Home > Sri Lanka Blogg >

Visum till Sri Lanka: hur lång tid tar det att få?

Visum till Sri Lanka: hur lång tid tar det att få?
iVisa | Uppdaterat den Mar 04, 2019
  • ETA: Mellan 30 minuter och 1 arbetsdag.
  • Övriga visum: Upp till 30 dagar. Vanligtvis runt 10 dagar.

Sri Lanka

Vad är det som tar tid vid visumansökan?

Det som tar tid vid visumansökan – eller att vänta på besked gällande denna – är att visumansökan måste gås igenom. När processen är förhållandevis snabb, som handläggningstiden vid ETA, är processen ofta automatiserad och sköts av en dator. Vid handläggningen av övriga visum är handläggningstiden längre på grund av att ansökningarna genomgås manuellt och innefattar fler delar. Det kan till exempel handla om flera dokument som ska gås igenom. I vissa fall behöver ansökan kompletteras, vilket även det påverkar den totala tiden för handläggningen. Det kan till exempel handla om att något dokument saknas eller att ansökan har fyllts i felaktigt på något sätt.

Vad innefattas i ”Övriga visum”?

I kategorin ”Övriga visum” innefattas här visum som inte är korttidsvisum (såsom ETA). Det kan till exempel vara affärsvisum, bosättningsvisum och visum som gäller för multipla inresor i landet. Det som skiljer korttidsvisumen från långtidsvisumen är både vad som innefattas i visumen men även hur ansökningsprocessen går till.

Vid ansökan om ETA är processen ofta automatiserad, vilket innebär att ansökningarna gås igenom av en dator som sedan godkänner dem om all information är korrekt ifylld. Vid andra typer av visum kan den ansökande personen behöva komplettera ansökan med att bifoga relevanta dokument, såsom arbetsintyg och inbjudningsbrev från företaget hen kommer arbeta på. Dessa dokument gås ofta igenom manuellt av en människa, vilket gör att det tar längre tid att få besked om denna typ av visum.

Innehållsmässigt är det som skiljer visumen åt både hur länge de är giltiga, men också vad man har tillåtelse att ägna sig åt under sin vistelse i landet. Om du har exempelvis ett ETA får du enbart ägna dig åt turism, utbildning och transit. Om du har ett affärsvisum får du enbart ägna dig åt affärsrelaterade aktiviteter, såsom att arbeta.

Vad behövs för att kunna ansöka om visum till Sri Lanka?

  • En korrekt ifylld ansökningsblankett för det visum du ansöker om. Blanketten ska vara helt ifylld samt undertecknad med datum och signatur.
  • Originalpass som är giltigt minst 6 månader efter din beräknade inresa i landet.
  • Betald ansökningsavgift för visumet som ansöks om. Betalningen ska göras i samband med ansökan. Om ansökningen görs via post ska en kopia på kvittot som visar på betalning bifogas.
  • Kopia på flygbiljetter och/eller resplan.
  • Kuvert för retur. Ditt namn och din adress ska finnas på kuvertet, samt ha porto betalt. Rekommenderat brev är att föredra.
  • Som medborgare i något annat land än Sverige ska även en kopia på ditt uppehållstillstånd skickas med.

Det rekommenderas att skicka in ansökan minst 30 dagar innan den beräknade avresan.

Ansökan skickas in till Sri Lankas ambassad:

Embassy of Sri Lanka Strandvägen 39, 1 Tr. Box 240 55 114 56 Stockholm Sweden

Om du vill ansöka om ETA går det att göra det direkt online.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD