Visum för svenskar som ska till Malawi

Visum för svenskar som ska till Malawi

iVisa | Uppdaterat den Sep 15, 2021

I Sydafrika hittar man det spännande landet Malawi. Som en viktig del av Afrikas samtida historia har man som besökare en chans att ta del av såväl landets dåtid som omvälvande nutid. Även om man som svensk inte kan ansöka om Malawi Visa vid ankomst finns det många andra sätt att säkerställa att man får ett giltigt visum. Men vad krävs det egentligen för att man ska få ett visum? Låt oss ta en titt på kraven.

Malawi

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Genom att strukturera artikel som frågor och svar strävar vi efter att på ett enkelt och tillgängligt sätt belysa de allra mest relevanta aspekten av att säkerställa ett visum inför resan till Malawi.

Är det nödvändigt med visum för svenskar?

Det korta svaret är att alla svenskar som vill åka till Malawi behöver ansöka om visum i förväg. Men då landet numera har infört möjligheten att skaffa elektroniskt visum så är processen mycket snabbare och enklare än tidigare. Kostnaderna har även i stor utsträckning minskat vilket gör det särskilt förmånligt att åka till Malawi.

Vad krävs för att man ska kunna ansöka?

Att skaffa visum för Malawi skiljer sig egentligen åt från övriga länder i Afrika. Men det bör poängteras att man som svensk inte kan undvika visumkravet. Det är helt enkelt obligatoriskt med visum.

  • Ett pass. För att man ska kunna skaffa ett visum så är det ett måste att man har ett giltigt pass vars giltighet täcker hela vistelsen.
  • Att man lever upp till vaccinationskraven. Numera är det väldigt vanligt att de afrikanska länderna har vaccinationskrav. Vill man resa till Malawi bör man därför säkerställa att man har de vaccinationer som krävs.
  • Betalkort. Att kunna betala för ansökningsprocessen är så klart en nödvändig. Och i detta hänseende är det allra smidigast med ett bank- eller kreditkort.

Så länge man uppfyller dessa tre grundkrav så kommer man inte ha några problem med att få ett visum utfärdat.

Hur lång tid tar det?

Själva ansökningsprocessen tar vanligtvis inte längre tid än några få veckor. Under särskilda förhållanden så som vid extremt tryck på den administrativa enhet som har hand om visumprocessen.

  • Standard: 8 dagar
  • Prioriterad: 7 dagar
  • Extra prioritet: 5 dagar

Vad kostar det att få ett visum utfärdat?

Kostnaden är jämförlig med vad det kostar för övriga länder i Afrika. Detta innebär att man inte behöver betala ett överdrivet högt pris.

  • Standard: SEK 705.78
  • Prioriterad: SEK 934.93
  • Extra prioritet: SEK 1,164.08

Hur länge är de giltiga?

Hur länge ett visum är giltigt beror främst på vad man väljer att skaffa för slags visum. Vanligtvis så har affärsvisum längre giltighetstid. Men samtliga visum utfärdas oftast med tillräcklig giltighetstid för att täcka den tid som man behöver.

Utgår: 90 dagar efter utfärdandet

Hur många resor ingår?

Precis som giltighetstiden så varierar antal in- och utresor utifrån vad man väljer att ansöka om för visum. I många fall så kan man åka in och ut ur landet så många gånger man vill under visumets giltighetsperiod.

Max vistelser: 30 dagar Per Post

Antal inresor: en inresa

Varför krävs visum?

Som de flesta länder i Afrika så är det för inresor till Malawi obligatoriskt med visum. Detta innebär att man som svensk medborgare helt enkelt måste ansöka.