Japan visumregler

Japan visumregler

iVisa | Uppdaterat den Jan 05, 2022

På senare tid har frågor och funderingar kring Japans visumregler blivit fler. Detta hänger ihop med att antalet besökare i landet har ökat, och att fler är intresserade av att åka dit. Men hur ser kraven egentligen ut för svenskar? Och behöver man som svensk medborgare planera sin resa i förväg? Låt oss titta närmare på visumreglerna.

Japan

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Vi har valt att lägga upp artikeln utifrån frågor och svar. På så sätt kan vi på ett enkelt och smidigt sätt besvara de funderingar som folk vanligtvis har.

Är visum ett måste vid resor till japan?

Huruvida det är obligatoriskt med visum beror på vilket medborgarskap man har. Därför varierar visumreglerna i stor utsträckning. Svenskar har det enkelt på så sätt att de kan stanna i upp till nittio dagar utan att behöva ansöka om visum.

Vilka inresekrav finns det i Japan?

Kraven för inresa beror helt och hållet på huruvida man behöver ansöka om visum. De som är undantagna visumkravet kan glädja sig med att det egentligen inte krävs något särskilt alls för att resa till japan. Som svensk behöver man bara ett giltigt pass för att kunna stanna i landet upp till nittio dagar. Men vad är egentligen ett giltigt pass?

  • Giltigt svensk pass. Med ett giltigt svenskt pass anses numera ett pass som har en giltighetstid motsvarande minst sex månader efter datum för inresa. Detta är en säkerhetsmarginal som numera anses vara standard.

Detta innebär att man som svensk bara behöver att visum för att kunna resa och stanna en längre tid i Japan.

Hur lång tid tar det att ansöka?

Att skaffa ett visum för resor till Japan är en förhållandevis snabb process. I och med att de inför elektroniska visum så kommer processen att bli ännu mera smidig. Hur som helst kan svenskar resa till landet och stanna nittio dagar utan att behöva bry sig om visum.

  • Standard: 7 arbetsdagar
  • Prioriterad: 5 arbetsdagar
  • Extra prioritet: 3 arbetsdagar

Vad kostar japanvisum?

Kostnaden varierar i stor utsträckning utifrån huruvida man väljer att ansöka om turistvisum, affärsvisum eller elektroniskt visum. Ibland så är handläggningstiden längre under perioder då efterfrågan är särskilt stor. Svenskar kan däremot resa till Japan utan visum.

  • Standard: SEK 827.19
  • Prioriterad: SEK 984.25
  • Extra prioritet: SEK 1,193.66

Hur länge gäller dessa visum?

Giltighetstiden för japanska visum varierar beroende på vad man har ansökt om. I de flesta fall så kan man vara säker på att giltighetstiden är tillräckligt omfattande för att täcka den tid som man planerar att vistas i landet

Hur många resor ingår?

Resor per visum varierar utifrån vad man har valt att ansöka om för visum. För svenskar som är undantagna visumkravet så är det möjligt att resa in och ut ur landet så många gånger man vill under nittiodagarsperioden.

  • Max vistelser: 90 dagar Per Post

  • Antal inresor: en inresa

Vad gäller för svenskar?

Svenskar kan resa till japan och stanna där i nittio dagar helt utan att behöva bry sig om visum. För längre vistelser måste man däremot skaffa visum.

Var den här sidan till hjälp?

;