Syrien Visuminformation

Home > Syria > Syria Visitor Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Syrien, eller Syriska arabiska republiken, är ett västasiatiskt land som på senare tid i stor utsträckning kommit att uppmärksammats för pågående inbördeskrig som har tvingat miljontals människor att fly därifrån. I stort sett alla personer som besöker Syrien måste ansöka om visum innan de åker in i landet. På grund av pågående konflikter så är det väldigt svårt att resa till Syrien.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Nästan alla personer som åker till Syrien måste ansöka om visum innan de åker in i landet. Medborgare från ett fåtal utvalda länder kan ansöka om visum i förväg, men detta gäller främst personer från Mellanöstern. På grund av problematisk administration och bristfälliga rutiner kan det vara svårt att få tillstånd att resa in i Syrien.

  • Nästan alla måste ansöka om visum.
  • Personer från ett fåtal utvalda länder kan ansöka om visum på plats.
  • Personer som har besökt Israel nekas automatiskt inträde.

Senare tidens oroligheter har gjort resandet till Syrien nästan obefintligt. Innan 2011 så var det en viktig inkomstkälla för landet, men leder numera till väldigt få intäkter.

Allmän reseinformation

I stort sett alla länder avråder numera personer från att resa till Syrien. Anledningen är att hela landet är krigs- och krisdrabbat. Pågående väpnade konflikter gör att det är riskfyllt att vistas där. Ett stort antal civila mål har drabbats och det inte att säga vilka åtgärder som bör vidtas för att man ska vara säker. Utöver konflikter så förekommer det regelbundet jordbävningar i området vilket innebär omfattande risker för skador på person och egendom.

En kort historik

Syrien har historiskt sett varit ett av de viktigaste områden i forntida mänsklig civilisation. Ett stort antal fornlämningar vittnar om omfattande kultur. Det var även en viktig plats för Grekerna och Romarna. I modern tid så var landet framstående fram tills inbördeskriget inleddes 2011. Numera har områdets infrastruktur drabbats hårt och landets befolkning har i stor utsträckning drivits bort. Omfattande flyktingkriser har uppstått till följd av stridigheterna.

Landets kultur

Syrien har en lång och spännande kulturell historia. Och har länge varit en av de mest viktiga i den arabiska världen. Litteratur, sport, mat och musik har varit viktiga inslag. Tack vare ett stort antal kulturella influenser så har moderna Syrien fått en unikt mångfacetterad kultur. Sedan inbördeskriget har den däremot blivit väldigt svårtillgänglig.

Det politiska läget

Det politiska läget i Syrien är oerhört komplicerad. Strider pågår hela tiden och riskerna är omfattande. Från att ha varit ett tryggt och säkert land är det nu präglat av våld, rån och kidnappningar. Civila och mänskliga rättigheter är i det närmaste obefintliga och att resa in i landet medför omfattande risker.

Sammanfattning

Från att ha varit ett populärt turistmål är Syrien numera en konflikthärd. Att resa in i landet är både omständligt och farligt.

  • Alla resenärer måste ansöka om visum.
  • Pågående inbördeskrig gör Syrien till ett farligt land.

Samtliga länder avråder numera personer från att besöka Syrien tills det politiska läget har stabiliserats.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss