Tanzania visum nödvändigt

Tanzania visum nödvändigt

iVisa | Uppdaterat den Jul 10, 2021

Afrikanska landet Tanzania är numera en av de mest populära turistmålen i Afrika. Årligen så åker en väldigt stor mängd personer dit för att uppleva landets fantastiska natur och kulturhistoria. Som en del av mänsklighetens vagga så vittnar Tanzania om vårt gemensamma mänskliga arv. Men hur det egentligen med visum? Är det obligatoriskt? Och tar det lång tid att ansöka?

Tanzania

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Vi har samlat svaren på de allra mest vanligt förekommande frågorna gällande Tanzania och visum. Det kommer med största sannolikhet att göra det enklare för dig att uppleva landet på dina egna villkor.

Behöver man visum för att åka till Tanzania?

I stort sett alla personer som väljer att åka till Tanzania måste skaffa ett visum. Detta beror på att landet inte har särskilt många undantag avseende deras visumkrav. Det är i stort sett bara personer från angränsande länder som kan resa till Tanzania utan visum. Som svensk måste man därför skaffa ett visum om man vill åka till Tanzania.

Vad krävs för att få ett visum?

Tanzania anses numera vara ett väldigt turistvänligt land. Och det är väldigt många personer som åker dit för att ta del av landets unikhet. Men vad krävs för att få ett visum?

 • Giltigt pass. Alla som vill få ett visum måste ha ett pass som styrker ens eget medborgarskap. Passet måste även vara giltigt sex månader efter datum för inresa till Tanzania.
 • Intyg om vaccination kan ibland krävs. Särskilt om man tidigare rest till andra afrikanska länder.

Utöver detta finns inga särskild krav som man behöver bry sig om. Alla som lever upp till detta kan vara säkra på att få ett visum för Tanzania utfärdat.

Hur lång handläggningstid är det?

Huruvida handläggningstiden är lång eller kort varierar från period till period. Under vissa perioder kan trycker vara stort. Och då kan handläggningstiderna bli avsevärt mycket längre. Ett sätt att undvika detta är att helt enkelt välja att skaffa ett elektroniskt visum.

 • Standard: 10 arbetsdagar
 • Prioriterad: 7 arbetsdagar
 • Extra prioritet: 5 arbetsdagar

Vad kostar ett visum?

Ett visum för Tanzania behöver inte nödvändigtvis kosta mycket. Allra mest förmånligt är det att ansöka om ett elektroniskt visum. Dessa utfärdas väldigt snabbt och har en låg handläggningskostnad.

 • Standard: SEK 734.05
 • Prioriterad: SEK 963.44
 • Extra prioritet: SEK 1,238.71

Hur lång är giltighetstiden?

Den faktiska giltighetstiden framgår alltid av ett visum. Men den kan variera dels beroende på vad man väljer att betala för, och de villkor som visumet utfärdas med. Man kan förvänta sig en giltighetstid mellan trettio och nittio dagar. Ibland är det billigare att välja kort giltighetstid.

 • Visa giltighet / löptid: 90 dagar efter ankomsten

Hur många resor täcker ett visum?

När man väl fått sitt visum utfärdat så kan man göra ett obegränsat antal resor till Tanzania under den period som visumet omfattar.

 • Max vistelser: 90 dagar Per Post

 • Antal inresor: en inresa

Vad innebär visum?

Visum är ett dokument som intygar att man har rätt att vistas i landet som det har utfärdats för. För besökare till Tanzania så är visum i de flesta fall ett måste.