Oman och svenskt visum

Oman och svenskt visum

iVisa | Uppdaterat den Mar 02, 2021

Funderar du att resa till Oman? Du är långt ifrån ensam. Detta land, beläget på den arabiska halvön, anses numera vara ett av världens hundra mest säkra länder. Och med en ständigt växande turistsektor så är det oerhört populärt att resa dit. Från att ha varit något utav en världsmakt så är det nu en drivande faktor i både demokratisering och populariseringen av Islam. Men det är inte helt uppenbart vad som krävs för att man ska få ett Visum inför sin resa till Oman. Och vilken sorts visum ska man egentligen söka? Låt oss först ta en snabb titt på landets historia.

Alt Text

Om Oman

Oman är ett land vars historiska utveckling inte går att särskilja från dels den arabiska halvöns oljetillgångar och Islams utbredning. I takt med att oljefyndigheterna har minskat, och omvärlden ställt högre krav på icke-fossila-bränslen, så har landet valt att fokusera på turism. För att göra sin ekonomi mer oberoende av olja har de även upprättat ett flertal frihandelsavtal med stora länder så som USA. Trots omfattande krav på visum så är det väldigt många som varje år reser dit.

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Här kommer några svar på de allra mest vanliga frågorna avseende Oman och Visum. Då det har blivit allt mer vanligt att resa dit så har även antalet funderingar kring visumkraven ökat.

Måste man som svenskar ordna Oman-Visum?

Det enkla svaret är att i stort sett alla personer som åker till Oman måste ansöka om Visum. Undantagna är i stort sett bara de personer som bor i de angränsande länderna. De flesta som överväger oman visum för sverige, 26a visum kommer att märka att det på många sätt är det bästa alternativet. Denna sorts visum kallas även för turistvisum och går att ansöka för personer från länder i kategori ett, där Sverige ingår. Denna sorts visum möjliggör att man stannar i Oman upp till tio dagar. Vilket skiljer sig från vanliga visum som gör att man kan stanna i upp till trettio dagar.

Hur länge får man stanna med visum i Oman?

Hur länge man får stanna beror på vilken sorts Visum man väljer att ansöka om. Det enklaste visumet, 26a, innebär att man kan stanna i upp till tio dagar medans traditionellt visum gör att man kan stanna upp till trettio dagar. Man har även möjligheten att utöka sin rätt att stanna

Är det kostsamt med Oman-visum?

Prismässigt så varierar kostnaden beroende på vilken sorts visum man väljer. Men man kan förvänta sig att som minst behöva betala 800 svenska kronor, och som högst betala ungefär 1100 svenska kronor. Det gör att det på det stora hela är förhållandevis billigt att ansöka om Visum. Åtminstone om man jämför med övriga länder på den arabiska halvön.

Hur lång tid tar det att få Oman-visum?

När det kommer till tiden det tar att få sitt visum så kan detta variera stort beroende på efterfrågan under den period som man ansöker. Vanligtvis kan man förvänta sig att handläggningen tar mellan 2 och 15 dagar, och att visumet därefter skickas. I särskilda fall så kan handläggningstiden bli längre vilket gör att det är bäst att vara ute i god tid.

Dela denna artikel på: