Jersey visum

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Som svensk medborgare behöver du inte ha ett särskilt visum för att resa till Jersey. Anledningen till detta är att det inte finns några gränskontroller mellan Storbritannien och Jersey. När man reser till Jersey som svensk medborgare, från Sverige, är det vanligast att det görs via Storbritannien. När man reser till Storbritannien som svensk medborgare behövs inte heller något särskilt visum. Anledningen till det är på grund av EU-, EES- och Schengensamarbetena som finns och som reglerar vilka medborgare som får röra sig fritt över vilka gränser.

Du behöver dock alltid ha med dig ett giltigt pass när du reser till dessa länder. Även ett nationellt id-kort fungerar som identitetshandling, så länge det finns ett fotografi på dig samt att din nationalitet framgår. Identitetshandlingarna som är giltiga är de som har utfärdats av polisen, på polisstationen. Övriga identitetshandlingar är ej giltiga som utomnationella identitetshandlingar. Anledningen till att man behöver ha med sig identitetshandlingar trots att det inte finns några gränskontroller är för att de resebolagen man reser med till landet kan kräva det. Det gäller såväl flygtrafiken som färjetrafiken.

För icke-EU-medborgare går det också att resa till Jersey, så länge man har tillstånd att resa till Storbritannien. I och med att det finns en förbindelse mellan Jersey och Storbritannien behöver man alltså inte uppsöka någon immigrationsmyndighet när man anländer till Jersey, då man har tillåtelse att vistas där om man har vistats lagligt i Storbritannien. Trots detta ska man alltid se till att ha med sig ett giltigt pass. Man ska också ta med sig ett brev där det framgår att man har laglig rätt att vistas i Storbritannien.

Om man reser till Jersey från något annat land än via Storbritannien kommer man dock komma i kontakt med gränskontrollerna. Man blir då ombedd att uppvisa ett giltigt pass och eventuellt ett brev som visar att man har tillåtelse att vistas där. Du behöver dock fortfarande inte ha ett visum om du är medborgare i något EU-land eller EES-land.

För personer som kommer från länder utanför EU och har medborgarskap i icke-EU-länder ska både ett giltigt pass och ett giltigt inbjudningsbrev kunna uppvisas. Det finns flera olika anledningar till varför man reser till Jersey och det är lite olika regler som gäller beroende på ens anledning till att resa dit. Några vanliga anledningar till att resa dit är på grund av studier, jobb eller för bosättning.

Huruvida du behöver ett visum eller inte är helt avhängigt din nationalitet, det vill säga: i vilket land du har medborgarskap. Om du behöver ha visum och saknar detta vid din ankomst till Jersey kommer du bli nekad att komma in i landet.

Du kan kontakta immigrationsmyndigheten på följande sätt:

Telefon: 01534 448000

E-post: immigration@gov.je

Immigration Office Martime House La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD

Öppettiderna är måndag till fredag 09:00 till 16:00.

Du ska alltid kontakta immigrationsmyndigheten om du har frågor gällande vad som gäller för din

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss