Home > Nigeria Blogg >

Affärsvisum för Nigeria

Affärsvisum för Nigeria
iVisa | Uppdaterat den Feb 21, 2020

Nigeria är ett väldigt spännande och populärt resmål i Afrika. Det anses ofta vara ett av de mer turistvänliga länderna i Västafrika. Med gräns till många länder hamnar man som besökare mitt i ett historiskt landskap. Men det är lika så vanligt att åka dit för affärsresor. Detta har resulterat i att många har frågor gällande vad som egentligen krävs för att man ska få tillstånd för att resa dit. Mycket av funderingarna beror på att Afrika är känt för strikta visumkrav. Så hur är det med Nigeriansk affärsvisum för ankomst kostnad?

Nigeria

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt att få översikt gällande vad som faktiskt kravs för att man ska tilldelas visum för resor till Nigeria. Därför har vi samlat de allra mest vanligt förekommande frågorna och skrivit lättillgängliga svar.

Är visum obligatoriskt för resor till Nigeria?

Det är långt i från en hemlighet att kraven på visum för resor till afrikanska länder är höga. I detta hänseende är Nigeria inget undantag. Vad detta innebär är att man måste ordna visum för att man ska få rätten att åka till Nigeria. Men vad behöver man egentligen för en ansökan?

Vad krävs inför ansökan?

När man ansöker om nigerianskt visum så krävs egentligen inget mer än att man lever upp till vad som anses vara rutinmässiga krav. Men vad betyder detta i praktiken? Kortfattat så krävs ett pass, förmågan att betala och att man lever upp till de krav som gäller för tillfället.

  • Giltigt pass. Även om många använder begreppet giltigt pass så förklaras inte alltid var det faktiskt innebär. Med giltigt pass åsyftas generellt sett ett pass som är giltig minst sex månader efter inresa.
  • Ett sätt att betala. Att skaffa visum medför en viss kostnad. Och för att man ska tilldelas visum måste man så klart betala. Här rekommenderas att man har tillgång till ett bank- eller kreditkort.
  • Eventuellt vaccinationsintyg. Ibland krävs intyg över att man är vaccinerad. Dessa krav varierar periodvis och är därför något man bör titta närmare på i förväg inför resan.

De flesta personer kommer utan problem att tilldelas visum. Men för att vara på den säkra sidan är det en bra idé att ha god marginal och ansöka långt i förväg.

Hur lång är handläggningstiden?

För personer i Sverige som vill skaffa visum för resor till Nigeria så bör man förbereda sig på några månaders handläggningstid. Hur lång tid det tar att få ett visum utfärdat beror främst på huruvida belastningen i Nigeria är hög för tillfället.

  • Standard: 6 dagar
  • Prioriterad: 4 dagar
  • Extra prioritet: 2 dagar

Vad kostar ett visum för resor till Nigeria?

Kostnaderna har på senare tid minskat. Och det är numera billigare än någonsin att resa till Nigeria. Men ibland varierar kostnaderna beroende på vad för sorts visum man väljer att ansöka om och hur snabb handläggningstid man vill ha.

  • Standard: SEK kr2,379.22
  • Prioriterad: SEK kr2,578.45
  • Extra prioritet: SEK kr2,732.13

Hur länge är visum för Nigeria giltiga?

Giltighetstiden för visum är anpassad på så sätt att man inte ska behöva oroa sig för att tiden inte ska vara tillräcklig för ens planerade resa. Som affärsresenär har man även möjligheten att få utökad visumtid.

Utgår: 14 dagar efter utfärdandet

Hur många resor täcker ett visum?

Då tanken bakom ett visum är att det ska säkerställa reglerat resande så kan antalet in- och utresor som tillåts variera. Ofta så täcker affärsvisum fler resor än turistvisum. Men detta kan variera.

Max vistelser: 90 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför krävs ett visum?

För resor till Nigeria så är det obligatoriskt med ett visum för att det Afrikanska samarbetet generellt sett bara tillåter visumfrihet för Afrikanska medborgare. Därför behöver man som svensk säkerställa giltigt visum i förväg.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD