Turistvisum till Ryssland

iVisa | Uppdaterat den Jun 04, 2022

Du behöver visum för att resa till Ryssland som svensk medborgare. Du ansöker om turistvisum till Ryssland via visumcentralerna. Dessa finns i Göteborg och Stockholm. Du kan boka tid för besök på IFS hemsida, vilket är visumcentralernas namn.

Alt Text

De ryska visumcentralerna i Sverige skapades för att servicenivån skulle bli högre i Sverige för personer som ansöker om visum. De hjälper både personer med svenskt medborgarskap, personer med andra medborgarskap och statslösa personer.

Deras arbete handlar bland annat om att skynda på ansökningsprocessen vid visumansökan. Personalen hjälper till med visumansökan och kan svara på frågor som rör visum och ansökningsprocessen. Du kan där få hjälp både att fylla i visumansökan och lämna in visumansökan du själv redan fyllt i i förväg. När de mottagit din ansökan skickar de den vidare till Rysslands ambassad eller generalkonsulat.

Det är ambassaden eller generalkonsulatet i Ryssland som beslutar om huruvida visum ska godkännas eller avslås. När besked har kommit får visumcentralen information om detta, vilket de sedan vidarebefordrar till dig. Visumcentralen har alltså ingenting att göra med utfallet av din visumansökan, utan hjälper dig enbart under ansökningsprocessen.

Du kan boka tid för besök på visumcentralen online. Du bestämmer då vilken visumcentral du vill besöka; den i Stockholm eller den i Göteborg. Du läser sedan igenom användarvillkoren för tidsbokning, vilket är bland annat att varje person ska ha sitt eget möte med visumcentralen med den frågan som har angivits, att du ska ha med alla dokument som behövs till mötet, inte göra dubbelbokningar för samma person i samma ärende, enbart ange sanna uppgifter och liknande. Du anger sedan ditt syfte med mötet, såsom att ansöka om visum till Ryssland. Du väljer sedan datum och tid för mötet. Slutligen fyller du i dina personuppgifter och får därefter en bokningsbekräftelse för bokningen du har gjort.

På hemsidan kan du även avboka tid du har bokat för besök och omboka tid.

Turistvisum utfärdas till personer som ansöker om att vistas i Ryssland en kortare tid i turismsyfte. Det kan till exempel vara att besöka evenemang, se kulturella byggnader, göra utflykter eller åka och kolla på olika städer i landet. Ett vanligt turistvisum kan bland annat användas vid kortare vistelser i landet som innefattar saker som kortare affärsmöten, att delta i mässor, gå på auktioner, få medicinsk konsultation och liknande. Turistvisumet är giltigt för max 30 dagars vistelse i Ryssland.

När du ansöker om turistvisum behöver du även ha en reseförsäkring som innehåller följande:

  • Försäkringsdatum
  • Försäkringsnummer
  • Fullständigt namn på den försäkrade
  • Försäkringsbolagets namn och adress
  • Bekräftelse på att reseförsäkringen täcker hela vistelsen i Ryssland.
  • Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster
  • Vilket täckningsområde reseförsäkringen har, vilket måste inkludera Ryssland.
  • Försäkringsgivarens underskrift.

Reseförsäkringar som saknar någon av ovanstående information kommer ej godkännas som giltiga. Var därför noga med att kolla så att all information som efterfrågas finns med. Detta gäller både för reseförsäkringen och för visumet som sådant. Om information saknas kommer du vara tvungen att komplettera med informationen, alternativt kommer din visumansökan att avslås direkt på grund av att den är ofullständig.

Var den här sidan till hjälp?

;