Singapores visumregler för svenskar och danskar

Singapores visumregler för svenskar och danskar

iVisa | Uppdaterat den Aug 30, 2021

Planerar du en resa till Singapore? Då lär du definitivt ha en hel del frågor gällande såväl visum som inresekrav. Oavsett om du grubblar över singapore visum danmark eller singapore visum Sverige så kan du glädja dig med vetskapen att ingen medborgare från dessa nordiska länder längre behöver visum för att resa till Singapore. Detta har gjort det asiatiska landet till ett ännu mer populärt resmål, och årligen är det flera miljoner människor som reser dit. Men hur är det egentligen med inresekraven?

Singapore photo

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Här har vi samlat de frågor som folk i allmänhet har när det gäller resor till Singapore och visum. Detta kommer förmodligen besvara de funderingar som du har.

Är visum ett måste för svenskar i Singapore?

Den kanske vanligaste frågan som dyker upp är huruvida man som svensk måste ansöka om visum inför sin resa till Singapore. Det glädjande svaret är att visumkravet för svenskar numera är borttaget. Därför kan man resa dit nästan helt utan omständlig byråkratisk förberedelse, vilket är något som många uppskattar.

Vad krävs för inresa?

Trots att man inte behöver visum så finns det några saker som kan vara bra att tänka på. I stor utsträckning handlar det om praktiska saker för att man ska få en problemfri vistelse.

 • Giltigt svenskt pass. Begreppet giltigt pass är i stor utsträckning missförstått. För ofta handlar det inte bara om att passet ännu inte har gått ut, utan att giltighetstiden sträcker sig åtminstone ett halvt år efter datum för inresan till landet.
 • Bank- eller kreditkort. Även kontanter är välanvända i Singapore så är betalkort ofta ett måste för att man alltid ska vara säker på att ha pengar med sig.

Vad som är glädjande är att Singapore inte längre kräver visum för svenskar. Det innebär att man utan problem kan resa till landet och stanna även en längre tid.

Hur länge måste man vänta på handläggningen?

För de som kan resa till Singapore utan visum så finns det i stort sett ingen väntetid alls. Men om man faktiskt måste genomföra en ansökan så kan tiden för utfärdande av visum variera stort utifårn såväl olika perioder som vilken sorts handläggning man betalar för.

 • Standard: 24 Timmar
 • Prioriterad: 4 Timmar
 • Extra prioritet: 30 Minuter

Hur dyrt är Singaporevisum?

Glädjande nog så behöver man som svensk inte betala för ett visum. Det är i stort sett bara att åka dit. Men behöver man ansöka bör man vara medveten om att kostnaden kan variera stort beroende på vilken handläggning man betalar för.

 • Standard: SEK 183.51
 • Prioriterad: SEK 321.14
 • Extra prioritet: SEK 642.29

Hur länge är ett visum giltigt?

Giltighetstiden är ofta det sista man behöver grubbla över. De utfärdas för att tiden ska vara tillräckligt omfattande för täcka även de längsta semestervistelserna. Det är främst affärsresande som behöver ha noggrann koll på giltighetstiden.

 • Utgår: 14 dagar efter utfärdandet eller tills passet blir ogiltigt

Hur många in- och utresor omfattas?

Hur många resor som täcks av ett vanligt visum är i de flesta fall justerat efter semesterresenärer. Därför är det sällan fler som behövs. Men som affärsresande eller som resande med särskilda behov kan det vara viktigt att ha koll på antalet resor.

 • Max vistelser: 14 dagar Per Post

 • Antal inresor: en inresa

Vad innebär visum?

Visum är ett dokument som intygar din rätt att stanna i Singapore. Men som svensk behöver man inte ansöka om visum, utan det räcker med giltigt pass.