Home > Niger > Niger Tourist Visa

Niger Visum

 
   
 
 
 
     
 
1.2M Happy Customers 99% On Time Delivery 10 Years of Experience
Trustpilot recommended. We lead the industry in innovation and reputation

Läs mer: Turistvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Niger, eller Republiken Niger, är ett land i västra Afrika som gränser till ett stort antal övriga afrikanska länder. Saharaöknen utgör en väldigt stor del av landytan vilket har gjort att jordbruk endast förekommer i begränsad omfattning vilket har haft en negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Niger har ingen nämnvärd turism och alla som vill resa till landet måste ansöka om Visum.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

De flesta avråder från resor till Niger på grunda av de omfattande ekonomiska och strukturella problem som finns i landet. Brottsligheten är förhållandevis utbredd till följd av fattigdom. Den dåliga infrastrukturen gör det väldigt svårt att resa inom landet.

  • Alla som reser till Niger måste ansöka om Visum.
  • Ansökningsprocessen kan vara väldigt omständlig då Nigers förvaltning är ganska eftersatt.

Då många områden i Niger har omfattande problem så är det viktigt att man bekantar sig med det område man planerar att åka till. Annars löper man stor risk att hamna i oväntade och problematiska situationer.

Allmän reseinformation

Med hög brottslighet, social oro och strukturella problem så är Niger generellt sett att anses vara ett väldigt osäkert resmål. Många områden bör bäst undvikas och andra bör besökas med stor försiktighet. Terrorism är utbredd vilket gör att man kan drabbas av problem när som helst. Som ett land där Islam är förhärskande så har Niger strikta lagar som kräver att man visar hänsyn. Detta gäller särskilt under högtider.

En kort historik

Mänsklig aktivitet sedan förhistorisk tid har dokumenterats i Niger. Många tror att Niger förr i tiden var väldigt bördigt och att öknen har brett ut sig med tiden. Ett stort antal mindre riken har kontrollerat Niger och under 1900-talet så hamnade det under fransk kontroll. Sedan 1958 är Niger fristående men under modern tid har oroligheterna varit omfattande och brottsligheten utbredd.

Landets kultur

Kulturen i Niger är mångfacetterad har har ett stort antal inslag från såväl traditionell afrikansk kultur som franska sedvanor. Då området har varit hem till ett stort antal folkgrupper så är nuvarande Nigers kultur en unik blandning som inte finns någon annan stans. Festivaler är ett viktigt inslag och de firas under ett flertal tillfällen varje år. .

Sammanfattning

Niger är ett land med många problem och utbredd fattigdom. Detta har gjort att de flesta numera avråder från inresa. Om man väljer att resa dit bör man se till att bekanta sig med landets egenheter och kontakta någon som vet vad som förväntas av besökare.

  • I stort sett alla som reser till Niger måste ansöka om Visum
  • Man bör vara ute i god tid då ansökningsprocessen är långsam och kan ta väldigt lång tid

Då många områden har utpräglad terrorism så är det oerhört riskfyllt att resa till vissa områden. Att planera resa till dessa områden kan även uppfattas som misstänksamt och göra att man hamnar i problem. Som ett land med många egenheter kräver Niger omfattande planering och eftertanke om man tänker resa dit.

Var den här sidan till hjälp?