Visum Rwanda vid gränsen vid ankomst

Visum Rwanda vid gränsen vid ankomst

iVisa | Uppdaterat den Jul 10, 2021

Spännande landet Rwanda är beläget i centrala Afrika och är ett av kontinentens minsta länder. Trots sin konfliktartade historia har det på på senare tid fått en oerhört snabbt växande turistsektor. Årligen så väljer allt fler personer att åka dit för att uppleva en unika kultur och spännande miljö. Men hur är det med visum? Krävs det för inresa? Och är det lätt att få?

Rwanda

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Vi har valt att samla de mest vanligt förekommande frågorna om Rwanda och visum. Genom att besvara dem hoppas vi kunna underlätta för din resa till landet.

Behöver man visum för Rwanda?

Rwanda har väldigt få undantag när det kommer till visum. Det är nästan uteslutande bara personer från närliggande länder som kan resa dit utan att först ansöka om visum. Det innebär att man som svensk måste ansöka om man vill kunna resa till Rwanda.

Vad krävs för att få ett visum?

För att få ett visum utfärdat för Rwanda så behövs generellt sett inget särskilt utöver giltigt pass och resehandlingar. Men väljer själv huruvida man väljer att ansöka om turistvisum vid ankomst eller om elektroniskt visum i förväg.

Ett giltigt svenskt pass. I samband med ansökan måste man alltid visa att man har ett giltigt pass. För att ett pass ska godtas måste det ha en giltighetstid som åtminstone sträcker sig sex månader efter datum för inresa.

I detta hänseende så skiljer sig kraven för Rwanda-visum inte nämnvärt när de jämförs med övriga länders krav.

Hur lång handläggningstiden har ett Rwanda-visum?

Numera så är handläggningstiden förhållandevis kort. Särskilt om man väljer att ansöka om elektroniskt visum. Ofta så kan man förvänta sig att visumet handläggs och utfärdas bara några dagar efter ansökan. Därför är det oerhört smidigt att få ett visum som gäller för resor till Rwanda,

  • Standard: 7 arbetsdagar
  • Prioriterad: 2 arbetsdagar
  • Extra prioritet: 1 arbetsdag

Vad är kostar ett visum?

Kostnaden för visum beror i stor utsträckning på huruvida man väljer att betala för särskilt snabb handläggningstid, eller om man väljer ett elektroniskt visum istället för ett fysiskt. Detta innebär att man har stora möjligheter att få mer förmånlig prissättning om man väljer att vara ute i god tid med sin ansökan.

  • Standard: SEK 724.65
  • Prioriterad: SEK 966.20
  • Extra prioritet: SEK 1,256.05

Hur länge gäller ett visum för Rwanda?

Giltighetstiden varierar men Rwanda utfärdar generellt sett visum med en giltighetstid mellan trettio och nittio dagar. I många fall är det billigare att ansöka om ett visum med kortare giltighetstid.

  • Visa giltighet / löptid: 30 dagar efter ankomsten

Hur många resor täcks?

Under giltighetstiden har man möjligheten att göra ett fritt antal resor in och ut ur Rwanda. Detta innebär att man knappat lär få några problem när det kommer till att uppleva landet på sina egna villkor.

  • Max vistelser: 30 dagar Per Post

  • Antal inresor: en inresa

Vad innebär ett visum?

För personer som åker till Rwanda är det nästan ett måste att skaffa visum. Anledningen är att det endast är ett fåtal länder som har avtal gällande visumundantag.