Home > Tanzania Blogg >

Tanzania och volontärvisum

Tanzania och volontärvisum
iVisa | Uppdaterat den Sep 16, 2022

Många personer är intresserade av att resa till Tanzania för volontärarbete. Detta har av naturliga skäl resulterat i fler frågor om Tanzania volontär visum krav och hur man faktiskt lever upp till de kriterier som finns för att få ett visum utfärdat. Därför har vi valt att titta närmare på de förutsättningar som finns för att få ett visum.

Tanzania

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

För enkelhetens skull så har vi samlat några av de allra mest vanligt förekommande frågorna. Genom att besvara dem hoppas vi underlätta för alla som planerar att åka till Tanzania.

Är det nödvändigt?

För svenskar som vill resa till Tanzania är det ett måste att se till att man har ett giltigt visum. Man har helt enkelt ingen rätt att vistas i landet utan visum. De enda som kan resa visumfritt till Tanzania är främst personer från närliggande Afrikanska länder.

Vad krävs för att få ett volontärvisum?

Även om européer ofta upplever de afrikanska visumkraven som väldigt strikta så skiljer sig Tanzania inte åt från övriga länder. Kraven är helt i enlighet med vad man kan förvänta sig vid internationellt resande.

  • Giltigt svenskt pass. Som svensk måste man intyga sitt medborgarskap med ett svenskt pass.
  • Giltiga vaccinationer. Periodvis är kraven på vaccinationer höga. Därför bör man i förväg kontrollera vilka vaccinationer som krävs för att resa till Tanzania.
  • Betalkort. Att kunna betala får sitt visum är så klart en förutsättning för att det ska utfärdas. De flesta personer väljer att betala med bank- eller kreditkort.

Som svensk kommer man inte ha några bekymmer med att få sitt visum utfärdat. Och i stor utsträckning kan man fokusera på det rent praktiska.

Hur lång tar själva handläggningen?

De flesta visum utfärdas ganska skyndsamt. Men i vissa fall kan det ta lite extra tid, särskilt om trycket är hårt på de administrativa enheterna i Tanzania. För att vara säkra på att få ett visum utfärdat i tid väljer många att ansöka om elektroniskt visum.

Standard: 15 Business Days

Prioriterad: 13 Business Days

Extra prioritet: 10 arbetsdagar

Vad kostar volontärvisum?

Kostnaden varierar ofta beroende på huruvida man vill ha skyndsam handläggning, om man ansöker om elektroniskt visum och så vidare. Därför finns det pengar att spara genom att ansöka långt innan avresa.

Standard: SEK kr1,107.15

Prioriterad: SEK kr1,880.56

Extra prioritet: SEK kr2,370.20

Hur länge gäller visum?

Hur länge ett visum gäller bestäms i samband med utfärdandet. I de flesta fall så är giltighetstiden tillräckligt generöst tilltagen för att man inte ska ha några problem.

Utgår: 90 dagar efter ankomsten

Hur många resor omfattas?

Hur många resor som täcks beror i väldigt stor utsträckning på vad man har valt att ansöka om. I de flesta fall möjliggör volontärvisum väldigt många resor. Därför behöver man sällan bekymra sig.

Max vistelser: 90 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför måste man ha ett visum?

Precis som resten av Afrika har Tanzania en tradition av strikt gränskontroll. Och det är främst andra afrikanska medborgare som kan resa fritt inom kontinenten. Som svensk är det ett måste att säkerställa visum.

Editor's Pick