett väldigt slutet land som först på senare tid ha börjat öppna upp sig. Till följd av nomadisk kultur så är det mycket som inte är känt om landet, och det har traditionellt sett varit svårt att få visum.

  • Alla måste ansöka om visum för att resa till Turkmenistan.
  • Det behövs kontakt med Turkmenistans Migrationsverk för att man ska få stanna.

Den som besöker landet bör vara medveten om att det i stor utsträckning är ett strikt Muslimskt land som kräver att man följer seder och normer. Till följd av pågående modernisering så är det däremot numera många som väljer att åka dit för att uppleva en kultur som länge har varit väldigt sluten och svårtillgänglig.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss