Home > Sydafrika Blogg >

Sydafrika visumfria länder

Sydafrika visumfria länder
iVisa | Uppdaterat den Jan 07, 2023

Numera hör Sydafrika till ett av de länder som nästan är helt och hållet är visumfria. För svenskars del så kan man resa till landet och stanna upp till nittio dagar. Denna utveckling är inte så konstig då turismen i landet verkligen skjutit i höjden. Som en del av mänsklighetens vagga bjuder Sydafrika på unik kultur och miljö. Och då inresekraven är mildare än någonsin tidigare är det absolut rätt tid att resa dit.

South Africa

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Det är knappast konstigt att man har frågor och funderingar inför sin resa till Sydafrika. För att det ska bli så enkelt som möjligt har vi samlat svaren på några vanligt förekommande frågor.

Gäller visumkravet svenskar?

För svenskar hör Sydafrika numera till den växande skaran av visumfria länder. Därför kan man som svensk resa dit utan att behöva ordna visum. Detta har gjort att det numera är mer populärt än någonsin tidigare att resa det.

Vilka krav ställs på svenskar som vill åka till Sydafrika?

Det är numera extremt smidigt att resa till Sydafrika. Anledningen är att de har tagit bort visumkrav för medborgare från de flesta länder. Däribland Sverige. Som svensk behöver man därför bara ha med sig ett giltigt pass. Det är däremot rekommenderat att man ser över sina vaccinationer.

  • Pass med giltighetstid. Svenskar som vill resa till Sydafrika behöver bara säkerställa att de har ett giltigt pass. Detta innebär i sig en rätt att stanna upp till nittio dagar.
  • Aktuella vaccin. Av hälsoskäl så är det en bra idé att se till att man har alla relevanta vaccin.

På det stora hela så är det väldigt enkelt att resa till Sydafrika. Det kräver ingen särskilt omfattande planering och man kan stanna förhållandevis länge.

Behöver man skaffa visum?

Svenskar behöver inte skaffa något visum för att resa till Sydafrika. Man kan stanna upp till nittio dagar helt utan visum.

Finns det några administrativa kostnader i samband med att åka till Sydafrika?

Då man inte behöver ansöka om visum så uppstår inga särskilda kostnader i samband med att man reser till Sydafrika. Därför är det helt klart ett av de mer billiga afrikanska länderna att resa till.

Hur lång giltighetstid har visum?

Trots att det inte är obligatoriskt för svenskar att ansöka om Visum inför resan till Sydafrika så väljer vissa att göra det. Det kan handla om att man ska vara i landet för arbete, eller stanna en längre tid. Dessa visum kan ha giltighetstider upp till ett år.

Hur många in- och utresor ingår?

Då man inte behöver ansöka om visum så kan man resa ett fritt antal gånger in och ut ur landet. För säkerhets skull så kan det däremot vara en bra idé att hålla sig inom sin nittiodagarsperiod. För medborgare från vissa länder så inleds en ny nittiodagarsperiod vid varje inresa.

Vad innebär kraven för svenska medborgare?

Som svensk medborgare räcker det med att man har ett giltigt pass för att man ska kunna åka till Sydafrika. Med möjligheten att stanna i upp till nittio dagar så är det numera ett land som det är väldigt smidigt att resa till.

Editor's Pick