Rwandakonferens e-visa för medborgare i Sverige

Rwandakonferens e-visa för medborgare i Sverige

iVisa | Uppdaterat den Sep 27, 2021

I östra Afrika ligger Republiken Rwanda. Det är en av de mest tätbefolkade platserna i Afrika, och förenar ett stort antal folkslag på en och samma yta. Turism och besökare från andra länder är en viktig del av landets ekonomi. Och allt fler har valt att åka dit i samband med att det blivit enklare att säkerställa visum. Men vad krävs egentligen för att ordna visum för Rwanda?

Rwanda

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

För att det ska bli lätt för dig att få en översikt över vad som egentligen krävs för att säkerställa ett visum och få en smidig resa har vi sammanställt svaren på några av de frågor som många personer har.

Måste man ha ett visum?

Precis som övriga länder i Afrika så är det främst medborgare från övriga afrikanska länder som är undantagna kravet på visum. De flesta, däribland svenskar, behöver därför ansöka om visum för att få resa till Rwanda.

Vad behövs för att få ett visum?

De flesta länder i Afrika är ganska strikta när det gäller visum och detta gäller även Rwanda. Men till skillnad från andra länder har de i stor utsträckning förenklat och förbättrat processen. Detta innebär att man har stora möjligheter att såväl ansöka om visum på plats som att ansöka i förväg.

  • Ett giltigt pass är en nödvändighet för att man ska kunna ansöka om visum. I de flesta fall så rekommenderas sex månaders marginal vilket innebär att giltigheten ska sträcka sig åtminstone sex månader in i resan.
  • Bankkort eller kreditkort om man väljer att ansöka om e-visum. Väljer man däremot att ansöka på plats så kan man även betala kontant.

I stort sett alla personer från Sverige kommer med enkelhet att kunna få ett visum. Vad detta betyder är att man kan vara säker på att kunna resa in i landet så länge man genomför en ansökan.

Hur länge behöver man vänta?

Hur lång tid det tar att få sitt visum utfärdat beror i stor utsträckning på huruvida man väljer att ansöka i förväg eller på plats. Att ansöka på plats är ofta dyrare, och om man väljer att ansöka i god tid kan man spara mycket pengar. De flesta väljer numera e-visum för att vara säkra på att få resa in i landet.

  • Standard: 7 arbetsdagar
  • Prioriterad: 5 arbetsdagar
  • Extra prioritet: 4 arbetsdagar

Vad kostar det hela?

Precis som handläggningstiden så varierar kostnaden för visum beroende på vad man väljer att ansöka om. De flesta har fått erfara att elektroniska visum är avsevärt mycket billigare.

  • Standard: SEK 870.77
  • Prioriterad: SEK 1,145.75
  • Extra prioritet: SEK 1,466.56

Hur länge gäller dessa visum?

Generellt sett så utfärdas visum för månadsvistelser. Om man vill stanna längre så kan man välja att ansöka om ett utökat visum eller förlänga sitt befintliga.

Utgår: 30 dagar efter ankomsten

Hur många resor omfattas?

I de flesta fall så utfärdas visum med tillstånd för en inresa. Men detta beror på vad man väljer att uppge i samband med sin ansökan. I många fall kan man få tillstånd för flera in- och utresor som exempelvis vid konferenser.

Max vistelser: 30 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför måste man ha visum?

Rwanda och de andra länderna i Afrika är väldigt måna om att kontrollera sina gränser. Därför är det ett måste för alla personer att säkerställa att man har ett giltigt visum.