Japansk olympisk e-visum för medborgare i Sverige

Japansk olympisk e-visum för medborgare i Sverige

iVisa | Uppdaterat den Mar 02, 2021

När Olympiska Sommarspelen arrangeras i Japan under 2020 så ökar av naturliga skäl intresset för visumkraven avseende resor till Japan. På senare tid så har Japan i stor utsträckning gjort många förändringar till sitt visumsystem. Och numera kan personer från hela 68 länder stanna i Japan upp till nittio dagar utan att ansöka om visum. Inför Olympiska spelen kommer de även att införa möjligheten att ansöka om e-visum för personer från länder som inte är undantagna visumkravet.

Japan

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

För att reda ut de frågetecken som finns så har vi valt att besvara de vanligen förekommande frågorna gällande Japan och e-visum.

Behöver man som svensk Japanskt e-visum?

Sverige är ett av de land vars medborgare inte behöver ansöka om visum. Som svensk kan man åka till Japan och stanna i upp till nittio dagar utan att först behöva ansöka om visum. Det innebär att man inte behöver skaffa något visum i förväg, utan att man helt enkelt kan åka dit när man känner för det.

Vad krävs för en inresa till Japan?

Huruvida man behöver ansöka om visum eller inte beror helt och hållet på vilket land man kommer i från. Som svensk kan man känna sig trygg i vetskapen att man inte behöver förbereda sig, utan att man per automatik har rätt till inresa. Man kan även stanna i upp till nittio dagar utan att vidta några åtgärder.

  • Svenskt pass. Det enda som krävs för inresa till Japan är att man har med sig sitt svenska pass. Detta garanterar att man har rätt att resa in i landet och stanna upp till nittio dagar.

Som svensk behöver man inte ansöka om elektroniskt visum eller annat visum. Man har automatiskt rätt att resa in i landet.

Hur lång tid tar det att ansöka?

Om man behöver ansöka om visum så varierar tiden beroende på hur många som ansöker vid tillfället och vilken sorts visum man väljer. Eftersom Japan kommer att införa elektroniskt visum från och med 2020 så kommer detta vara det smidigaste alternativet. Svenskar behöver däremot inte ansöka.

  • Standard: 7 arbetsdagar
  • Prioriterad: 5 arbetsdagar
  • Extra prioritet: 3 arbetsdagar

Hur mycket kostar det?

Som svensk behöver man inte ansöka om visum. Därför är det väldigt billigt att resa till Japan. Om man däremot skulle behöva ansöka om visum så varierar kostnaden beroende på vad man väljer att ansöka om.

  • Standard: SEK 717.53
  • Prioriterad: SEK 853.77
  • Extra prioritet: SEK 1,035.42

Hur länge är visum giltiga?

Som svensk kan man åka till Japan och stanna i upp till nittio dagar utan visum. För längre vistelser behöver man däremot ansöka. Då har man att välja mellan ett stort antal visum vars giltighetstid varierar.

Hur många resor ingår?

Svenska medborgare kan resa in och ut ur Japan hur många gånger de vill under en nittiodagarsperiod. Detta gör att man inte är begränsad i hur många gånger man vill åka dit.

  • Max vistelser: 90 dagar Per Post

  • Antal inresor: en inresa

Vad betyder ett visum för svenska resenärer?

Svenskar behöver inte bry sig om visum. De kan resa till Japan när som helst utan att först behöva ansöka. Då man kan stanna upp till nittio dagar är det ett enkelt och smidigt resmål.

Dela denna artikel på: