Home > Nigeria Blogg >

Nigeria och behandlingstid för affärsvisum

Nigeria och behandlingstid för affärsvisum
iVisa | Uppdaterat den Feb 21, 2020

Varje år är det allt fler svenskar som väljer att resa till Nigeria. Detta är en följd av såväl utökade möjligheter till turism som att antalet affärsresor ökar. Beläget i Västafrika och med gräns till många spännande länder är det för många ett givet resmål. Men som många andra länder i Afrika så är kraven på visum höga och som besökare måste man säkerställa giltigt visum. Hur ligger det då till med nigerianskt affärsvisum och behandlingstiden vid ankomst?

Nigeria

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

I syfte att göra informationen så tillgänglig som möjligt har vi sammanfattat den i formen av ett antal vanligt förekommande frågor. Genom att besvara dem hoppas vi underlätta för din kommande resa till Nigeria.

Behöver man verkligen visum för att åka till Nigeria?

När det kommer till Nigeria så är det obligatoriskt med visum för att man ska ha rätt att resa in i landet Detta är ett oundvikligt faktum och något som gäller samtliga länder i Afrika. Kravet omfattar såväl resor i affärssyfte som semesterresor.

Vad krävs för visum?

Kraven för att få ett visum för resor till Nigeria är i princip identiska med de krav som gäller för övriga Afrika. Detta innebär att man behöver leva upp till en viss lägsta nivå om man ska få ett visum utfärdat. Trots detta är det relativt enkelt att få ett visum. Detta är vad som krävs.

  • Ett svenskt pass. Ett pass är en nödvändighet om ens ansökan överhuvudtaget ska bearbetas. Passet måste även ha en ganska omfattande giltighets som sträcker sig till perioden för utresa.
  • Giltiga vaccinationspapper. De flesta länder i Afrika kräver numera att man visar att man faktiskt har de vaccinationer som anses vara relevanta för personer som vistas där. Här skiljer sig Nigeria inte åt.

Dessa krav är i de flesta fall vad som gäller för samtliga länder i Afrika. Och de flesta personer kommer utan problem att kunna få ett visum utfärdat.

Hur länge behöver man vänta?

Behandlingstiden för visum är i de flesta fall några veckor. Men i många fall så kan man välja att få sitt visum utfärdat snabbare genom att betala för snabb handläggning.

  • Standard: 6 dagar
  • Prioriterad: 4 dagar
  • Extra prioritet: 2 dagar

Vad kostar ett visum?

Kostnaden för visum för afrikanska länder är i stor utsträckning harmoniserade. Och i samband med ansökan behöver man i de flesta fall inte betala mer än nödvändigt. Däremot kan man ofta betala mer för att få snabbare handläggning.

  • Standard: SEK kr2,379.22
  • Prioriterad: SEK kr2,578.45
  • Extra prioritet: SEK kr2,732.13

Hur lång giltighetstid har dessa visum?

Hur lång giltighetstid ett utfärdat visum har beror i väldigt stor utsträckning på vilken sorts visum man har valt att ansöka om. I många fall kan man även utöka giltighetstiden allt eftersom.

Utgår: 14 dagar efter utfärdandet

Hur många resor gäller ett visum?

Antalet resor som omfattas kan variera beroende på huruvida det handlar om ett affärsvisum eller turistvisum. Generellt sett så är antalet in- och utresor anpassat för att vara tillräckligt omfattande för att man ska kunna fullgöra sin vistelse.

Max vistelser: 90 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför är det obligatoriskt?

Visum utfärdas för att landet i fråga ska kunna hålla koll på vilka som reser in och ut. Därför är det obligatoriskt för personer som inte är afrikanska medborgare att skaffa visum.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD