Kosovo visuminformation

Home > Kosovo > Kosovo Visit Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Kosovo, eller Republiken Kosovo, är beläget i Sydöstra Europa och är en delvis erkänd fristående stat som kommit att bli en väldigt en väldigt populär turistdestination till följd av dess omfattande naturtillgångar och spännande klimat. De är väldigt generösa när det kommer till visum, och personer från Europeiska Unionen och ett stort antal övriga områden kan stanna upp till nittio dagar utan att behöva ansöka om visum.

VIKTIG INFORMATION ATT VETA

Kosovo anses i stor utsträckning vara ett tryggt och säkert resmål med enkel administration och fördelaktiga visum-regler. Trots detta så har säkerhetsläget på senare tid kommit att bli något laddat, och det är inte ovanligt med protester och oroligheter i centrala delar av Kosovo.

  • Alla personer som är medborgare i ett land inom Europeiska Unionen kan resa till Kosovo helt utan visum.
  • Det är nu för tiden nästan inga länder där man behöver ansöka om visum för att resa in i Kosovo.

Även om det är enkelt att resa in i landet så sker turismen fortfarande i ganska begränsad utsträckning. Tyskar, italienare, amerikaner och britter är de medborgare som oftast åker till Kosovo.

Allmän reseinformation

Den som väljer att åka till Kosovo kan i stor utsträckning se fram emot en riskfri och trevlig upplevelse. Trots detta så är läget i Kosovo i viss utsträckning spänt och det förekommer protester och vissa oroligheter. Särskilt i samband med politiska tillställningar.

En kort historik

Kosovo har en historik som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid då människor har bott där sedan åtminstone tio tusen år sedan. Antalet fornlämningar är stort och vittnar om en högutvecklad kultur i området. I modern tid så har Kosovo varit en del av att flertal större riken men är sedan 2008 helt fristående.

Landets kultur

Kosovos kultur vittnar om ett flertal influenser från närliggande områden. Mat, sport, musik och mode är tre viktiga delar av landets gemensamma kultur. Mat är en avgörande del av det sociala livet landet och sportmässigt är fotboll och basket två viktiga inslag.

Det politiska läget

Även om Kosovo ansetts vara politiskt stabilt så har den senaste tiden bjudit på en del oväntade konflikter. I samband med val och politiskt laddade evenemang har det uppstått protester, vilket gör att man som besöker bör vara vaksam.

Sammanfattning

På det stora hela så är Kosovo ett tryggt resmål och man kan som besökare känna sig trygg. Det förekommer mindre jordbävningar, och den senaste tiden har präglats av en del interna oroligheter.

  • Som medborgare i ett EU-land behöver man aldrig ansöka om visum när man reser till Kosovo.
  • Att resa till Kosovo kräver nästan aldrig ett visum oavsett vilket land man är medborgare i.

Vad man kan vara säker på är att Kosovo bjuder på en unik och spännande upplevelse i kombination med en riktigt trygg resa. Trots den senaste tidens oroligheter så är Kosovo en angenäm upplevelse för i stort sett samtliga personer som väljer att resa dit.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss

Questions?