Home > Nigeria Blogg >

Affärsvisum och giltighet för Nigeria

Affärsvisum och giltighet för Nigeria
iVisa | Uppdaterat den Feb 21, 2020

Nigeria är ett ständigt mer populärt resmål. Och antalet personer som reser dit blir hela tiden fler. Därför är det inte konstigt att många personer har funderingar kring vad som egentligen krävs och hur lång giltighetstid som dessa visum faktiskt har. Som ett land beläget i västra Afrika är Nigeria en viktig del av Afrikans dåtida och samtida historia. Fast hur ligger det till med nigeriansk affärsvisum vid ankomst och giltighet?

Nigeria

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

För enkelhetens skull har vi samlat och besvarat några av de allra mest vanligt förekommande frågorna gällande affärsvisum och giltighet i samband med resor till Nigeria.

Är det ett måste med visum för Nigeria?

Nigeria är precis som samtliga övriga länder i Afrika endast visumfritt för afrikanska medborgare. Övriga personer måste ha ett giltigt visum för att ha rätt att resa in i landet. Detta betyder att samtliga svenskar, oavsett om det handlar om affärs- eller nöjesresor, måste skaffa visum för Nigeria.

Vad krävs för att man ska få ett visum?

Även om visumkraven för Nigeria inte skiljer sig åt i förhållande till övriga länder i Afrika så är det ändå en bra idé att vara förberedd. Anledningen är att vissa saker helt enkelt är obligatoriska att säkerställa i förväg för att ens ansökan överhuvudtaget ska handläggas.

  • Giltigt svenskt pass. Att ha ett pass som styrker ens medborgarskap är helt enkelt ett måste om man överhuvudtaget ska få rätt att resa till Nigeria. I de flesta fall rekommenderas att passet är giltigt med god marginal i förhållande till in- och utresa.
  • Förmågan att betala. Då man måste betala ansökan i förväg så är det viktigt att ha ett sätt att betala för att säkerställa att visumet handläggs. Vanligtvis rekommenderas betal- eller kreditkort.
  • Intyg om vaccination. Ofta så är det krav på vaccination för att man ska få resa till Nigeria. Detta gäller även många andra Afrikanska länder.

På det stora hela så skiljer sig kraven för visum avseende Nigeria inte sig åt jämfört med övriga Afrikanska länder.

Hur lång tid tar det att få ett visum utfärdat?

I de flesta fall så behöver man inte vänta längre än några veckor på att få sitt visum utfärdat. Men handläggningstiden är periodvis längre under högsäsong eller då belastningen på administrationen av andra skäl är hög.

  • Standard: 6 dagar
  • Prioriterad: 4 dagar
  • Extra prioritet: 2 dagar

Vad kostar det att få ett visum?

Prismässigt så brukar kostnaden för Nigeriavisum motsvara standardpris för visum som utfärdas för afrikanska länder. Men kostnaden varierar ofta beroende på vilken sorts visum man ansöker om och hur snabb handläggning man vill ha.

  • Standard: SEK kr2,379.22
  • Prioriterad: SEK kr2,578.45
  • Extra prioritet: SEK kr2,732.13

Hur länge gäller ett visum?

Giltighetstiden brukar i de flesta fall vara några månader. Ofta så går den att utöka för saker så som affärsresor. Men på det stora hela är tiden anpassad för att täcka de flesta människors behov.

Utgår: 14 dagar efter utfärdandet

Hur många resor täcker det?

Hur många resor till och från Nigeria som är möjligt med ett visum framgår i samband med utfärdandet. Antalet resor kan i stor utsträckning variera beroende på vilken sorts visum som utfärdas.

Max vistelser: 90 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför krävs visum?

Ett visum är ett måste om man som svensk ska ha rätt att vistas i Nigeria. Det finns inget sätt att undgå detta faktum. Turligt nog så går det ganska snabbt att få ett giltigt visum utfärdat.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD