Tanzania och volontärvisum för Svenskar

Tanzania och volontärvisum för Svenskar

iVisa | Uppdaterat den Feb 25, 2020

Det är numera väldigt populärt att åka till Tanzania, inte minst för volontärändamål. Antalet besökare har årligen ökat i en aldrig tidigare skådad utsträckning. Men vad är det egentligen som krävs för att man ska tilldelas ett volontärvisum? Detta är en fråga som fler personer ställer sig. Därför ska vi titta närmare på förutsättningarna för svenska medborgare att tilldelas ett volontärvisum.

Tanzania

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Vi har valt att lägga upp artikeln i formen av vanligt förekommande frågor. Genom att besvara dem hoppas vi på ett enkelt sätt kunna säkerställa att du får reda på vad som krävs för att ordna ett visum för Tanzania.

Är det obligatoriskt med visum för svenskar?

Tanzania har precis som övriga delarna av afrikanska kontinenten väldigt höga visumkrav. Åtminstone jämfört med de krav som vi annars ofta är vana med. Detta betyder däremot inte att kraven är svåra att uppnå, utan bara ett processen är ganska strikt.

Vilka krav finns för volontärvisum?

När det gäller de formella kraven så är de i stort sett de samma som för samtliga övriga visum. Mycket handlar om att säkerställa att man faktiskt har medborgarskap och nödvändiga vaccinationer.

  • Svenskt pass. En grundförutsättning är att man alltid kan bevisa sitt medborgarskap. Därför är ett pass ett måste.
  • Rätt vaccinationer. Då Tanzania ofta är vaccinationskrav är det ett måste att man kan intyga vilka vaccinationer som man har tagit.
  • Betalmedel. Oavsett om man ansöker i förväg eller på plats så är det ett måste att man kan betala. Kontanter eller betalkort är därför nödvändigt.

De flesta svenskar kommer utan problem att kunna leva upp till dessa krav. Och det gör att det på det stora hela är enkelt att skaffa visum för Tanzania.

Hur lång tid tar en ansökan för volontärvisum?

Ansökningstiden varierar i stor utsträckning beroende på hur stor efterfrågan är. Men ofta så kan man förvänta sig förhållandevis snabb handläggning oavsett om man väljer att skaffa visum i förväg eller ansöka på plats.

Standard: 15 Business Days

Prioriterad: 13 Business Days

Extra prioritet: 10 arbetsdagar

Vad kostar ett volontärvisum?

När det kommer till tanzania volontär visum kostnad så beror de ibland på hur snabb handläggningstid man vill ha. För att vara säkra väljer många att ansöka elektroniskt i förväg.

Standard: USD 80.00

Prioriterad: USD 105.00

Extra prioritet: USD 135.00

Hur länge gäller visum?

Hur länge dessa visum gäller beror på vad som framgår i samband med utfärdandet. I de flesta fall så kan man vara säker på att giltighetstiden är tillräckligt lång för de flesta sorts vistelser.

Utgår: 90 dagar efter ankomsten

Hur många resor omfattas?

Volontärvisum är ganska flexibla när det kommer till in- och utresor. Hur många som omfattas framgår alltid av visumet i fråga. Men visum utfärdas med tillräckligt många resor för att täcka syftet med vistelsen.

Max vistelser: 90 days Per Entry

Antal inresor: en inresa

Varför finns det krav?

Visumkrav finns för att länder ska ha bättre översikt över besökare. Och därför är det i många fall obligatoriskt att skaffa visum.

Dela denna artikel på:
Need Help?